dec 24 2015

Predsjednik Ju-Jitsu Saveza Crne Gore Ranko Vukotić je izrazio zahvalnost Ministarstvu unutrašnjih poslova i Sindikatu Uprave policije na pomoći i punom razumijevanju prilikom odsustvovanja Vukčević Dejana - osvajača medalje na prvenstvu Svijeta za seniore u ju-jitsu u Bangkoku i selektora reprezentacije Miloša Ašanina,  sa redovnih aktivnosti.

Dejan Vukčević, član Sindikata Uprave policije i pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice  je osvojio zlatnu medalju u teškoj kategoriji na Svjetskom prvenstvu u ju-jitsu u Bankoku, pobjedivši u finalu rivala iz Francuske.
Pismo zahvalnosti ju-jitsu Saveza Crne Gore u cjelosti.

Zahvalnica JU JUTSU Saveza CG

Sindikat Uprave policije

dec 08 2015

 

Reagovanje povodom objavljenog novinarskog članka autora Slađane Đukanović i komentara Koordinatora ljudskih prava u Građanskoj alijansi Milana Radovića vezano za tumačenja dijela odredaba Zakona o unutrašnjim poslovima

Sindikat Uprave policije je bio jedan od inicijatora predloga za izmjenu i dopunu članova 108 i 109 Zakona o unutrašnjim poslovima, čijim je kratkotrajnim sprovođenjem velikom broju policijskih službenika prestao radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Navodimo da se u većini slučajevima radilo o policijskim službenicima koji su časno i odgovorno obavljali svoje dužnosti i da su isti obično uslovno osuđivani nakon podnijetih privatnih tužbi lica iz kriminogenih struktura društva.

Na ovakav način policijski službenici su se našli u vrlo nezavidnoj situaciji u odnosu na ostale državne službenike i namještenike u Crnoj Gori.

Stoga smatramo da je objavljeni članak tendeciozan i iskrivljuje pravu sliku primjene tako restriktivnog Zakona. Očigledno je da pisca pomenutog članka nisu interesovale posledice primjene odredaba Zakona prije izmjena i dopuna na policijskog službenika, i ako je mogao na jednostavan način utvrditi iste.

Na svu sreću danas imamo Zakon o unutrašnjim poslovima koji je izmjenjen u članovima 108 i 109 te nas stavio u istu ravan sa ostalim državnim službenicima i namještenicima, a što je slučaj i u većinu evropskih policija.

Ako je tekstopisac stvarno zainteresovani za činjenično stanje predlažemo da istražiti broj slučajeva napada na policijske službenike tokom obavljanja dužnosti kao i kaznenu politiku pravosudnih organa u tim slučajevima gdje se jasno može utvrditi da u nijednom slučaju nije bilo izricanja maksimalne Zakonom predviđene kazne za učinjena djela.

Kao društvo se trebamo zapitati kakvu je to poruku htio poslati budućim počiniocima krivičnih djela.

Sindikat Uprave policije nikada nije niti će štiti policijske službenike koji su se ogriješili o Zakon i uvjek ćemo biti za to da odgovorni snose sve pravne posledice svojih nedjela, ali isto tako smatramo da policijske službenike koji časno i odgovorno obavljaju svoj posao ne treba diskriminisati u odnosu na druge zaposlene u državnim institucijama i tako ih svrstavati u građane drugog reda.

Život i tjelesni integritet policijskog službenika nije ništa manje važan od svih drugih članova ovog društva i nedopustivo je da se na ovakav način tumače njegova zakonska ovlašćenja.

Sindikat Uprave policije

dec 01 2015

Obavještavamo sve članove Sindikata da smo sa PZU "Sine Morbo" ( Boljević) sklopili Ugovor o saradnji.

Specijalistička internistička ordinacija sa biohemijskom laboratorijom PZU "Sine Morbo" našim članovima nudi kompletne laboratorijske usluge (hematološke, biohemijske, hormone, tumor markere i dr.) i specijalistički pregled interniste sa EKG-om, UZ štitaste žlijezde i vrata, UZ stomaka i male karlice, dopler krvnih sudova vrata.

Za sve navedene usluge imamo popust 30%. Plaćanje usluga, u zavisnosti od iznosa, može se izvršiti u ratama (preko 20 eura - dvije rate, preko 40 eura - tri rate). 

Ordinacija sa nalazi u Podgorici, ul Cetinjski put bb, tel: (020) 262-626, 262-088.

 

Sindikat Uprave policije

dec 01 2015

U cilju realizacije Projekta muzeja policije Crne Gore kao i Rješenjem ministra, broj 01-050/15-63836/2, od 26.10.2015. godine, obrazovana je Radna grupa za realizaciju Projekta muzeja policije Crne Gore.

Projekat podrazumijeva objedinjavanje oružja, uniformi i drugih predmeta koji predstavljaju istorijat crnogorske Policije.

S tim u vezi, sekretar ministarstva mr Dragan Pejanović - predsjednik Radne grupe, uputio je dopis Sindikatu Uprave policije koji u cjelosti objavljujemo.

Muzej policije CG 1

Muzej policije CG 2

 

Sindikat Uprave policije

nov 29 2015

Na poziv ministra unutrašnjih poslova g-dina Raška Konjevića, u petak 27.11.2015 god. u prostorijama MUP-a održan je radni sastanak kome su pored ministra prisustvovali i direktor Uprave policije g-din Slavko Stojanović i sekretar MUP-a g-din Dragan Pejanović. Delegaciju Sindikata Uprave policije činili su predsjednik Mladen Šuškavčević, potpredsjednik Aleksandar Mitrović kao i predsjednici sledećih Sindikalnih organizacija: OGB Herceg Novi Rmandić Igor, CB Bar Radulović Žarko, CB Nikšić Slavko Milić, CB Podgorica Dejan Šuković, SOLO Saša Radonjić, CB Berane Željko Babović i CB Pljevlja Đorđije Perović.

Sastanak je počeo u 10,00 časova.

Nakon uvodnih i pozdravnih riječi ministra Konjevića i predsjednika Šuškavčevića riječ je dobio Igor Rmandić, inače član Socijalnog savjeta Crne Gore ispred Sindikata Uprave policije.

Rmandić se u svom izlaganju vrlo kritički osvrnuo na predloženi tekst Zakona o zaradama u javnom sektoru, taksativno navodeći članove tog Zakona koji su nepovoljni i direktno bi negativno uticali na, i onako loš, materijalni položaj službenika policije. Posebno je naglasio smanjenje dodatka na zaradu po osnovu ovlašćenja i otežanih uslova rada sa 30% na 25%, ograničenje da svi dodaci na zaradu (ovlašćenja, noćni, prekovremeni, rad u dane praznika) ne mogu preći 45% osnovne zarade, kao i smanjenje koeficijenta za minuli rad. Takođe je naglasio da službenici policije nemaju potpisan Posebni kolektivni ugovor (PKU) kojim bi njihova prava bila jasno definisana i zaštićena te u tom cilju upoznao prisutne da je Sindikat Uprave policije prije 2 mjeseca uradio nacrt PKU i proslijedio ga Vladi na razmatranje.
Svoje izlaganje Rmandić je završio tvrdnjom da su porodice policijskih službenika dovedene na sami rub egzistencije, podsjetio prisutne da su nam u zadnjih nekoliko godina plate smanjivanje 4 puta i da pri tom ni jednom nije bilo makar i minimalnog povećanja. Zaključuje da je prag tolerancije policijskih službenika izuzetno visok, da smo ćutali i trpjeli kad su nam smanjivane zarade, da smo imali razumijevanja i za ekonomsku krizu i za probleme u kojima se država i društvo u cjelini nalazilo te da smo zbog toga očekivali da dobijemo makar poštovanje zajednice ali je na žalost i to izostalo. Ovu tvrdnju potkrepljuje ćutanjem svih nadležnih kad su nam u više navrata smanjivanje plate, učestalim napadima na policijske službenike, nezaštićenošću od strane sudstva i tužilaštva. Cijeneći sve gore navedeno Rmandić poziva ministra, direktora, sekretara, ali i sve druge koji mogu, da daju svoj puni doprinos kako za poboljšanje materijalnog statusa službenika policije tako i za vraćanje ugleda i dostojanstva ovoj teškoj i časnoj profesiji koju obavljamo.

Žarko Radulović otvara temu koeficijenata za radna mjesta policijskih službenika i izražava nezadovoljstvo kolega predloženim tekstom Zakona o zaradama u javnom sektoru. Svoje tvrdnje potkrepljuje velikim razlikama u koeficijentima između platnih razreda kao i niskim koeficijentom predviđenim za radno mjesto policajca. Predlaže da se iznađe mogućnost povećanja tih koeficijenata za 1 bod jer bi prema gruboj računici, a prema predloženom rješenju, plata policajca bila oko 20 eura manja od sadašnje što je za nas neprihvatljivo.
Takođe prenosi negodovanje ogromnog broja službenika ali i zabrinutost povodom informacije da će plata policajcima biti povećana 5% a kriminalističkoj policiji 15%. Smatra da je to očigledna diskriminacija, ne omalovažavajući posao koji rade kolege u kriminalistici smatra da nije ništa manje stresan, naporan i opasan posao koji svakodnevno obavlja običan policajac.

Dejan Šuković postavlja pitanje popunjavanja upražnjenih radnih mjesta jer sadašnji manjak službenika dovodi to veće angažovanosti, velikog broja prekovremenih radnih sati, a samim tim i premorenosti policajaca.
Takođe navodi ozbiljan problem sa kojim se suočava jedan dio službenika, a to je da nemaju benificirani radni staž iako obvaljaju iste ili slične poslove kao i službenici koji to imaju. Šuković je postavio pitanje u vezi isplate dnevnica ili terenskog dodatka za službenike koji se privremeno upućuju u druge opštine na rad.

Saša Radonjić pita kakav je stav Ministarstva u vezi mogućnosti za prijevremeni odlazak u penziju službenika policije uz isplatu adekvatne otpremnine.
Smatra da je porazna činjenica da je 307 službenika otišlo u penziju sa mizernom otpremninom, te su na taj način dovedeni u vrlo težak materijalni položaj. Ovo u svijetlu činjenice da ogromna većina njih nije riješila stambeno pitanje, a u penziju su bili prinuđeni da odu zbog težine posla, narušenog zdravlja i stalno prisutnog stresa. Napominje i da su službenici nekih drugih službi bezbjednosti otišli sa otpremninom od 8000 do 17000 eura.

Aleksandar Mitrović iznosi mnogobrojne probleme sa kojima se suočavaju službenici policije na terenu, a neki od njih su da pojedini zbog manjka ljudstva imaju po 220-230 radnih sati na mjesečnom nivou, da im se daju slobodni dani kada to njima ne odgovara ili ih ne mogu iskoristiti, da se prekovremeni rad isplaćuje sa 7-8 mjeseci zakašnjenja te traži pomoć u rešavanju navedenog. Kritikuje izbor sadašnje uniforme kao vrlo nekvalitetne, apostrofira da policajci već odavno nemaju službenu obuću već su prinuđeni da istu kupuju od svog novca. Kao nepravičan, navodi model naknade za smrt člana uže porodice koji je predviđen Zakonom o unutrašnjim poslovima, a prema kome se visina naknade određuje prema plati zaposlenog. Predlaže da se nađe drugačiji, pravičniji model dodjeljivanja tih sredstava gdje će svi biti izjednačeni. Izlaganje završava tvrdnjom da su službenici prilikom obračuna zarade svakog mjeseca zakinuti za određeni novčani iznos jer se na noćne, praznične i prekovremene sate ne obračunava uvećanje od 30% po osnovu ovlašćenja i otežanih uslova rada. Traži da se isto provjeri i ako je to tačno da se nađe drugačije rešenje kojim službenici nebi bili zakinuti.

Slavko Milić svoje izlaganje bazira na neophodnosti učešća Sindikata Uprave policije u izradi svih zakonskih i podzakonskih akata koje radi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Na ovaj način bi se ostvarila veća transparentnost, službenici policije bi bili više i kvalitetnije zastupljeni i zaštićeni u dijelu koji se njih tiče, a i sam kvalitet izrađenog materijala bi sigurno dobio viši nivo.

Predsjednik Šuškavčević na početku svog izlaganja izražava veliko nezadovoljstvo Sindikata Uprave policije, nezaštićenošću policijskih službenika od strane tužilaštva i sudstva u slučajevima napada na njih. Smatra da je kaznena politika u ovakvim slučajevima vrlo blaga i navodi da ni u jednom takvom slučaju nije izrečena gornja granica predviđene kazne.
Nakon toga iznosi podatke o pripremama ili toku izgradnje stambenih objekata za službenike policije u Herceg Novom, Tivtu, Žabljaku, Pljevljima,Bijelom Polju i Podgorici.
Dalje, upoznaje prisutne da se Sindikat Uprave policije u martu 2015 godine suočio sa ozbiljnim problemima nakon odbijanja Sektora za finansijsko poslovanje MUP-a da vrši obustavu članarina članovima ovog Sindikata. Navedeni problem je, prema njegovim riječima, riješen samo zahvaljujući brzom i efikasnom radu predsjednika Sindikalnih organizaciua na terenu koji su prikupili potpise članova.
Navodi da se prvi put radi potpisivanje Pristupnica Sindikatu Uprave policije i da je u toku izrada baze podataka svih članova Sindikata Uprave policije u kojoj će se naći i podaci o svim benefitima koje su službenici ostvarili po osnovu članstva.
Interesuje se da li postoji mogućnost da se službenicima isplate jubilarne nagrade i zimnica?
Kao vrlo značajan segment naglašava međunarodnu saradnju koju Sindikat Uprave policije ostvaruje, kako sa regionalnim tako i sa međunarodnim policijskim sindikatima. Ta saradnja se ostvaruje na kongresima, seminarima a značajna je sa više aspekata, služi za usvajanje novih principa i metoda sindikalne borbe koji su usmjereni na poboljšanje statusa zaposlenih.
Predsjednik takođe navodi da su uslovi rada Sindikata otežani iz više razloga a jedan od njih je i nedostatak pomoći poslodavca oko nabavke kancelarijskog materijala i tehničkih sredstava neophodnih za funkcionisanje stručne službe sindikata.
Predsjednik takođe izražava potrebu za češće održavanje ovakvih sastanaka, a osim toga očekuje da sindikat, kako to i Zakon nalaže, jednom godišnje bude informisan od strane poslodavca o finansijskom poslovanju i razvojnim projektima MUP-a.

Sekretar Pejanović izražava veliko zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Sindikatom Uprave policije i očekuje da ta saradnja bude još kvalitetnija. Navodi da je MUP dao negativno mišljenje na predloženi Zakon o Zaradama u javnom sektoru i tvrdi da zarada policijskim službenicima neće biti smanjena. Što se tiče posebnog kolektivnog ugovora obavještava prisutne da je radna grupa MUP-a formirana i da pregovori mogu da počnu odmah. Podržava ideju da Sindikat Uprave policije učestvuje u radu pravnog tima i poziva da mu se pošalje zahtjev za nabavku kancelarijskog materijala.

Direktor Uprave policije se slaže da postoji jako veliki problem koji se tiče upražnjenih radnih mjesta i navodi da se radi o desetinama ljudi ali je to u sadašnjoj situaciji jako teško riješiti. Upoznaje prisutne da je u tom cilju u toku konkurs za radna mjesta na Cetinju, a da se planira i upis nove generacije polaznika Policijske akademije.

Ministar Konjević na početku svog izlaganja moli prisutne da svim policijskim službenicima koji su bili angažovani oko oktobarskih dešavanja u Podgorici prenesu njegovu i ličnu i profesionalnu zahvalnost za profesionalno i na Zakonu zasnovano postupanje u očuvanju javnog reda i mira i lične i imovinske sigurnosti građana.
Zaključuje da se službenici policije susreću sa jako velikim brojem problema, da se svi ti problemi ne mogu riješiti odmah te stoga poziva na saradnju i zajednički napor u tom cilju. Takođe izražava nezadovoljstvo radom pomoćnika direktora Uprave policije po linijama rada kao i neposrednih starješina na terenu zbog loše informisanosti službenika.
Što se tiče Zakona o zaradama u javnom sektoru ministar navodi da ga nije podržao i da je iz MUP-a otišlo negativno mišljenje. Takođe tvrdi da će koeficijenti za policijske službenike biti određeni posebnom Uredbom, te da zarade ni u kom slučaju neće biti smanjene. Naprotiv, on očekuje povećanje od 5%. Formula za obračun zarade će se značajno pojednostaviti a na taj način će noćni, prekovremeni i praznični sati biti drugačije vrednovani tj. imaće veću vrijednost. Što se tiče izrade pomenute Uredbe ministar tvrdi da će se u svakom slučaju uvažiti i uzeti u obzir i mišljenje Sindikata uprave policije o navedenom pitanju.
Što se tiče prekovremenog rada i preraspodjele radnog vremena ističe da je potpisao Uputstvo za postupanje u vezi toga i da je tu apsolutno sve jasno. Ne smije biti zloupotreba od strane starješina i službenik ne smije biti oštećen u tom pogledu. Što se tiće isplate prekovremenog rada smatra nedopustivim kašnjenje od 7-8 mjeseci. Smatra da je zbog komplikovane procedure moguće kašnjenje od najviše 3 mjeseca i nalaže finansijskoj službi da se to dovede u red.
Ministar takođe izražava stav povodom tužbi koje službenici podnose protiv MUP-a, da je za sve ono što službeniku pripada a MUP mu ne daje, sudska zaštita potpuno legitimna i apsolutno pravo službenika. Ono što se pokaže kao predmet zloupotrebe biće strogo sankcionisano.
Izražava potpunu saglasnost sa sekretarom Pejanovićem u vezi učešća Sindikata u radu pravnog tima MUP-a, te nalaže da se prilikom svakog sledećeg sastanka tog tima Sindikatu pošalje poziv za učešće. Takođe podržava i otpočinjanje pregovora oko Posebnog kolektivnog ugovora.
Što se tiče beneficiranog radnog staža za pojedina radna mjesta kaže da je problem nastao 2010 god. Kada je za Ministarstvo rada tu procjenu radio Institut iz Novog Sada. Smatra da se tad nije reagovalo na pravi način, da je prilika tad propuštena i sada je to vrlo teško ispraviti, jer se ne pita MUP nego Ministarstvo rada.
Što se tiče isplate dnevnica i terenskog dodatka, ministar je decidan u stavu da isti morajubiti isplaćeni svim službenicima koji su na taj način angažovani i da nijedan službenik ne može biti upućen na rad u drugu opštinu bez rješenja o privremenom rasporedu. 

Kada je riječ o odlasku u penziju po povoljnijim uslovima ministar je mišljenja da to neće biti moguće u dogledno vrijeme obzirom na vrlo loše iskustvo iz marta ove godine, kada je 307 službenika otišlo u penziju. Njima je isplaćena otpremnina koja je određena Zakonom, a MUP nije imao dodatnih sredstava za otpremnine. Najavljene tužbe penzionisanih službenika sa zahtjevom za isplatu većih otpremnina, ministar smatra neosnovanim, jer su svi ti službenici prilikom odlaska u penziju sa MUP-op potpisali sporazum kojim prihvataju visinu otpremnine koja je isplaćeno.
Što se tiče isplate zimnice za to neće biti novca jer su u pitanju velika sredstva a za isplatu jubilarnih nagrada će se sagledati mogućnosti nakon isplate novembarske plate.
Ono što su bile aktivnosti MUP-a, a sa čim ministar želi da informiše Sindikat su:
- Nabavljena auta na lizing za saobraćajnu, graničnu, kriminalističku i policiju opšte nadležnosti. (ovaj projekat ocjenjuje kao jako uspješan)
- U poslednjih 6 mjeseci nema problema sa gorivom
- Ugovorena nabavka nove uniforme koja će stići do marta mjeseca.
- Uskoro se raspisuje tender za nabavku obuće.
- Kupljeno 5 velikih motora za policiju opšte nadležnosti
- Raspisan tender za kupovinu malih motocikala (skutera) za opštine na primorju.
- Završen stacionarni radarski sistem. Dva službenika će biti upućena u Njemačku na obuku i upoznavanje sa radom sistema.
Ministar upoznaje prisutne da je budžet MUP-a za sledeću godinu planiran u iznosu od 78,6 miliona eura. Dodatnih 8 miliona eura je predviđena direktna budžetska pomoć Evropske komisije koja će biti usmjerena za integrisano upravljanje granicom. MUP će biti prvo ministarstvo u Vladi Crne Gore koje će koristiti ova sredstva.
Ministar na kraju sastanka izražava zadovoljstvo današnjim sastankom i podržava da se uvede praksa redovnih sastanaka poslodavca i Sindikata na kojima bi bila razmatrana pitanja od interesa za zaposlene.

Sastanak je završen u 14,20 časova.

 

 Sindikat uprave policije

nov 29 2015

                                                 SLOVENIJA                  

Predsjednik Sindikata Uprave policije Mladen Šuškavčević, u svoje i u ime svih članova sindikata, uputio je punu podršku za štrajk koji su pokrenuli članovi Policijskog Sindikata Slovenije (PSS). Takođe je upućeno pismo i molba g-dinu Moćniku, veleposlaniku u Crnoj Gori, kako bi se založio da u svemu ovome pomogne PSS.

VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Njegovoj ekselenciji, g-dinu Mitji Moćnik

Uvaženi gospodine Moćnik,

najprije želimo da iskažemo poštovanje prema Republici Sloveniji i izrazimo visoko uvažavanje prema Vama, ličnosti koja sa puno pažnje održava i prati saradnju naših država. Rezultat toga je veoma korektna i iskrena saradnja svih državnih institucija.

Kako je saradnja naših država na visokom nivou, tako je i saradnja policijskih struktura veoma dobra i intezivna na planovima ostvarivanja zajedničkih ciljeva.
Saradnja policijskih sindikata takođe je na veoma visokom stepenu a što može da posluži za primjer i ostalim policijskim sindikatima širom Evrope.

Obzirom da je obaveza sindikata da štiti prava svojih članova kako bi im stvorila što bolje uslove za rad, mora uložiti napore u cilju zaštite prava i interesa policijskih službenika. Tako se i Policijski sindikat Slovenije zahtjevom obratio Vladi Republike Slovenije u cilju zaštite svojih članova.

Shodno navedenom, imamo potrebu da Vam se obratimo za jedan vid pomoći a tiče se urgencije kod nadležnih organa R. Slovenije da razmotre mogućnost uspostavljanja dijaloga sa Policijskim sindikatom Slovenije kako bi postigli odgovarajuće dogovore u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa shodno važećim propisima.

Usljed izostanka socijalnog dijaloga, Policijski sindikat Slovenije je donio odluku da 18.11.2015. godine stupe u veoma nepopularne sindikalne aktivnosti, štrajk. Ovo je najradikalniji potez koji sindikati primjenjuju ukoliko druga strana sa kojom se pregovara nemaju sluha za dijalog, a složit će te se da to nikome ne donosi dobro.

Koristimo priliku da, kao jedinstveni sindikat policije Crne Gore da kolegama u PSS damo punu podršku u ostvarivanju prava za svoje članove, a ujedno izrazimo nezadovoljstvo zbog ne uspostavljanja dijaloga od strane državnih institucija.

Obavljanjem redovnih policijskih poslova, život policijskog službenika je veoma ugrožen, kao i sigurnost poziva na tako odgovornu dužnost a znamo da pripadnici policije predstavljaju nosioce sigurnosti i bezbjednosti društva u kojem živimo.

Pozivamo Vas da založite svoj autoritet u rješavanju ovog krucijalnog pitanja za policijske službenike u Republici Slovenije kako bi im se dalo na značaju i ulozi, a da državne institucije pokažu visok stepen tolerancije i uz maksimalan napor sagledaju mogućnosti za uspostavljanje dijaloga sa Policijskim sindikatom Slovenije i rješavanje njihovog zahtjeva.

Na ovaj način oni će izbjeći nepotrebne i po sve njih štetne posljedice koje bi nastale stupanjem u štrajk zaposlenih u policiji.

U nadi da će te naše izlaganje ozbiljno sagledati i proslijediti nadležnim organima u Republici Sloveniji,iskazujem iskrene izraze zahvalnosti.

Predsjednik
Mladen Šuškavčević

Zahvalnost predsjednika Policijskog Sindikata Slovenije.

Pozdrav dragi prijatelju,

Puno nama i osobito meni znači tvoja podrška i podrška Vašeg sindikata. Stvarno imamo težku situacijo, jer još nije došlo niti do pregovora.
Posla je puno in radimo stvarno po cijele dane.
Nadam se, da si mi ti dobro in puno pozdrava tebi i svima tvojima,

Andrej Kocbek

Pismo podrške upućeno je i Policijskom Sindikatu Srbije, koje u cjelosti prenosimo, kao i njihov odgovor.

 

                                                    PSS

pismo podrške PS Srbije

 Zahvalnost Policijskog Sindikata Srbije na našoj podršci.

Zahvalnica CG

Sindikat Uprave policije.                                                                                                            

nov 29 2015

Mini-fudbal ekipa Sindikalne organizacije OGB Herceg Novi i ove godine učestvuje u Biznis ligi Herceg Novog i na taj način pokazuje privrženost zajednici u kojoj živi. Kao i prethodnih godina ni ove to nebi bilo moguće bez naših sponzora.

ogbhn2

Pored već tradicionalnog i dokazanog sportskog prijatelja Uniqa Osiguranja od ove godine smo jači za još jednu ozbiljnu i renomiranu kompaniju a to je Prento yacht assistant iz Tivta. Zahvaljujući ovim kompanijama i njihovoj nesebičnoj pomoći ove godine smo osim plaćanja učešća na turniru obnovili i sportsku opremu. Pored postojeće plave garniture dresova kupili smo i novu garnituru, motivisanu zastavom Crne Gore. Naše prvo pojavljivanje na terenu u novim dresovima je izazvalo nepodijeljene simpatije svih prisutnih, kako protivničkih igrača tako i organizatora i publike. Pored dresova smo, zahvaljujući firmi Prento yacht assistant kupili i nove patike za sve igrače te na taj način obezbijedili sve uslove za dobro predstavljanje.

ogbhn3

Naš moto nikad nije bio da je važno samo učestvovati već smo se uvijek sportski borili za što bolji plasman ali i dostojno predstavljanje svoje profesije.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA
Odjeljenja Granične Bezbjednosti Herceg Novi
Predsjednik
Rmandić Igor

 

okt 29 2015

Sindikat Uprave policije poziva sve organizacije civilnog društva da prilikom davanja mišljenja, iznošenja javnih stavova i preuranjenih osuda policijskih službenika poštuju presumpciju nevinosti do okončanja pravnih i drugih postupaka koje predviđaju pozitivni zakonski propisi vezano za pojedinačno postupanje policijskih službenika.
Takođe, pozivamo sve relevantne institucije da objektivno sagledaju postupke svih aktera nemilih događaja, kako učesnika protesta tako i policijskih službenika, jer samo tako možemo doći do prave istine.

Ne smijemo dopustiti da pojedinačni slučajevi bace mrlju na korektno postupanje policijskih službenika prilikom organizacije samog protesta jer su još jednom pokazali visoku profesionalnost i istrajnost u očuvanju i zaštiti ustavom utvrđenih prava građana i očuvanju institucija države Crne Gore te im u to ime odajemo veliko priznanje.

Nećemo prihvatiti činjenicu da policijski službenici ne budu zaštićeni u obavljanja profesionalnih zadataka.

Stoga zahtijevamo od tužilaštva, sudstva i drugih nadležnih državnih institucija da preduzmu sve mjere u cilju pronalaženja vinovnika nemilih događaja i izvođenju pred lice pravde. Napadačima na policijskog službenika treba jasno staviti do znanja da će biti najstrože kažnjen. Ovim putem pozivamo sve organe pravde da se, prilikom odmjeravanja kazne počiniocu, stave u situaciju u kojoj se tada nalazio policijski službenik.

Upućujemo apel svim policijskim službenicima da se drže principa apolitičnosti i na taj način stave cjelokupnoj crnogorskoj javnosti do znanja da je crnogorska policija visoko – profesionalan organ koji će se ponašati i djelovati isključivo po zakonodavnim principima države Crne Gore.

Sindikat uvjerava crnogorsku javnost da je policija spremna i osposobljena da u datom momentu odbrani cjelokupni integritet države Crne Gore, održi siguran javni red i mir, a građanima punu bezbjednost.

Sindikat Uprave policije najiskrenije zahvaljuje svim građanima koji su u svemu ovome pokazali odgovornost i humanost, a policijskim službenicima čestita na požrtvovanom i profesionalnom očuvanju javnog reda i mira.

Sindikat Uprave policije

okt 23 2015

Saopštenje

Written by Published in Aktivnosti

Kako se rad policijskih službenika bazira na zaštiti ustavnog poredka i zaštiti Ustavom zagarantovanih  prPredsjednikava gradjana, policija djeluje u  okviru svojih zakonskih ovlašćenja, u skladu sa utvrđenim  međunarodnim i domaćim standadima i  postupcima, na pravedan i pošten način koji je u skladu sa  očekivanjima zajednice”.

 Obavljanjem redovnih policijskih poslova, život policijskog službenika je veoma ugrožen, kao i    sigurnost poziva na tako odgovornu dužnost. Sindikat policije ponovo podsjeća da su pripadnici    policije nosioci sigurnosti društva i da svakodnevno brinu o bezbjednosti i životima naših građana.

  Kao što je i poznato, članovi institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Odjeljenja za  unutrašnju kontrolu policije MUP-a, predsjednik Etičkog odbora UP i predsjednik Savjeta za  građansku kontrolu rada policije, na sastanku održanog 22.10.2015.godine su pokazale punu  otvorenost prema građanima, medijima i civilnom društvu, pri čemu je potvrđena posvećenost  zaštiti ljudskih prava, otvorenost i dostupnost ovih tijela svim građanima. U kontekstu javnih  okupljanja podsjećaju da je očuvanje i zaštita fizičkih integriteta, života i zdravlja građana i policijskih  službenika od posebnog i primarnog značaja, kao i to da se mora voditi računa o poštovanju pretpostavke nevinosti kako građana tako i službenih lica.

Najavljeni protest za 24.10.2015.godine je još jedan u nizu testova ljudskog razuma i dostojanstva u ophođenju građana sa pripadnicima policije.

Zbog toga ovim putem apelujemo na sve građane, političke partije i druge nadležne institucije da preuzmu sve zakonom propisane mjere kako ne bi došlo do eventualnih napada na policiju i ugrožavanja njihovih života. Policijski službenici će i dalje veoma profesionalno obavljati svoje dužnosti u cilju bezbjedonosti i sigurnosti građana Crne Gore.

Sindikat Uprave policije još jednom najiskrenije moli sve učesnike skupa da mirno i dostojanstveno iskažu svoje ideje i na taj način doprinesu sveukopnoj stabilnosti države i građana Crne Gore.

Sindikat Uprave policije