avg 16 2017

Na osnovu članu 39 Statuta Sindikata Uprave policije Crne Gore, Pravilnika o izborima u Sindikatu Uprave policije Crne Gore, Zaključka sa X sjednice Glavnog odbora održane 25/26.04.2017. godine, donijeta je Odluka o izborima sindikalnih predstavnika  u pet sindikalnih organizacija (SO) u kojima je istekao mandat predstavniku-predsjedniku sindikalne organizacije:

  1. SO Uprave policije u sjedištu;
  2. SO Administracije MUP-a;
  3. SO Centra bezbjednosti Budva;
  4. SO Odjeljenja granične bezbjednosti Tuzi i 
  5. SO Odjeljenj granične bezbjednosti Herceg Novi.

Centralna izborna komisija Sindikata Uprave policije, obavijestila je predstavnike navedenih SO o proceduri i postupku pripremnih radnji za predstojeće izbore.

Odluka o izboru sindikalnih predstavnika.

Odluka o izborima SUP

Sindikat Uprave policije.

 

avg 10 2017

Obavještavaju se članovi Sindikata Uprave policije da Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu nacrt Zakona o radu i upućuje javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, da se uključe u javnu jaspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o radu.

U prilogu je i zadnja verzija teksta Zakona o Unutrašnjim poslovima koji će ići na usaglašavanje kod ekspertske komisije.

U prilogu se mogu preuzeti nacrt Zakona o radu, Komentari nacrta i Zakon o unutrašnjim poslovima.

 

Sindikat Uprave policije.

 

 

jul 18 2017

Na osnovu zaključaka X sjednice Glavnog odbora Sindikata Uprave policije, a shodno odredbama Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije u toku je postupak rješavanja stambenih potreba - dodjela stambenih kredita u 18 sindikalnih organizacija.

Oglas i uslovi su raspisani i objavljeni po sindikalnim organizacijama u kojima će se vršiti raspodjela stambenih kredita.

Odluka i Obrasci se mogu preuzeti u ovoj objavi.

Sindikat Uprave policije.

jun 28 2017

 

Dana 27.06.2017.god. sa početkom u 09,00 časova u Svečanoj sali MUP-a upriličen je prijem predsjednika Evropskog policijskog sindikata (CESP) g-dina Andreasa Symeona sa delegacijom, kojii na poziv predsjednika Sindikata Uprave policije g-dina Mladena Šuškavčevića, borave u zvaničnu posjetu Sindikatu. Posjeta predsjednika Andreasa je došla u vrijeme kada Sindikat na sve načine pokušava da dođe do realnih pozicija za potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora, dokumentu od izuzetnog značaja za crnogorsku policiju, kao i za zaposlene u MUP-u.
Podsjećanja radi, CESP je najveća Evropska policijska organizacija i jedna od najvećih nevladina organizacija u Evropi, koja broji 18 članica. Registrovan je u Parizu, a sjedište je u Briselu i na Kipru. Imam veoma dobru saradnju sa predstavnicima Evropske unije i Savjetom Evrope u Briselu.

Prijem delegacije CESP je organizovao MUP a u ime domaćina sastanak je vodio Državni sekretar MUP-a g-din Dragan Pejanović koji je u uvodnom izlaganju prenio pozdrave ministra Nuhodžića kao i njegovo izvinjenje što nije bio u prilici da bude domaćin ovako bitnoj delegaciji iz Evropskog policijskog sindikata.
U daljem izlaganju, Pejanović je istakao zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Sindikatom Uprave policije što mu pričinjava lično zadovoljstvo. Kao cilj zajedničke saradnje postoje pozitivni rezultate od kojih je i Odluka Vlada Crne Gore o prenosu prava svojine građevinskog zemljišta na Starom aerodromu gdje je predviđena izgradnja stambenog objekta sa oko trista stambenih jedinica za službenike MUP-a, Uprave policije, Policijske akademije i Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Takođe, ističe on, zarade i dodaci na zarade policijskih službenika se redovno izmiruju dok se novim Zakonom o zaradama zaposlenih znatno poboljšan materijalnik položaj policijskih službenika i namještenika. U znatnoj mjeri izgradnjom novih zgrada i objekata u centrima i odjeljenjima bezbjednosti Uprave policije zaposlenima su poboljšani uslovi rada. Kroz više projekata kao i donacijama, izvršena je nabavka savremene opreme i tehnike, motornih i patrolnih vozila, kao i nova kvalitetna uniforma za policijske službenike.
Najvažnije pitanje za zaposlene i nas je rješavanje stambenog pitanja. U poslednjih 10 godina, zahvaljujući aktivnostima između Sindikata Uprave policije, Vlade Crne Gore i MUP-a, riješeno je blizu 700 stambenih pitanja u opštinama širom Crne Gore, dok se u narednoj godini očekuje izgradnja preko 400 stambenih jedinica, što je za jednu malu državu u geografskom, demokratskom i ekonomskom smislu respektabilan podatak. Ističe da se ima još puno toga uraditi i raduje se budućoj saradnji sa Sindikatom.

Savjetnik direktora Uprave policije g-din Sead Frljučkić je prenio pozdrave direktora Uprave policije g-dina Slavka Stojanovića i poželio dobrodošlicu dragim gostima. Zadovoljan je što je kao kontakt osoba ispred Uprave policije zadužen da sarađuje i prati rad Sindikata. Sindikat Uprave policije i njegovo rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Šuškavčevićem ima protokolarno isti tretman kao u rangu pomoćnika direktora, što znači da smo uvjek otvoreni za saradnju po bilo kom pitanju. Shvaćena je jednostavna filozofija, da je svaki problem Sindikata ujedno i problem menadžmenta Uprave policije pa se problem rješavaju zajednički.
Ponosni smo što imamo jedinstven Sindikat, jer mi smo mala država. Postoji jedno pitanje koje se uporno pokušava riješiti, pa smatram da smo na pragu rješavanja istog, a to je potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora. Sindikat je sve uradio na njegovoj implementaciji, a MUP i Uprava policije ga podržali. Predlog teksta GKU se nalazi na stolu ministra finansija u Vladi Crne Gore i čeka njegovo odobrenje kako bi se napokon pristupilo njegovom potpisivanju.

Predsjednik CESP-a Andreas Simeou se zahvalio prisutnima što su izdvojili vrijeme za današnji sastanak i zahvalan je što postoji konstruktivan dijalog između Vlade Crne Gore i Sindikata Uprave policije. Ističe da se problemi jedino rješavaju putem dijaloga, a ne jednostranim odlukama. CESP, kao policijska organizacija, upravo nastupa u državama gdje nema socijalnog dijaloga i gdje se odluke donose na jednostran način.
Naš posao je da štitimo ljudska prava, poboljšamo uslove policijskih službenika u zemljama članica CESP-a.
Shvatili smo da je jedan od najvećih problema policije Crne Gore potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora koji još nije donešen jedino u Crnoj Gori od svih članica CESP-a. U oktobru mjesecu tekuće godine u Albaniji je naredni sastanak Izvršnog komiteta CESP-a pa se nada da će do tada dobiti vijesti od predsjednika Sindikata g-dina Šuškavčevića da je GKU napokon potpisan.
Ističe da je policija jedna veoma važna institucija u društvu, kada se uporedi sa državnom službom, čak i kada se uporedi i sa vojskom. Ako se o policiji ne vodi dovoljno brige u ekonomskom smislu, kada su u pitanju zarade, oprema, uniforma i slično, onda niko ne može biti zadovoljan. Da bi građanin bio zadovoljan i osjećao se bezbjedno, policija treba da bude u mogućnosti da se bavi tim pitanjima na efikasan način. Ekonomski razvoj jedne zemlje znatno zavisi od statusa policije u toj zemlji. Posjećujući razne zemlje gdje policijski službenici funkcionišu besprekorno i bezbjednost zemlje je na visokom nivou i cijeli sistem fukcioniše dobro. Tako da je to jedna situacija gdje ishod mora da bude pozitivan, gdje Sindikat saradjuje sa policijom, a policija sarađuje sa Vladom. Imajući u vidu iskustvo u CESP-u iskazao je spremnost da Sindikatu pruže bezrezervnu pomoć, kao i da na svaki poziv ministra, direktora ili državnog sekretara daju određene savjete po pitanju radnih prava. Na kraju ističe da je veoma važno da se što hitnije potpiše Granski kolektivni ugovor i na taj način omoguće lakše rješavanje svih budućih problema i pregovora između Sindikata i Poslodavca.

Predsjednik Sindikata Uprave policije g-din Mladen Šuškavčević je pozdravio prisutne i zahvalio se na organizaciji sastanka sa delegacijom CESP-a. Posebno se zahvalio predsjedniku CESP-a što je našao vremena da lično posjeti Crnu Goru i pored svih obaveza koje ima na toj poziciji. Sa CESP-om naš Sindikat je u redovnoj komunikaciju putem elektronske pošte kada god su problemi u nekoj od članica ove organizacije. Kada su dešavanja, kao što su protesti, kompletan menadžment CESP-a se upozna sa tim događajem, zajednički nastupa i pruža punu podršku toj članici, što ga na taj način čini jedinsvenim. Što se tiče Crne Gor, do sada policija nije štrajkovali jer nijesu postojale prilike za štrajkom, i naše želje su da do toga i ne dođe. Ipak to ne znači da ako bude potrebe, Sindikat će se organizovati i pristupiti tom vidu borbe za ostvarivanja prava naših članova. Saradnja Sindikata i menadžmenta Uprave policije je na veoma visokom nivou i svi problem se rješavaju u hodu.
Naš najveći problem koji nikako da riješimo jeste potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora. Od strane MUP-a nemamo prepreke jer su isti dali pozitivno mišljenje u vezi predloga teksta GKU, ali imamo problem kod ostalih ministarstava za nastavak daljeg usaglašavanja među kojima prednjači Ministarstvo finansija. Iskoristio bih ovaj sastanak i zatražio od MUP-a da on bude jedna velika inicijativa za pronalaženje i prevazilaženje problema u vezi potpisivanja GKU, koji će nesumnivo biti naš i njihov zajednički uspjeh, kao i uspjeh svih policijskih službenika koji to čekaju još od 2006 godine. Uspjeh ove posjete će biti ostvaren ako u oktobru mjesecu budem u prilici da obavijestim članice CESP-a da je GKU konačno potpisan.

Prisutne je pozdravila i Sonja Radonjić, pravni zastupnik i predsjednica Statutarnog odbora Sindikata Uprave policije. U svojem obraćanju ističe da trenutno obavlja funkciju pomoćnika ministra MUP-a što joj ne predstavlja problem u pogledu rada u Sindikatu. Bez problema na svim sastancima sa ministrom zastupa interese Sindikata, što joj čini zadovoljstvo. Dolaskom na mjesto rukovodioca Službe za ljudske resurse, ministar se saglasio da ona nastavi rad u Sindikatu. Upravo joj ta pozicija daje mogućnost da prati odnos poslodavca sa sindikatom, rad policijskih službenika, njihov položaj napredovanje i probleme. Ističe da je veoma važno kolektivno pregovaranje i Granski kolektivni ugovor i smatra da Sindikat treba da dijeli tu odgovornost sa poslodavcem jer se njime poslodavcu omogućuje lakši i komotniji princip u saradnji sa policijskim službenicima. Granski kolektivni ugovor je pripreman duži vremenski period i smatra da je urađen veoma dobro. Optimista je da će se po tom pitanju do oktobra ove godine napraviti napredak i doći do usvajanja istog. Na kraju ističe da bez obzira na poziciju u MUP-u, i dalje će se zastupati interese Sindikata.

Sagovornici su se na kraju složili da je pitanje GKU prioritetno pitanje, pa je neophodno da se po istom radi mnogo više kako bi se što prije isti potpisao, što bi imalo veoma pozitivne reakcije na sastanku Izvršnog komiteta CESP-a u oktobru ove godine. Konstatovano je da je saradnja Sindikata i Ministarstva unutrašnjih poslova na visokom nivou i da se ona treba pojačati u narednom period i na taj način pokaže veća briga za ljude koji rade veoma častan i odgovoran posao, služeći svojim građanima i državi Crnoj Gori.


Sindikat Uprave policije

jun 14 2017

Poštovani clanovi,

Obavještavamo Vas da je Sindikat Uprave policije, za svoje članove i članove njihovih porodica sklopio Ugovore po povoljnim uslovima (otplata na više mjesečnih rata) za ljetovanje preko sljedećih hotelsko turističkih preduzeća: "Montenegro" Čanj, "Zlatni bor“ Žabljak, „Ulcinjska rivijera“, Hotel „Adrija“ Šušanj i Čanj, Specijalna bolnica "Merkur" Vrnjačka Banja.

Zainteresovani članovi za korišćenje usluga u gore navedenim hotelskim preduzećima u predstojećoj ljetnjoj turističkoj sezoni će sami direktno preko telefonskih brojeva, datim u okviru ponuda vršiti rezervacije i ukoliko bude potrebno potvrdu rezervacije, a samim tim će biti u obavezi da prije početka korišcenja usluga na recepciji hotela dostave Potvrdu ovjerenu od strane Sindikata Uprave policije, kao dokaz o članstvu i kreditnoj sposobnosti.

Za ovaj način rezervacije opredijelili smo se u cilju skraćivanja procesa rezervacije i davanja mogućnosti da u neposrednom kontaktu svaki član bude u mogućnosti da odabere za sebe najpovoljniji aranžman.

 

HOTEL MONTENEGRO ČANJ

MNE Canj

Neposredno uz obalu, na samo 50m od mora, nalazi se hotel "Montenegro". Kapaciteta je preko 500 ležajeva. Svaka soba ima svoje kupatilo,terasu, klimu, frižider, tv i internt. Hotel raspolaže sopstvenom plažom koja se prostire na 1300 m2. Za svoje goste, hotel nudi komplete - dvije ležaljke i suncobran po cijeni od 3 eura dnevno. U hotelu je ljekar dostupan 24 časa.
PUN PANSION (švedski sto sva tri obroka)
Termini:
10.06.-19.06   19.06.-28.06.   28.06.-07.07.   07.07-16.07.   16.07.-25-07.   25.07-03.08.   03.08.-12.08.   12.08-21.08.   21.08.-30.08.
Odrasli 23 eura           Osnovci 15 eura     Djeca do 3 godine gratis
U podsezoni 30.08.- 01.10.     Odrasli 18 eura
Plaćanje se vrši u mjesečnim ratama do decembra 2017. godine
 
Hotel Montenegro - Čanj
Tel. 00382 30 377 050
       00382 69 030 991
e mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
 
HOTEL ZLATNI BOR ŽABLJAK
 
Hotel Zlatni bor
 
Ponuda za boravak u hotelu "Zlatni bor" je:
Na bazi punog pansiona 26 eura + 1,30 eura taksa na dan. Za djecu do 12 godina 16 eura na dan. Cijene su na bazi sedmodnevnog boravka i po mogućnosti smjene da budu četvrtkom. U jednokrevetnim sobama cijena je skuplja 30%.
 
Hotel Zlatni bor Žabljak
Tel: 00382 52 361 535
      00382 69 052 635
 
HOTELI ULCINJSKA RIVIJERA
 
ulcinjska rivijera
 
Alotmanski cjenovnik za sezonu 2017.

 

             HOTELI

10.06.16.09.

11.06.-05-07.

21.08.-15.09.

06.07.-20.08.
Olimpic 22 27 31
Bellevue 20 24 28
Ada Bojana L 24 30 35
Ada Bojana A i B 22 27 31
Cijene su date u eurima na bazi polupansiona dnevno po osobi.
U hotelu Olimpic i na Adi Bojani doručak i večera - švedski sto
U hotelu Bellevue doručak - švedski sto, večera - po izboru.

 

Popusti:
- Za djecu do 2 godine starosti boravak je gratis.
- Djeca do 10 godina starosti uživaju 30% popusta u posebnom ležaju, dok u ležaju
roditelja imaju 50% popusta.
- Popust za treći ležaj iznosi 20%.

Doplate:
- Boravišna taksa i osiguranje 1 euro po osobi dnevno, a djeca do 12 godina plaćaju dnevno osiguranje 0,50 euro bez boravišne takse.
- Minimum korišćenja pansiona je tri dana, ispod tri dana cijena se uvećava za 20%.
- Doplata za puni pansion je 20 %.
- Doplata za 1/1 sobu je 30% (na Adi Bojani L doplata je 60%).

HTP Ulcinjska rivijera Ulcinj
Tel. 00382 (0)30 455 059 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
HOTEL ADRIA ČANJ I ŠUŠANJ
 
hoteli adria
 
HOTEL “ADRIA” - ŠUŠANJ
“ADRIA” 2 – ČANJ

LETO 2017 INDIVIDUALNE CENE
Š U Š A NJ
Šušanj je lociran na obali Jadrana između Sutomora i Bara. Šljunkovitu plažu dugu 2 km obogaćuje borova šuma kao i divno šetalište koje povezuje Šušanj sa Barom. Zahvaljujući borovoj šumi plaža je u svako doba dana idealno mesto za odmor, i predivno mesto za večernje šetnje kraj mora.
Ukrštanje mediteranske i kontinentalne klime, morski vazduh i borova šuma pogodni su u lečenju reumatskih i bolesti disajnih organa.
Sa Šušanjske plaže često polaze brodići do Sutomora, Kraljičine plaže, Petrovca, Sv. Stefana i Budve.
Hotel „ADRIA“ se nalazi u mirnom delu Šušnja, udaljen od plaže 400m. Smeštaj je u sobama 1/2, 1/3, 1/4 prve kategorije po međunarodnim standardima hotela sa 2*- svaka soba ima kupatilo, terasu, TV , frižider, klimu , WiFi.
U sklopu hotela je parking kao i restoran sa velikom letnjom baštom prekrivenom vinovom lozom i kivijem.

Termin
Tip sobe Usluga 01.06.- 21.06.
09.09.- 30.09. 21.06. - 01.07.
30.08. - 09.09. 01.07.- 11.07.
20.08.- 30.08. 11.07.- 20.08.
1/2 -soba PP 14.50 19.50 23.00 26.00
1/3, 1/4-soba PP 14.50 18.00 19.50 23.50
                                                                                                  ČANJ
Atraktivno turističko mesto Čanj nalazi se između Petrovca i Sutomora. Ima šljunkovitu zlatastu plažu a u neposrednoj blizini se nalazi i Kraljičina plaža.
ADRIA II se nalazi u mirnom delu Čanja na 80m od plaže, tako da omogućuje mir i tišinu turistima. Moderno opremljene sobe (1/2, 1/3,1/4 ) pružaju potpuni konfor i udobnost turista, poseduju sopstveno kupatilo, terasu, TV (satelitski.program), frižider, klimu , WiFi , a većina ima pogled ka moru. Obezbeđen parking prostor uz sami objekat. U sklopu objekta je i recepciju koja pruža sve potrebne informacije kao i prostrani restoran sa letnjom baštom u kojoj turisti mogu dobiti kvalitetne i sveže obroke domaće hrane od uvek nasmejanog i ljubaznog osoblja.
 
Termin
Tip sobe Usluga 01.06.- 21.06.
09.09.- 30.09. 21.06. - 01.07.
30.08. - 09.09. 01.07.- 11.07.
20.08.- 30.08. 11.07.- 20.08.
1/2 -soba PP- SVEDSKI STO 15.50 21.00 24.00 27.00
1/3, 1/4-soba PP-SVEDSKI STO 15.50 19.00 20.50 24.50
Za goste hotela Adria u Susnju obezbedjen je turisticki bus kabriolet, koji vozi na 15 min do Susanjske plaze I nazad, kao I do pjeskovite “Crvene plaze”.Organizovan je prevoz od hotela do grada u vecernjim satima (vecernji izlazsci) .

-PA-pun pansion (noćenje, 3 obroka)
-PP-polu pansion (noćenje, dorucak/vecera)
- Ishrana u Canju - na bazi svedskog stola (dorucak/vecera) – mogucnost doplate rucka
( 1 jelo u ponudi )
- Ishrana u Susnju - na bazi svedskog stola (dorucak/vecera) – mogucnost doplate rucka
( 1 jelo u ponudi ) – ne postoji mogucnost menjanja obroka za uslugu PP ..

- Cene su izrazene u eurima, po osobi i danu
- Smene počinju: za PA ručkom, završavaju doručkom, za PP-počinju večerom, završavaju doručkom
- Boravišna taksa i osiguranje nisu uračunati u cenu-plaćaju se na recepciji dnevno po osobi:
deca do 12.g- 0.50e, od 12-18.g -1.00e, odrasli 1.50e.
- Ulazak u sobe od 12.00h a napuštanje sobe do 9.00h zadnjeg dana
- POPUSTI :
- deca do 2 god. imaju besplatan boravak (bez ležaja i hrane).
-deca 2-10 god. na zajedničkom ležaju plaćaju po 50% od cene
-deca 2-12 god. na posebnom ležaju plaćaju po 70% od cene
-dete do 12 god. sa jednom odraslom osobom u sobi 1/2 plaća 80% od cene
-Koriscenje AC nije uracunato u cenu,I placa se na recepciji 2.00 eura po sobi I danu.
-Doplata za PA na recepciji hotela je 4.00 eura po osobi i danu.
-Objekti (u Šušnju i u Čanju) poseduju sopstvene rezervoare tako da grantujemo stalnu prisutnost vode
-Plaćanje aranžmana: po dogovoru
-Transfer- sa magistrale do hotela možemo obezbediti uz prethodni dogovor sa strankom

INFORMACIJE I REZERVACIJE:
tel/fax: +382(0)30/ 350-340
350-343
mob: +382(0)68/ 446 029
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
skype: hotel.adria.bar
 
SPECIJALNA BOLNICA MERKUR VRNJAČKA BANJA
 
merkur1
 

merkur2

Uskoro će bit objavljene pojedinosti za SB "Merkur" Vrnjačka Banja

Sindikat Uprave policije.

maj 24 2017

Skupština opštine Herceg Novi ustupila je deset stambenih jedinica Sindikalnoj organizaciji Herceg Novi u vidu kupovine istih po povoljnim uslovima.

Na osnovu člana 39 Statuta Sindikata Uprave policije Crne Gore, člana 33 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata, Glavni odbor Sindikata je donio Odluku o sprovođenju postupka prilikom navedene raspodjele.
Za sprovođenje ovog postupka nadležna je Komisija za rješavanje stambenih potreba Herceg Novi. Članovi Sindikalne organizacije Herceg Novi mogu se informisati kod Komisije, Predsjednika Sindikalne organizacije, a akta i obrasci se mogu preuzeti u donjem dijelu objave.
 
Sindikat Uprave policije 
maj 15 2017
Na Evropskom prvenstvu policijskih asocijacija u malom fudbalu, održanom u Španiji – Majorka (http://www.mallorca-tournament.com/), reprezentacija policije Crne Gore osvojila je prvo mjesto u konkurenciji 39 drzava. Poslije odlične igre u grupnom takmičenju, naša ekipa je bez izgubljene utakmice, sa gol razlikom 29 : 2 osvojila prvo mjesto u grupi.
U nastavku takmičenja u četvrt finalu lakše nego se očekivalo, pobijedili su ekipu Alžira sa rezultatom 7:0, da bi u polu finalnoj utakmici veoma dobru ekipu Litvanije pobijedili sa rezultatom 4:1. Finalna utakmica je bila više nego uzbudljiva jer smo se susreli sa prošlogodišnjim pobjednicima, ekipom Bugarske koja je i važila za favorita. Sa velikim psihološkim pritiskom zbog važnosti ove utakmice, kao i želje za zasluženim uspjehom, momci su dali i više od sebe. Igrajući srcem za državu Crnu Goru uspjeli su da sa puno borbe dobiju i ovu veoma tešku utakmicu sa rezultatom 1:0 uz veliku podršku prisutnih gledalaca koji su svo vrijeme bodrili našu ekipu da bi na kraju dugim aplauzom pozdravili naše „zlatne“ momke uz ogromne ovacije.
Ekipa policije u sastavu: Žaric Zoran, Vladan Radović, Željko Lutovac, Željko Krsmanović, Dragan Bajović, Saša Drobnjak, Miljan Vuković, Željko Adzić, Goran Šcekić i Dejan Živkovic, predvođeni sa Seadom Frljučkićem i Mladenom Šuškavčevićem, ostvarila je rezultat za poštovanje. Treba napomenuti da je upravo ova reprezentacija MUP - Uprave policije osvojila prvo mjesto na interkontinentalnim igrama 2009-te godine u Americi, 2012 godine prvo mjesto i titulu svjetskog prvaka u Holandiji, te 2015 prvo mjesto i titulu Evropskog prvaka u Španiji.
Ovim rezultatom fudbalska ekipa policije Crne Gore je na pravi način predstavila Ministarstvo unutrašnjih poslova, Upravu policije i državu Crnu Goru.
 
Sindikat Uprave policije.
maj 10 2017

Uvaženi članovi Sindikata Uprave policije, koristimo priliku da Vas informišemo da je održana X sjednica Glavnog odbora na kojoj su donijete veoma važne odluke koje su od bitnog interesa za sve sadašnje i buduće članove.
Kako je pomenuta sjednica održana u dva dijela, važno je istaći da je prvi dio organizovan u Podgorici dana 07.04.2017.god.dok je nastavak sjednice održan u Budvi.


Na sjednici održanoj u Podgorici su, nakon rasprava o izmjenama i dopunama Statuta i Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije, usvojena ova dva veoma bitna akta Sindikata a sve u cilju stvaranja boljih uslova za članove i definisanja određenih spornih članova.
Drugi dio X sjednice održan je 25.04.2017.god. u Budvi, a teme su bile veoma raznovrsne.
Obzirom da je sjednica organizovana na inicijativu Sindikalne organizacije CB Budva, u uvodnom dijelu sjednice se pridružio načelnik CB Budva Darko Ćorac koji je svima poželio dobrodošlicu i ugodan boravak u Budvi.
 
Počastvovan sam što danas prisustvujem sjednici GO Sindikata Uprave policije i što je baš Budva izabrana da bude domaćin. Izražavam ogromnu zahvalnost predsjedniku Sindikata i svim članovima GO na podršci koju ste dali oko izgradnje stambenog objekta u Budvi, gdje će dosta kolega koji su postanari, riješiti svoje stambeno pitanje. Na taj način ste pokazali da je Sindikat jedna veoma jaka institucija i da se bavi upravo onim stvarima za šta je i formiran.
Takođe se zahvaljujem u moje lično ime i ime kolege Veselina Jelića kome je dijete teško bolessno, a istom ste u više navrata dodjeljivali veće novčane pomoći za troškove liječenja.
Zahvalnost dugujem i mojem kolegi i dugogodišnjem saradniku Zoranu Bubanji na zalaganju kao najzaslužnijem za aktivnosti Sindikalne organizacije CB Budva”, istakao je Darko Ćorac.
Jedna od bitnijih tema je bila rasprava vezano za finansijske izvještaje Sindikata koji su usvojeni nakon dužih rasprava.
Tema o kojoj se puno pričalo u predhodnom period, a tiče se raspodjele kreditnih sredstava u opštinama u kojima u skorije vrijeme nije bilo stambene i kreditne raspodjele, je napokon urodila plodom. Nakon duže pauze, Sindikat je smogao snage da otpočne sa dodjelom stambenih kredita svojim članovima.

Ovom prilikom je na Glavnom odboru donijeta Odluka o dodjelli stambenih kredita u iznosu od 352.000,00 eura za 13 opština, u kojima je ranijim raspodjelama, na osnovu analize raspolozivih podataka, do sada najmanje dodijeljeno. Ovom raspodjelom obuhvaćene su sledeće opštine: Berane, Pljevlja, Rožaje, Plav, Andrijevica, Šavnik, Plužine, Kolašin, Mojkovac, Danilovgrad, Cetinje, Kotor i Ulcinj.
Postupak raspodjele biće sproveden u što kraćem vremenu. Na taj način ovaj Sindikat nastavlja da rješava veoma zahtjeve po pitanju rješavanja stambenih problema naših članova. Osnovni problem jeste nedostatak finansija jer se u predhodnom period puno ulagalo u stambenu izgradnju.

Sindikat ima u planu da i u narednom periodu nastavi sa raspodjelom stambenih kredita i u ostalim opštinama, obzirom da je dosadašnjom analizom Upitnika o stambenim potrebama članova Sindikata iskazana većinska volja za dobijanjem kreditnih sredstava.
Kada je rješavanje stambenog pitanja člana sindikata putem dodjele stambene jedinice u izgradnji, pohvalne su činjenice da je Sindikat uspio da obezbijedi sve preduslove za početak stambene izgradnje u Podgorici, Nikšiću, Zabljaku, Cetinju, kao i Ulcinju.
U Podgorici su napokon, uz veliku pomoć i podršku ministra MUP~a g~dina Mevludina Nuhodžića, stvoreni svi preduslovi da se krene u postupak stambene izgradnje objekta sa 288 stambenih jedinica za 4 sindikata (UP, MUP, ANB i PA) koji će biti raspodijeljeni shodno Sporazumu o diobenom bilansu. Sindikatu Uprave policije bi trebalo da pripadne oko 215 stambenih jedinica koje će biti raspodijeljene po Sindikalnim organizacijama koje gravitiraju u Podgorici. Smatramo da će u toku Jula biti ispunjeni svi uslovi za početak gradnje ovog objekta, a samim tim i raspodjele.

Vezano za stambenu izgradnju u Nikšiću, u toku je izrada projektne dokumentacije gdje bi za službenike policije bilo obezbijeđeno oko 100 stanova. U toku je postupak dobijanja građevinske dozvole, pa je realno očekivati da će se u toku Septembra stvoreni uslovi za početak gradnje

Obzirom da Sindikat ima urađen perojekat i da je dobio građevinsku dozvolu za stambeni objekat na Žabljaku, napominjemo da su u toku pregovori sa zaiteresovanim izvođačima kako bi se I ovaj projekat konačno realizovao.
Kako je Sindikat u ranijoj komunikaciji sa opštinskim organima Prijestonice Cetinja razgovarao o realizaciji rješavanja stambenog pitanja za članove sindikata u ovoj opštini, upućen je Zahtjev za dodjelu placa na nekoj prigodnoj lokaciji gdje bi se gradilo oko 20 stanova.  
 
Vezano za stambenu izgradnju u opštini Ulcinj, u toku su dogovori o izgradnji objekta i broju stanova koji bi bili ustupljeni našim članovima u ovoj opštini.

Kako je Sindikat u ranijem periodu pokrenuo aktivnosti vezano za izgradnju stambenog objekta u opštini Herceg Novi, još uvijek se nije krenulo sa početne pozicije. Niz problema je što se to pitanje nije do sada pozitivno riješilo, a bilo je puno obećanja pojedinaca koja nijesu izpoštovana. Sindikatu će biti prioritet da ovo pitanje riješi i da napokon, poslije decenijskog čekanja, krene realizacija projekta stambene izgradnje u ovoj opštini.

Nakon izcrpnih tema I završetka sjednice, članovi Glavnog odbora su obišli plac na kome je u toku izgradnja stambenog objekta u Budvi, gdje će 86 članova Sindikata riješiti svoje stambeno pitanje kupovinom stana pod povoljnim uslovima.
 
 
Sindikat Uprave policije.
 
apr 18 2017

Turistička organizacija "Guliver" nam je dostavila aktuelne aranžmane za ljetovanje:

- EVIA - najveće ostrvo Egeja! - 10 dana / 04.08 - 13.08. / cijena aranžmana: 245,00 EUR

- Veličanstveni KRF - 9 dana / I termin: 21.07 - 29.07; II termin: 28.07 - 05.08. / cijena aranžmana: 299,00 EUR

- ZAKINTOS - 10 dana / 28.07 - 06.08. / cijena aranžmana: od 209,00 EUR

- LEFKADA - 9 dana / I termin: 14.07 - 22.07; II termin: 21.07 - 29.07; III termin: 28.07 - 05.08. / cijena aranžmana: 279,00 EUR

- KEFALONIJA i ZAKINTOS - NOVO! - 9 dana / I termin: 21.07 - 29.07; II termin: 28.07 - 05.08. / cijena aranžmana: 285,00 EUR

- LUTRAKI i PELOPONEZ - 10 dana / I termin: 14.07 - 23.07; II termin: 31.07 - 09.08. / cijena aranžmana: od 195,00 EUR

Uskoro i aranžmani za: SANTORINI, SKOPELOS, SICILIJU...

Mogućnost plaćanja na rate!

Detaljne planove i programe putovanja možete pronaći klikom na naziv aranžmana, kao i na sajtu www.guliver.me

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.
Srdačan pozdrav,

Stefan Jelušić
Sales Manager
Guliver Travel Agency
Hercegovačka 10
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/Fax: +382 20 220 440
Mob: +382 68 220 440
E mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. / Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Skype: guliver_travel
Web: www.guliver.me
Žiro-račun CKB: 510 - 87961 - 94