apr 17 2015

Dopis ministru Rašku Konjeviću

Dopis ministru Rašku Konjeviću

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTAR
Mr Raško Konjević

Uvaženi,

U proteklom periodu dobili ste veliki broj zahtjeva policijskih službenika za prestanak radnog odnosa.

Na osnovu sporazum a i uz Vašu saglasnost, po prethodno dobijenoj saglasnosti direktora policije, preko 300 službenika regulisaće pravo na starosnu penziju, shodno članu 109b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima.

Međutim, Sindikatu Uprave policije javio se još jedan određen broj policijskih službenika koji navode da su i oni uredno u roku predali zahtjeve za odlazak u penziju, ali da nijesu dobili saglasnost, niti bilo kakvo obavještenje zbog čega su njihovi zahtjevi odbijeni.

Poštovani ministre, moramo Vam saopštiti da je velika ogorčenost kod ovih službenika, jer smatraju da se ovakvim načinom dobijanja saglasnosti stvara nejednakost i da nemaju jednaka prava, odnosno da im nijesu dostupna pod jednakim uslovima.

Molimo, da još jednom razmotrite i ostale podnijete zahtjeve i da ukoliko službenici ispunjavaju uslove predviđene citiranim članom, date saglasnost da i oni regulišu ovo pravo odlaska u penziju, pod povoljnim uslovima.

PREDSJEDNIK
Mladen Šuškavčević