jul 31 2015

Članovi Statutarnog odbora uradili su radnu verziju Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije, na osnovu kojeg je potrebno dati primjedbe i sugestije, dostaviti predstavnicima Sindikalnih organizacija, kako bi se iste razmatrale prilikom izrade konačne verzije.

Pravilnik možete preuzeti na ovoj stranici u PDF - formatu

Sindikat Uprave policije

 

jul 24 2015

Tragična smrt našeg kolege Irfana Kujovića koji je sinoć izgubio svoj mladi život vršeći dužnost još jednom je, ovog puta na žalost najsurovije, pokazala koliko je policijski posao težak, odgovoran i opasan. Odgovornost i opasnost su ono što smo svi prihvatili danom stupanja na rad u policiji ali ono što ne možemo i ne smijemo da prihvatimo je to da službenici policije budu nezaštićeni od državnih organa u obavljanju svojih profesionalnih zadataka. Čak i u slučajevima kada je napad na policajca značio i napad na najveću vrijednost svakog čovjeka – život.
Dani koji su pred nama pokazaće da li društvo u kojem živimo cijeni i poštuje nesebičan trud i požrtvovanost koju na poslu ispoljava svaki policijski službenik u cilju zaštite kako građana tako i njihove imovine.To će nam prije svih pokazati tužilaštvo vođenjem istrage o ovom slučaju a onda i sudstvo prilikom procesuiranja počinioca ovog teškog krivičnog djela. Iskreno vjerujemo da će vinovnik ovog zločina u najkraćem mogućem roku biti pronađen i izveden pred lice pravde. Takođe se, ne želeći ništa da prejudiciramo niti da vršimo pritisak na bilo koga, nadamo da će nadležni sud znati da odgovori postavljenom zadatku i ubicu našeg kolege, na osnovu Zakona, najoštrije kazni. Ono što posebno zaprepašćuje i ostavlja bez riječi svakog normalnog čovjeka je bezobzirnost i surovost sa kojom je ovo teško krivično djelo učinjeno. I zbog toga smatramo da u odnosu na učinioca ne mogu postojati bilo kakve olakšavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne.
Ne želimo da vjerujemo da će se ponoviti neki prethodni slučajevi kada su napadači na policajce bili kažnjavani za prekršaj a ne za krivično djelo, dobijali minimalne kazne i vrlo brzo se opet nalazili na slobodi gdje su nastavljali sa svojim ranijim ponašanjem. Stoga pozivamo sve državne organe da konačno naprave odlučan korak u zaštiti policijskih službenika jer se napad na policajca mora smatrati napadom na državu i prema tome mora biti najoštrije sankcionisan i tretiran.
Pozivamo medije da, koristeći svoj nesumnjivi uticaj u društvu, držeći pažnju na ovom slučaju i prateći njegovo rešavanje, pomognu da ovaj slučaj ne padne u zaborav a da počinilac dobije zasluženu kaznu.
Sindikat Uprave policije se najiskrenije zahvaljuje građanima koji su nesebično, pokazujući svoju odgovornost i humanost, pokušali da pomognu našem pokojnom kolegi.

Sindikat Uprave policije

jul 21 2015
jun 30 2015

U proteklom periodu jedan broj clanova Sindikata Uprave policije je podnio tužbe nadležnim sudovima za povracaj sredstava iz stambenog fonda. Kao radnicka organizacija kojoj je prevashodni cilj i smisao postojanja zaštita prava svojih clanova, osjecamo dužnost i obavezu da saopštimo sledece:

1. Glavni odbor Sindikata Uprave policije je na sjednici održanoj 25.05.2015 godine donio odluku da se svim službenicima koji su otišli u penziju nakon 15.01.2015 godine, a koji nisu koristili sredstva iz stambenog fonda, dodijeli novcanu pomoc, shodno clanstvu u istom. Trenutno se radi na sredivanju spiskova i utvrdivanju potrebnog iznosa nakon cega ce se odrediti model i dinamika isplate.
2. Svaki zahtjev za povracaj sredstava koja su uplacena kao clanarina u Sindikatu Uprave policije je neosnovan jer su to sredstva koja se uplacuju kako bi službenik imao status clana, a što donosi veliki broj benefita i razlicitih mogucnosti. Korišcenje povoljnosti koje donosi clanstvo u Sindikatu Uprave policije zavisi od svakog službenika pojedinacno i Sindikat na to ne može uticati.
3. Postupajuci po podnesenim tužbama za povracaj sredstava iz stambenog fonda Osnovni sud je odbio ove zahtjeve kao neosnovane a istu presudu je potvrdio i Viši sud u Podgorici. (presude P.br.178/14 i Gž.br.3534/14). Nakon ovih presuda i punomocnici drugih tužilaca su povukli tužbe podnesene po istom osnovu. (P.1370/15, 179/14, 1394/2014, itd.). Pomenute presude, svi zainteresovani mogu vidjeti na sajtu Osnovnog suda, Višeg suda, kao i licno uvidom u dokumentaciju Sindikata Uprave policije.
4. Sindikat Uprave policije ne spori nijednom clanu Sindikata pravo da pokrece sudske postupke i da svoja prava ostvaruje pred nadležnim organima, ali želi da ukaže na pravosnažne presude koje su odnosile na navedena utuženja, kako tužioci ne bi imali nepotrebne troškove, kod ovako izrecenih presuda.
5. Sindikat Uprave policije još jednom poziva svoje clanove da ne podliježu uticaju raznih “savjetnika” i kvazi pravnika koji ih upucuju da se išclane iz Sindikata, a zatim podnose tužbe protiv istog. Na taj nacin ce, a imajuci u vidu gore navedene presude i vec formiranu sudsku praksu, imati samo bespotrebne finansijske troškove i lažnu nadu koju im daju ovi “savjetnici”, zaogrnuti plaštom zaštitnika prava radnika.

Na osnovu svega gore navedenog Sindikat Uprave policije smatra da ovo nije pravi put za rešavanje zahtjeva svojih clanova vec poziva da se u konstruktivnom dijalogu nade rješenje koje je prihvatljivo za sve. Pokažimo da imamo i znanja i volje i odlucnosti da se zajedno izborimo sa problemima sa kojima se suocavamo. U tom cilju svi predsjednici Sindikalnih organizacija, clanovi organa i tijela kao i Sindikat Uprave policije u cjelini stoje apsolutno na raspolaganju svakom svom clanu.

Sindikat Uprave policije

jun 30 2015

uniqa2 Zahvaljujući saradnji u prethodnom periodu i razumijevanju ljudi iz kompanije UNIQA Osiguranje Sindikalna  organizacija OGB Herceg Novi je uspjela da obezbijedi donaciju 12 kancelarijskih stolica. Ovim gestom kompanija  UNIQA Osiguranje pokazuje svoju društvenu odgovornost i spremnost na saradnju sa drugim društvenim  činiocima. Sa druge strane, Sindikalna organizacija OGB Herceg Novi kao i Sindikat Uprave policije u cjelini još  jednom pokazuju spremnost da rade u cilju poboljšanja uslova rada svojih članova .

 Prilikom preuzimanja donacije predsjednik Sindikalne organizacije OGB Herceg Novi Igor Rmandić izrazio  je  zahvalnost kompaniji UNIQA Osiguranje i gospođi Ljiljani Pićurić, vođi prodajnog tima njihove kancelarije  u  Herceg Novom na njenoj nesebičnoj angažovanosti prilikom realizacije ove donacije. Gospođa Pićurić se  osvrnula na prethodni period i, kako je rekla, odličnu saradnju koju imamo, uz očekivanje da će ista biti  unaprijeđena i podignuta na jedan još viši nivo.
 Donirani kancelarijski namještaj je odmah stavljen na raspolaganje OGB Herceg Novi i biće raspoređen na  graničnim prelazima koje pokriva ova organizaciona jedinica Uprave policije.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA
Odjeljenja Granične Bezbjednosti Herceg Novi
Predsjednik
Rmandić Igor
jun 19 2015

                 grbcg                                glavni grad podgorica 0                                 OBPCB PG                                        

Predsjednik Sindikalne organizacijeo Odjeljenja bezbjednosti policije (OBPCB) Podgorica Dejan Šuković i načelnik Centra bezbjednosti (CB) Podgorica Vojislav Dragović, imajući u vidu dosadašnju dobru i veoma korektnu saradnju između CB Podgorica i Glavnog grada Podgorica, obratili su se Zahtjevom Vojislavu Markoviću, izvršnom direktoru “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica, da za pripadnike Uprave policije CB Podgorica omogući korišćenje besplatnog termina na otvorenom gradskom bazenu u Podgorici.
Naime, kroz program opšte psiho - fizičke pripremljenosti pripadnika policije, ovaj vid aktivnosti bi u mnogome doprinio poboljšanju iste kod naših službenika, a što treba da predstavlja osnov garanta dobre bezbjedonosne situacije u društvu.
Shodno pomenutim aktivnostima, prisustvo policijskih službenika u mnogome će povećati bezbjednost na samom bazenu i gradjani koji posjećuju isti će se, na obostrano zadovoljstvo, osjećati sigurnije.

Poznato Vam je da su u „Sportskim objektima“ d.o.o. Podgorica u funkciji otvoreni bazeni za sezonu 2015. godine. Obraćamo Vam se sa Zahtjevom da u okviru Vaših nadležnosti preduzmete potrebne mjere i radnje u sprovođenju pojačanog prisustva pripadnika policije zbog potpunijeg i efikasnijeg nadzora i kontrole kretanja i ponašanja posjetilaca na ovom sadržaju. Iz razloga dobre i korektne saradnjeu predhodnom periodu dostavljamo Vam dvije propusnice za cjelodnevno korišćenje otvorenih bazena za period od 15.06. do 15.09.2015. godine koje možete uručiti pripadnicima Vaše službe koji imaju afiniteta i želja da se bave plivanjem, istakao je Izvršni direktor “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica Vojislav Marković.
                              
maj 26 2015

Saopštenje sa VI sjednice Glavnog odbora Sindikata Uprave policije
održane 25.05.2015 god. u Podgorici

U Podgorici je juce, 25.05.2015 godine u 12,00 casova održana VI sjednica Glavnog odbora Sindikata Uprave policije, kojom je predsjedavao predsjednik Mladen Šuškavcevic. Na sjednici su razmatrane sledece teme:

  • Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice;
  • Opoziv mandata dosadašnjim clanovima Glavnog odbora i verifikacija novoizabranih clanova;
  • Informacija o sprovedenim izborima u sindikalnim organizacijama i aktivnostima Sindikata Uprave policije;
  • Zauzimanje stava vezano za aktuelna dešavanja u Savezu sindikata Crne Gore;
  • Tekuca pitanja.

Sjednica je u prvom dijelu bila svecanog karaktera, gdje su urucene zahvalnice i priznanja dososadašnjim clanovima Glavnog odbora na datom doprinosu u radu Sindikata, a radni dio sjednice je nastavljen u 13,00 casova. U nastavku sjednice izvršena je verifikacija novoizabranih predstavnika Sindikata.DSC 0017

Glavni odbor je donio odluku da se sve aktivnosti prema Savezu sindikata Crne Gore zamrznu do okoncanja postupka, odnosno rješavanja trenutnog stanja u istom.
Zamrzavanje clanstva podrazumijeva povlacenje predstavnika Sindikata Uprave policije iz svih organa i tijela Saveza sindikata, povlacenje svih predstavnika Sindikata Uprave policije u Upravnim odborima privrednih društava kao i prestanak uplacivanja clanarine.
Sindikat Uprave policije naglašava da se ovakvom odlukom ne svrstava niti daje podršku ni jednoj od suprotstavljenih strana vec je ova odluka donesena iskljucivo u cilju zaštite integriteta, ugleda i prava kako svojih clanova tako i Sindikata Uprave policije u cjelini.
Odluka o zamrzavanju statusa u Savezu sindikata važice do konacnog razrješenja novonastale situacije u Savezu.

Tokom izlaganja predsjednika Centralne izborne komisije Sindikata Uprave policije o aktivnostima vezanim za sprovodenje izbora, clanovi Glavnog odbora su upoznati da, i pored više pokušaja, izbori nisu sprovedeni u Sindikalnoj organizaciji sektora za obezbjedenje licnosti i objekata. Glavni odbor je nakon toga upoznat i od strane predstavnika te Sindikalne organizacije o problemima sa kojima se suocavaju kao i o njihovom zahtjevu da formiraju 4 samostalne Sindikalne organizacije.
Nakon iscrpne rasprave Glavni odbor je zakljucio da važeci Statut Sindikata Uprave policije ne predvida mogucnost formiranja ove 4 samostalne Sindikalne organizacije. Njihovo formiranje bi se moglo realizovati i predvidjeti eventualnim izmjenama Statuta ali za to je neophodno poštovati propisanu proceduru. Isto nije neizvodljivo ali zahtijeva vrijeme i odredeni stepen strpljenja zainteresovanih strana.
Takode je kao vrlo bitna cinjenica konstatovano da clanovi Sindikalne organizacije Sektora za obezbjedenje licnosti i objekata nisu ispoštovali odluke Glavnog odbora i Predsjedništva o sprovodenju izbora, a samim tim su prekršili i Statut. Svojim pasivnim i inertnim odnosom prema ovom pitanju najviše štete su nanijeli upravo sebi jer jedan broj njih, poveden ili poucen svojim predstavnicima, vec treci mjesec ne placa sindikalnu clanarinu a to je, prema Statutu, osnov za iskljucenje iz Sindikata.
U cilju rešavanja nastale situacije, a sve zarad dobrobiti svojih clanova kako nebi izgubili prava i benefite koji proisticu iz clanstva u Sindikatu, Glavni odbor je donio odluku da imenuje Sašu Radonjica za vršioca dužnosti predsjednika Sindikalne organizacije sektora za obezbjedenje licnosti i objekata koji ce u narednom periodu rukovoditi i organizovati rad te Sindikalne organizacije.
Glavni odbor Sindikata Uprave policije poziva clanove Sindikalne organizacije sektora za obezbjedenje licnosti i objekata na punu kooperativnost i saradnju, zajednicko djelovanje u cilju ostvarivanja svojih prava kao i poštovanje Satuta kao najvišeg akta Sindikata Uprave policije.

SINDIKAT UPRAVE POLICIJE

maj 09 2015

REAGOVANJE

Written by Published in Aktivnosti
Povodom postupka koje je pokrenulo Osnovno državno tužilaštvo protiv članova Glavnog odbora Sindikata Uprave policije u obavezi smo, a radi zaštite radničkih, sindikalnih i ljudskih interesa, prijavljenih, dati sledeće saopštenje:

U potpunosti podržavamo državne organe i tužilaštvo u njihovom nastojanju da pravedno i sa osnovanim činjenicama otkriju sve protivzakonite radnje, u čemu smo spremni dati pun doprinos njihovim istražnim radnjama i staviti im se na raspolaganju.
Prijavljeni su delegirani predstavnici zaposlenih u Sindikatu Uprave policije i tamo se nalaze zbog svojih profesionalnih i ljudskih kvaliteta i na tom mjestu su svojim dugogodišnjim radom pokazali da znaju štititi i zastupati interese zaposlenih u Upravi policije.
Ovo se može utvrditi iz same činjenice da su se upravo ti sindikalci izborili za dobijanje velikog broja stanova, kredita, otpremnina, pomoći prilikom bolesti i smrti članova porodice itd. Po stanovištu Sindikata ovaj postupak je usmjeren i ima za cilj slabljenje Sindikata Uprave policije i policije uopšte i doživljava se kao jedan vid pritiska na najaču i najugledniju sindikalnu organizaciju.
Ovo jasno proizilazi iz same činjenice što ovakav vid postupka i utvrđivanje kolektivne odgovornosti nije zabilježen u pravnoj praksi Crne Gore niti u uporednim pravima susjednih zemalja.

SINDIKAT UPRAVE POLICIJE