apr 01 2015

Obavještenje

Obavještenje

Uvažene kolege, članovi Sindikata Uprave policije,
 
ovom prilikom želim da Vas upoznam o nekim od aktivnosti Sindikata.
Sindikat Uprave policije je u proteklom period u značajnoj mjeri doprinio prevazilaženju teške materijalne situacije i očuvanju normalnih uslova života i rada policijskih službenika i njihovih porodica.
Svojim redovnim aktivnostima Sindikat je, za period od januara do decembra 2014.godine, svojim članovima opredijelio 528.000,00 eura na ime dodjele pomoći i pozajmica čime je obuhvaćeno više od 3.300 članova. Od ukupnih sredstava na nepovratne pomoći opredijeljeno je 284.000,00 eura, dok je za povratne pomoći-pozajmice opredijeljeno 244.000,00 eura.
 
Za pomenuti period, Sindikat je svojim članovima izdao blizu 15.000 potvrda za kupovinu robe na odloženo plaćanje i time u punoj mjeri doprinio da se i ovako težak materijalni položaj policijskih službenika amortizuje.
 
Sindikatu Uprave policije je u cilju rješavanja stambenih pitanja u periodu od 2007. do 2014. godine sav priliv članarine za stambeni fond usmjerio na rješavanja stambene problematike dodjelom stambenih jedinica po povoljnim uslovima i dodjelom kreditnih sredstava, kojom prilikom je riješio stambeno pitanje za 297 svoja člana i to: u Podgorici 113, u Baru 54, u Nikšiću 43, u Beranama 11, u Pljevljima 10, u Mojkovcu 4, u Andrijevici 3, u Rožajama 1, u Cetinju 1, u Bijelom Polju 57.
U toku su pripreme za početak izgradnje stambenih objekata u Budvi (izvršena raspodjela 93 stambene jedinice) i Herceg Novom (izvršena raspodjela 28 stambenih jedinica), dok je u toku priprema potrebne dokumentacije za buduće stambene objekte na Žabljaku, u Tivtu, u Ulcinju, u Pljevljima i Podgorici.
Za rješavanje stambenog pitanja Sindikat je utrošio više od 2.400.000,00 eura, dok se za završetak objekata u Bijelom Polju i Herceg Novom, kreditno zadužio sa 600.000,00 eura na period od 18 mjeseci. Ova sredstva predstavljaju učešće Sindikata u cilju rješavanja stambenih pitanja svojih članova.
Osim pomenutih aktivnosti, Sindikat je za rješavanje stambene problematike dodjelom kredita u pomenutom periodu utrošio 1.243.000,00 eura za 214 svojih članova.

Sindikat Uprave policije sprovodi neposredne izbore za predsjednike sindikalnih organizacija gdje su istekli mandati. Ovo je po prvi put da se sindikalni predstavnici biraju od strane članova Sindikata, kojom prilikom se daje mogućnost svakom članu da bira, odnosno da bude biran.
Obzirom da još uvijek traje izborni postupak, Sindikat nije pokretao planiranu akciju izrade pristupnica, pa Vas ovim putem informišem da će ta aktivnost biti sprovedena ubrzo.
 
Koristim prilikom da Vas upoznam o problemu vezano za članarinu Sindikata Uprave policije. Problem je nastao kada je Služba za pravne, kadrovske i finansijske poslove dana 15.03.2015. godine svim članovima Sindikata Uprave policije obustavila izdvajanje sindikalne članarine. Na taj način su, u velikoj mjeri, narušili sva naša sindikalna prava.
Međutim, u punoj mjeri uvaženi su razgovori koje smo vodili sa ministrom MUP-a g-dinom Raškom Konjevićem, pa je nastali problem riješen na način što smo pomenutoj službi dostavili potpisane spiskove naših članova po kojima su postupili.
Prilikom dostave spiskova naših članova, jedan dio nedostaje jer nije dostavljen u predviđenom roku službi Sindikata.
Sindikalna organizacija je bila u obavezi da službi Sindikata dostavi potpisane spiskove svojih članova najkasnije do 27.02. 2015. godine. Odgovornost za neodbijanje članarine isključivo snose predstavnici sindikalne organizacije jer nijesu postupili po odluci Sindikata. Na taj način su u velikoj mjeri ovom dijelu članstva ugrožena prava koja oni imaju kao članovi Sindikata, jer je svima poznata činjenica da Sindikat svoje aktivnosti za dodjelu pomoći i pozajmica realizuje isključivo od sredstava članarine.
 
Moram napomenuti da je članstvo u Sindikat na bazi dobrovoljnosti i da svaki član može u bilo koje vrijeme pristupiti, odnosno istupiti.
U cilju što bolje lične informisanosti, molim Vas da postavljate pitanja u naznačenoj rublici kako bi ste dobili tačne informacije, a ne površne, odnosno netačne, što je nekima i cilj kako bi ukaljali ugled ovog Sindikata.

Predsjednik
Mladen Šuškavčević