jun 30 2015

uniqa2 Zahvaljujući saradnji u prethodnom periodu i razumijevanju ljudi iz kompanije UNIQA Osiguranje Sindikalna  organizacija OGB Herceg Novi je uspjela da obezbijedi donaciju 12 kancelarijskih stolica. Ovim gestom kompanija  UNIQA Osiguranje pokazuje svoju društvenu odgovornost i spremnost na saradnju sa drugim društvenim  činiocima. Sa druge strane, Sindikalna organizacija OGB Herceg Novi kao i Sindikat Uprave policije u cjelini još  jednom pokazuju spremnost da rade u cilju poboljšanja uslova rada svojih članova .

 Prilikom preuzimanja donacije predsjednik Sindikalne organizacije OGB Herceg Novi Igor Rmandić izrazio  je  zahvalnost kompaniji UNIQA Osiguranje i gospođi Ljiljani Pićurić, vođi prodajnog tima njihove kancelarije  u  Herceg Novom na njenoj nesebičnoj angažovanosti prilikom realizacije ove donacije. Gospođa Pićurić se  osvrnula na prethodni period i, kako je rekla, odličnu saradnju koju imamo, uz očekivanje da će ista biti  unaprijeđena i podignuta na jedan još viši nivo.
 Donirani kancelarijski namještaj je odmah stavljen na raspolaganje OGB Herceg Novi i biće raspoređen na  graničnim prelazima koje pokriva ova organizaciona jedinica Uprave policije.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA
Odjeljenja Granične Bezbjednosti Herceg Novi
Predsjednik
Rmandić Igor
jun 19 2015

                 grbcg                                glavni grad podgorica 0                                 OBPCB PG                                        

Predsjednik Sindikalne organizacijeo Odjeljenja bezbjednosti policije (OBPCB) Podgorica Dejan Šuković i načelnik Centra bezbjednosti (CB) Podgorica Vojislav Dragović, imajući u vidu dosadašnju dobru i veoma korektnu saradnju između CB Podgorica i Glavnog grada Podgorica, obratili su se Zahtjevom Vojislavu Markoviću, izvršnom direktoru “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica, da za pripadnike Uprave policije CB Podgorica omogući korišćenje besplatnog termina na otvorenom gradskom bazenu u Podgorici.
Naime, kroz program opšte psiho - fizičke pripremljenosti pripadnika policije, ovaj vid aktivnosti bi u mnogome doprinio poboljšanju iste kod naših službenika, a što treba da predstavlja osnov garanta dobre bezbjedonosne situacije u društvu.
Shodno pomenutim aktivnostima, prisustvo policijskih službenika u mnogome će povećati bezbjednost na samom bazenu i gradjani koji posjećuju isti će se, na obostrano zadovoljstvo, osjećati sigurnije.

Poznato Vam je da su u „Sportskim objektima“ d.o.o. Podgorica u funkciji otvoreni bazeni za sezonu 2015. godine. Obraćamo Vam se sa Zahtjevom da u okviru Vaših nadležnosti preduzmete potrebne mjere i radnje u sprovođenju pojačanog prisustva pripadnika policije zbog potpunijeg i efikasnijeg nadzora i kontrole kretanja i ponašanja posjetilaca na ovom sadržaju. Iz razloga dobre i korektne saradnjeu predhodnom periodu dostavljamo Vam dvije propusnice za cjelodnevno korišćenje otvorenih bazena za period od 15.06. do 15.09.2015. godine koje možete uručiti pripadnicima Vaše službe koji imaju afiniteta i želja da se bave plivanjem, istakao je Izvršni direktor “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica Vojislav Marković.
                              
maj 26 2015

Saopštenje sa VI sjednice Glavnog odbora Sindikata Uprave policije
održane 25.05.2015 god. u Podgorici

U Podgorici je juce, 25.05.2015 godine u 12,00 casova održana VI sjednica Glavnog odbora Sindikata Uprave policije, kojom je predsjedavao predsjednik Mladen Šuškavcevic. Na sjednici su razmatrane sledece teme:

  • Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice;
  • Opoziv mandata dosadašnjim clanovima Glavnog odbora i verifikacija novoizabranih clanova;
  • Informacija o sprovedenim izborima u sindikalnim organizacijama i aktivnostima Sindikata Uprave policije;
  • Zauzimanje stava vezano za aktuelna dešavanja u Savezu sindikata Crne Gore;
  • Tekuca pitanja.

Sjednica je u prvom dijelu bila svecanog karaktera, gdje su urucene zahvalnice i priznanja dososadašnjim clanovima Glavnog odbora na datom doprinosu u radu Sindikata, a radni dio sjednice je nastavljen u 13,00 casova. U nastavku sjednice izvršena je verifikacija novoizabranih predstavnika Sindikata.DSC 0017

Glavni odbor je donio odluku da se sve aktivnosti prema Savezu sindikata Crne Gore zamrznu do okoncanja postupka, odnosno rješavanja trenutnog stanja u istom.
Zamrzavanje clanstva podrazumijeva povlacenje predstavnika Sindikata Uprave policije iz svih organa i tijela Saveza sindikata, povlacenje svih predstavnika Sindikata Uprave policije u Upravnim odborima privrednih društava kao i prestanak uplacivanja clanarine.
Sindikat Uprave policije naglašava da se ovakvom odlukom ne svrstava niti daje podršku ni jednoj od suprotstavljenih strana vec je ova odluka donesena iskljucivo u cilju zaštite integriteta, ugleda i prava kako svojih clanova tako i Sindikata Uprave policije u cjelini.
Odluka o zamrzavanju statusa u Savezu sindikata važice do konacnog razrješenja novonastale situacije u Savezu.

Tokom izlaganja predsjednika Centralne izborne komisije Sindikata Uprave policije o aktivnostima vezanim za sprovodenje izbora, clanovi Glavnog odbora su upoznati da, i pored više pokušaja, izbori nisu sprovedeni u Sindikalnoj organizaciji sektora za obezbjedenje licnosti i objekata. Glavni odbor je nakon toga upoznat i od strane predstavnika te Sindikalne organizacije o problemima sa kojima se suocavaju kao i o njihovom zahtjevu da formiraju 4 samostalne Sindikalne organizacije.
Nakon iscrpne rasprave Glavni odbor je zakljucio da važeci Statut Sindikata Uprave policije ne predvida mogucnost formiranja ove 4 samostalne Sindikalne organizacije. Njihovo formiranje bi se moglo realizovati i predvidjeti eventualnim izmjenama Statuta ali za to je neophodno poštovati propisanu proceduru. Isto nije neizvodljivo ali zahtijeva vrijeme i odredeni stepen strpljenja zainteresovanih strana.
Takode je kao vrlo bitna cinjenica konstatovano da clanovi Sindikalne organizacije Sektora za obezbjedenje licnosti i objekata nisu ispoštovali odluke Glavnog odbora i Predsjedništva o sprovodenju izbora, a samim tim su prekršili i Statut. Svojim pasivnim i inertnim odnosom prema ovom pitanju najviše štete su nanijeli upravo sebi jer jedan broj njih, poveden ili poucen svojim predstavnicima, vec treci mjesec ne placa sindikalnu clanarinu a to je, prema Statutu, osnov za iskljucenje iz Sindikata.
U cilju rešavanja nastale situacije, a sve zarad dobrobiti svojih clanova kako nebi izgubili prava i benefite koji proisticu iz clanstva u Sindikatu, Glavni odbor je donio odluku da imenuje Sašu Radonjica za vršioca dužnosti predsjednika Sindikalne organizacije sektora za obezbjedenje licnosti i objekata koji ce u narednom periodu rukovoditi i organizovati rad te Sindikalne organizacije.
Glavni odbor Sindikata Uprave policije poziva clanove Sindikalne organizacije sektora za obezbjedenje licnosti i objekata na punu kooperativnost i saradnju, zajednicko djelovanje u cilju ostvarivanja svojih prava kao i poštovanje Satuta kao najvišeg akta Sindikata Uprave policije.

SINDIKAT UPRAVE POLICIJE

maj 09 2015

REAGOVANJE

Written by Published in Aktivnosti
Povodom postupka koje je pokrenulo Osnovno državno tužilaštvo protiv članova Glavnog odbora Sindikata Uprave policije u obavezi smo, a radi zaštite radničkih, sindikalnih i ljudskih interesa, prijavljenih, dati sledeće saopštenje:

U potpunosti podržavamo državne organe i tužilaštvo u njihovom nastojanju da pravedno i sa osnovanim činjenicama otkriju sve protivzakonite radnje, u čemu smo spremni dati pun doprinos njihovim istražnim radnjama i staviti im se na raspolaganju.
Prijavljeni su delegirani predstavnici zaposlenih u Sindikatu Uprave policije i tamo se nalaze zbog svojih profesionalnih i ljudskih kvaliteta i na tom mjestu su svojim dugogodišnjim radom pokazali da znaju štititi i zastupati interese zaposlenih u Upravi policije.
Ovo se može utvrditi iz same činjenice da su se upravo ti sindikalci izborili za dobijanje velikog broja stanova, kredita, otpremnina, pomoći prilikom bolesti i smrti članova porodice itd. Po stanovištu Sindikata ovaj postupak je usmjeren i ima za cilj slabljenje Sindikata Uprave policije i policije uopšte i doživljava se kao jedan vid pritiska na najaču i najugledniju sindikalnu organizaciju.
Ovo jasno proizilazi iz same činjenice što ovakav vid postupka i utvrđivanje kolektivne odgovornosti nije zabilježen u pravnoj praksi Crne Gore niti u uporednim pravima susjednih zemalja.

SINDIKAT UPRAVE POLICIJE

maj 01 2015

Dana 30.04.2015 god. Sindikalna organizacija OGB Herceg Novi je organizovala skromnu svečanost povodom odlaska u penziju 16 svojih članova.Pored službenika koji odlaze u zasluženu penziju svečanosti su prisustvovali i službenici koji će nastaviti svoj radni vijek  u Upravi policije.DSC 0708

 U pozdravnoj riječi predsjednik Sindikalne organizacije OGB Herceg Novi Igor Rmandić se, između ostalog,  zahvalio penzionisanim kolegama na dosadašnjoj saradnji i njihovom doprinosu radu Sindikata Uprave  policije. Istakao je da će njihovo zalaganje, profesionalnost i energiju koju su ulagali u posao biti vrlo teško  nadoknaditi ali da na nekim mlađim i novim kolegama ostaje zadatak da se potrude

DSC 0784 da budu bolji. Zahvalio se  i drugim kolegama koje su    podržale njegovu ideju za jedan ovakav susret i koji su svojim    pri sustvom doprinijeli  da ovaj događaj dobije na svom   svečanom karakteru.

 Prisutnima je prenio i pozdrave predsjednika Sindikata Uprave policije Mladena Šuškavčevića koji , zbog ranije  preuzetih a neodložnih obaveza, nije bio u mogućnosti da prisustvuje ovom događaju. Rmandić je takođe istakao i zahvalio se predsjedniku Šuškavčeviću na podršci i angažovanju u realizaciji ideja oko ispraćaja kolega u penziju.
Nakon toga penzionisanim kolegama su uručeni i prigodni pokloni, Plaketa za dugogodišnje članstvo i doprinos radu Sindikata Uprave policije i ručni sat.DSC 0728
Posle svečanog dijela druženje je nastavljeno uz skromnu zakusku koja je organizovana u restoranu CB Herceg Novi
.
apr 27 2015

Ponuda za članove SINDIKATA UPRAVE POLICIJE.

flajer HB SUP 1poster HB SUP 1600x1200

apr 17 2015

VLADA CRNE GORE
PREDSJEDNIK
G-din Milo Đukanović

Uvaženi,

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, članom 109b utvrđeni su posebni uslovi za sticanje prava policijskih službenika na starosnu penziju. Policijski službenik kojem na lični zahtjev i uz saglasnost ministra radni odnos prestane do 01.04.2015. god. ima pravo na starosnu penziju, ako ispunjava posebne uslove.

Veliki broj pripadnika policije, koji ispunjava uslove predviđene citiranim članom se prijavio za odlazak u penziju i u saznanju smo da je odobren odlazak za 307 pripadnika policije, koji su već potpisali sporazume o prestanku radnog odnosa i dobili rješenja o prestanku radnog odnosa sa pravom za odlazak u penziju. U rješenju koje su dobili u stavu 2 dispozitiva je naznačeno da rješenje o isplati otpremnina donosi ministar finansija.

Policijskim službenicima, imajući u vidu da citiranim članom nije predviđena isplata posebne otpremnine , pripada samo tri bruto minimalna iznosa shodno članu 27 Ošteg kolektivnog ugovora, a što iznosi oko 600,00 eura. Ovakav obračun otpremnine se veoma negativno odražava na i ovako veoma loše materijalno-finansijsko stanje policijskih službenika koji su podnijeli zahtjev za penzionisanje.

Imajući u vidu da policijskom službeniku koji je podnio zahtjev za pre¬sta¬nak rad¬nog od¬no¬sa radi ostvarivanja prava odlaska u penziju nije predviđena adekvatna otpremnina kao što je to slučaj sa kolegama u ANB-u (otpremnine se kreću u iznosima od 8.000,00.do 15.000,00 eura), smatramo da je potrebno ispoštovati “sporazum o politici zarada zaposlenih koji se finansiraju iz Budzeta Crne Gore”, koji se primjenjuje do 31.12.2015.godine, a čiji potpisnici u ime Vlade Crne Gore su ministar finansija i ministar rada i socijalnog staranja, kao i predstavnici SSCG i Unije Slobodnih Sindikata CG.


Članom 3 Sporazuma o politici zarada zaposlenih koji se finansiraju iz Budzeta Crne Gore, precizirano je broj bruto zarada, zavisno od radnog staža, koje će se primjenjivati u slučaju sporazumnog raskida radnog odnosa, pa shodno prednjem Sindikat Uprave policije smatra da je neophodno policijskim službenicima omogućiti navedeno pravo.

Molimo da Vlada Crne Gore, na prvoj narednoj sjednici, uzme u razmatranje ovo goruće pitanje i donesete odluku da se policijskim službenicima koji odlaze u penziju omogući pristojna otpremnina, kao što je to omogućeno i kolegama iz ANB, posebno uvažavajući težak ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih u policiji.


S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Mladen Šuškavčević
apr 17 2015

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTAR
Mr Raško Konjević

Uvaženi,

U proteklom periodu dobili ste veliki broj zahtjeva policijskih službenika za prestanak radnog odnosa.

Na osnovu sporazum a i uz Vašu saglasnost, po prethodno dobijenoj saglasnosti direktora policije, preko 300 službenika regulisaće pravo na starosnu penziju, shodno članu 109b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima.

Međutim, Sindikatu Uprave policije javio se još jedan određen broj policijskih službenika koji navode da su i oni uredno u roku predali zahtjeve za odlazak u penziju, ali da nijesu dobili saglasnost, niti bilo kakvo obavještenje zbog čega su njihovi zahtjevi odbijeni.

Poštovani ministre, moramo Vam saopštiti da je velika ogorčenost kod ovih službenika, jer smatraju da se ovakvim načinom dobijanja saglasnosti stvara nejednakost i da nemaju jednaka prava, odnosno da im nijesu dostupna pod jednakim uslovima.

Molimo, da još jednom razmotrite i ostale podnijete zahtjeve i da ukoliko službenici ispunjavaju uslove predviđene citiranim članom, date saglasnost da i oni regulišu ovo pravo odlaska u penziju, pod povoljnim uslovima.

PREDSJEDNIK
Mladen Šuškavčević
apr 09 2015


SAOPŠTENJE ZA MEDIJE


Sindikat Uprave policije najoštrije osuđuje napad na kolegu Vujović Miodraga, policijskog službenika Stanice policije Tuzi, koji se dogodio dana 04.aprila 2015.godine u stanici policije u Tuzima i poziva sve nadležne institucije da hitno reaguju i zaštite pripadnike policije.

Kako se rad policijskih službenika bazira na zaštiti ustavnog poredka i zaštiti Ustavom zagarantovanih prava gradjana, za njihov normalan rad se ne obezbjeđuje ni minimum potrebnih uslova a sve zbog ukidanja dijela zakonskih propisa i policijskih ovlašćenja.
Obavljanjem redovnih policijskih poslova, život policijskog službenika je veoma ugrožen, kao i sigurnost poziva na tako odgovornu dužnost.

Sindikat policije ponovo podsjeća da su pripadnici policije nosioci sigurnosti društva i da svakodnevno brinu o bezbjednosti i životima naših građana.

Napadi na policiju su i napadi na državu.

Zbog toga ovim putem upućujemo apel na sve nadležne institucije, prije svega na tužilaštvo i sud, da preduzmu sve zakonom propisane mjere kako bi se ovakvi napadi ubuduće spriječili, počinioci najooštrije sankcionisali, a građani osjećali sigurnije.

Djelo okvalifikavano u ovom slučaju kao prekršaj od strane tužilaštva, izaziva veliko ogorčenje kod članstva Sindikata.

Sindikat ne može, niti želi da se miješa u rad nadležnih institucija, ali smatra da se treba insistirati na neophodnosti promjene kaznene politike za osobe koje izvrše napad na policiju, a koja i pored teških uslova za rad, požtrvovano i uspješno obavlja svoju dužnost i ispunjava sve zahtjeve koje poziv policajca stavlja pred njih.

Smatramo da je neophodno posvetiti se problemima koje policija ima u svom svakodnevnom radu, jer je to jedini način na koji možemo imati dobru bezbjedonosnu situaciju i garantovati sigurnost građana Crne Gore.

Podgorica, dana 09.04.2015.godine

Predsjednik
Mladen Šuškavčević