mar 30 2015

DOPIS MINISTRU MUP-a

DOPIS MINISTRU MUP-a
Predsjednik Sindikata Uprave policije Mladen Šuškavčević uputio je dopis ministru MUP-a Rašku Konjeviću i direktoru Uprave policije Slavku Stojanoviću vezano za otpremnine službenicima kojima je odobren odlazak u penziju shodno izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima koji je stupio na snagu dana 13.01.2015.godine.
 
Poštovani članovi Sindikata,
ovom prilikom Vas upozoravam da članstvu ne dajete lažne informacije a odnose se na zaključke sa sjednice Glavnog odbora vezano za povraćaj novca uloženog u stambeni fond. Naime, ja sam iznio svoju ideju da bi bilo humano da se članovima Sindikata koji odlaze u penziju izvršiti povraćaj sredstava koja su oni ulagali u ovaj Sindikat od dana njegovog formiranja, odnosno od novembra 2006 godine. Vezano za pomenuto, Sindikat nema raspoloživih sredstava kako bi realizovao ovu moju ideju, pa sam iz tog razloga tražio od poslodavca da zajednički razmotrimo takvu mogućmost, a što je i sadržano u dopisu koji Vam prosljeđujem. 
 
 
PREDSJEDNIK
Mladen Šuškavčević
 
 
 
 
 
Dopis ministru unutrašnjih poslova Rašku Konjeviću
 
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTAR
G-din Raško Konjević
 
 
Uvaženi,
 
kako je obaveza Sindikata da štiti prava svojih članova, u cilju zaštite njihovih prava, primorani smo da Vam se obratimo, kako bi smo zajedničkim naporima zaštitili prava i interese policijskih službenika.
 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima koji je stupio na snagu dana 13.01.2015.godine, članom 109b utvrđen je,prestanak radnog odnosa na lični zahtjev’’ i utvrđeni su posebni uslovi za sticanje prava policijskih službenika na starosnu penziju. Policijski službenik kojem na lični zahtjev i uz saglasnost ministra radni odnos prestane do 01.04.2015. godine ima pravo na starosnu penziju, ako ispunjava posebne uslove. 
Takođe, navedenom zakonskom odredbom se utvrđuju i povoljniji uslovi za određivanje visine penzije od opštih uslova propisanih Zakonom o PIO.
Sastanak s ministrom


Utvrđen iznos starosne penzije uvećava se za 20%, s tim što ne može biti veći od najvišeg iznosa starosne penzije u Crnoj Gori. 

 
Nesporno je da su ponuđeni uslovi izazvali ogromno interesovanje, a što smo konstatovali na predhodno održanim sastancima po ovom pitanju. Zaključak je bio da su mogućnosti za odobravanje odlaska u penziju veoma ograničene i brojčano definisane. Bez obzira na loš obračuna visine penzije, zahtjeve za sticanje tog prava podnijelo je mnogo veći broj službenika od predviđenog.
 
Ovim zakonskim odredbama nije predviđema isplata posebne otpremnine (samo tri  minimalne neto zarade, shodno Opštem kolektivnom ugovoru  što ne prelazi iznos od 600,00 eura). Navedeni  obračun otpremnine, koji službenici dobijaju prilikom odlaska u penziju se veoma negativno odražava na i ovako  loše materijalno-finansijsko stanje policijskih službenika, koji su podnijeli zahtjev za penzionisanje.
 
Obzirom da policijskom službeniku koji je podnio zahtjev za prestanak radnog odnosa radi ostvarivanja prava odlaska u penziju nije predviđena adekvatna otpremnina kao što je to slučaj sa kolegama u ANB-u (otpremnine se kreću u iznosima od 8.000,00.do 15.000,00 eura),  veći broj ovih službenika se pisanim putem obratio Sindikatu Uprave policije kako bi se iznašla mogućnost za obezbjeđivanje veće otpremnine od pomenute. Takođe, sada službenici izražavaju nezadovoljstvo i pisanim putem obraćaju se Sindikatu radi regulisanja stambenog pitanja (dodjela kredita u iznosu od 5-6 hiljada eura).
 
U svim dostavljenim zahtjevima službenici upozoravaju da će, ukoliko im se ne pomogne po navedenim pitanjima, podnijeti tužbe kako bi ostvarili svoja prava, što bi izazvalo brojne sudske postupke i nepotrebne troškove.
 
Mišljenja smo da bi bilo veoma pozitivno, i nadasve po njih veoma korisno, da im se izvrši povraćaj uloženih sredstava u stambeni fond ukoliko nijesu do sada  koristili sredstva od istog. 
Takođe, mišljenja smo da treba preduzeti određene korake kako bi se ovim policijskim službenicima obezbijedila veća otpremnina od propisane, kao što je to bio slučaj prije nove godine, kako su službenici išli u penziju shodno javnom pozivu i dobijali otpremnine u iznosu od 5.000 do 11.000 eura.
 
U našoj ranijoj komunikaciji upoznao sam Vas sa činjenicom da ovaj Sindikat nema raspoloživih sredstava kako riješio ovu situaciju, jer nema drugih novčanih priliva osim članarine koja se izdvaja od zarada zaposlenih. 
Nažalost, mjesečan priliv od članarine do sada je išao na otplatu rate ranije preuzetog kredita. Nisam siguran da ste upoznati sa činjenicom da je služba za opšte poslove dana 15.03.2015. godine preduzela veoma nepopularan korak i ukinula obustavu članarine svim našim članovima! Na ovaj način dovodi se u pitanje funkcionisanje ovog Sindikata.
 
Sami čin ukidanja obustava za članarinu urađen je, po nas, u najgorem mogućem trenutku, jer sam velikim trudom i svojom upornošću uspio da, po prvi put od kada funkcioniše ovaj Sindikat, pokrenem i sprovedem do sada najpoštenije i najtransparentnije izbore u sindikalnim organizacijama širom Crne Gore.
 
Sada kada je najpotrebnije, ruka podrške nam je izmaknuta!
 
Sindikat Uprave policije će i dalje raditi i preduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi svojem članstvu pomogao da poboljša težak materijalni status, jer zbog njih i postoji!
 
S poštovanjem,
 
PREDSJEDNIK          
          Mladen Šuškavčević