apr 17 2015

VLADA CRNE GORE
PREDSJEDNIK
G-din Milo Đukanović

Uvaženi,

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, članom 109b utvrđeni su posebni uslovi za sticanje prava policijskih službenika na starosnu penziju. Policijski službenik kojem na lični zahtjev i uz saglasnost ministra radni odnos prestane do 01.04.2015. god. ima pravo na starosnu penziju, ako ispunjava posebne uslove.

Veliki broj pripadnika policije, koji ispunjava uslove predviđene citiranim članom se prijavio za odlazak u penziju i u saznanju smo da je odobren odlazak za 307 pripadnika policije, koji su već potpisali sporazume o prestanku radnog odnosa i dobili rješenja o prestanku radnog odnosa sa pravom za odlazak u penziju. U rješenju koje su dobili u stavu 2 dispozitiva je naznačeno da rješenje o isplati otpremnina donosi ministar finansija.

Policijskim službenicima, imajući u vidu da citiranim članom nije predviđena isplata posebne otpremnine , pripada samo tri bruto minimalna iznosa shodno članu 27 Ošteg kolektivnog ugovora, a što iznosi oko 600,00 eura. Ovakav obračun otpremnine se veoma negativno odražava na i ovako veoma loše materijalno-finansijsko stanje policijskih službenika koji su podnijeli zahtjev za penzionisanje.

Imajući u vidu da policijskom službeniku koji je podnio zahtjev za pre¬sta¬nak rad¬nog od¬no¬sa radi ostvarivanja prava odlaska u penziju nije predviđena adekvatna otpremnina kao što je to slučaj sa kolegama u ANB-u (otpremnine se kreću u iznosima od 8.000,00.do 15.000,00 eura), smatramo da je potrebno ispoštovati “sporazum o politici zarada zaposlenih koji se finansiraju iz Budzeta Crne Gore”, koji se primjenjuje do 31.12.2015.godine, a čiji potpisnici u ime Vlade Crne Gore su ministar finansija i ministar rada i socijalnog staranja, kao i predstavnici SSCG i Unije Slobodnih Sindikata CG.


Članom 3 Sporazuma o politici zarada zaposlenih koji se finansiraju iz Budzeta Crne Gore, precizirano je broj bruto zarada, zavisno od radnog staža, koje će se primjenjivati u slučaju sporazumnog raskida radnog odnosa, pa shodno prednjem Sindikat Uprave policije smatra da je neophodno policijskim službenicima omogućiti navedeno pravo.

Molimo da Vlada Crne Gore, na prvoj narednoj sjednici, uzme u razmatranje ovo goruće pitanje i donesete odluku da se policijskim službenicima koji odlaze u penziju omogući pristojna otpremnina, kao što je to omogućeno i kolegama iz ANB, posebno uvažavajući težak ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih u policiji.


S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Mladen Šuškavčević
apr 17 2015

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTAR
Mr Raško Konjević

Uvaženi,

U proteklom periodu dobili ste veliki broj zahtjeva policijskih službenika za prestanak radnog odnosa.

Na osnovu sporazum a i uz Vašu saglasnost, po prethodno dobijenoj saglasnosti direktora policije, preko 300 službenika regulisaće pravo na starosnu penziju, shodno članu 109b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima.

Međutim, Sindikatu Uprave policije javio se još jedan određen broj policijskih službenika koji navode da su i oni uredno u roku predali zahtjeve za odlazak u penziju, ali da nijesu dobili saglasnost, niti bilo kakvo obavještenje zbog čega su njihovi zahtjevi odbijeni.

Poštovani ministre, moramo Vam saopštiti da je velika ogorčenost kod ovih službenika, jer smatraju da se ovakvim načinom dobijanja saglasnosti stvara nejednakost i da nemaju jednaka prava, odnosno da im nijesu dostupna pod jednakim uslovima.

Molimo, da još jednom razmotrite i ostale podnijete zahtjeve i da ukoliko službenici ispunjavaju uslove predviđene citiranim članom, date saglasnost da i oni regulišu ovo pravo odlaska u penziju, pod povoljnim uslovima.

PREDSJEDNIK
Mladen Šuškavčević
apr 09 2015


SAOPŠTENJE ZA MEDIJE


Sindikat Uprave policije najoštrije osuđuje napad na kolegu Vujović Miodraga, policijskog službenika Stanice policije Tuzi, koji se dogodio dana 04.aprila 2015.godine u stanici policije u Tuzima i poziva sve nadležne institucije da hitno reaguju i zaštite pripadnike policije.

Kako se rad policijskih službenika bazira na zaštiti ustavnog poredka i zaštiti Ustavom zagarantovanih prava gradjana, za njihov normalan rad se ne obezbjeđuje ni minimum potrebnih uslova a sve zbog ukidanja dijela zakonskih propisa i policijskih ovlašćenja.
Obavljanjem redovnih policijskih poslova, život policijskog službenika je veoma ugrožen, kao i sigurnost poziva na tako odgovornu dužnost.

Sindikat policije ponovo podsjeća da su pripadnici policije nosioci sigurnosti društva i da svakodnevno brinu o bezbjednosti i životima naših građana.

Napadi na policiju su i napadi na državu.

Zbog toga ovim putem upućujemo apel na sve nadležne institucije, prije svega na tužilaštvo i sud, da preduzmu sve zakonom propisane mjere kako bi se ovakvi napadi ubuduće spriječili, počinioci najooštrije sankcionisali, a građani osjećali sigurnije.

Djelo okvalifikavano u ovom slučaju kao prekršaj od strane tužilaštva, izaziva veliko ogorčenje kod članstva Sindikata.

Sindikat ne može, niti želi da se miješa u rad nadležnih institucija, ali smatra da se treba insistirati na neophodnosti promjene kaznene politike za osobe koje izvrše napad na policiju, a koja i pored teških uslova za rad, požtrvovano i uspješno obavlja svoju dužnost i ispunjava sve zahtjeve koje poziv policajca stavlja pred njih.

Smatramo da je neophodno posvetiti se problemima koje policija ima u svom svakodnevnom radu, jer je to jedini način na koji možemo imati dobru bezbjedonosnu situaciju i garantovati sigurnost građana Crne Gore.

Podgorica, dana 09.04.2015.godine

Predsjednik
Mladen Šuškavčević

apr 01 2015

Obavještenje

Written by Published in Aktivnosti

Uvažene kolege, članovi Sindikata Uprave policije,
 
ovom prilikom želim da Vas upoznam o nekim od aktivnosti Sindikata.
Sindikat Uprave policije je u proteklom period u značajnoj mjeri doprinio prevazilaženju teške materijalne situacije i očuvanju normalnih uslova života i rada policijskih službenika i njihovih porodica.
Svojim redovnim aktivnostima Sindikat je, za period od januara do decembra 2014.godine, svojim članovima opredijelio 528.000,00 eura na ime dodjele pomoći i pozajmica čime je obuhvaćeno više od 3.300 članova. Od ukupnih sredstava na nepovratne pomoći opredijeljeno je 284.000,00 eura, dok je za povratne pomoći-pozajmice opredijeljeno 244.000,00 eura.
 
Za pomenuti period, Sindikat je svojim članovima izdao blizu 15.000 potvrda za kupovinu robe na odloženo plaćanje i time u punoj mjeri doprinio da se i ovako težak materijalni položaj policijskih službenika amortizuje.
 
Sindikatu Uprave policije je u cilju rješavanja stambenih pitanja u periodu od 2007. do 2014. godine sav priliv članarine za stambeni fond usmjerio na rješavanja stambene problematike dodjelom stambenih jedinica po povoljnim uslovima i dodjelom kreditnih sredstava, kojom prilikom je riješio stambeno pitanje za 297 svoja člana i to: u Podgorici 113, u Baru 54, u Nikšiću 43, u Beranama 11, u Pljevljima 10, u Mojkovcu 4, u Andrijevici 3, u Rožajama 1, u Cetinju 1, u Bijelom Polju 57.
U toku su pripreme za početak izgradnje stambenih objekata u Budvi (izvršena raspodjela 93 stambene jedinice) i Herceg Novom (izvršena raspodjela 28 stambenih jedinica), dok je u toku priprema potrebne dokumentacije za buduće stambene objekte na Žabljaku, u Tivtu, u Ulcinju, u Pljevljima i Podgorici.
Za rješavanje stambenog pitanja Sindikat je utrošio više od 2.400.000,00 eura, dok se za završetak objekata u Bijelom Polju i Herceg Novom, kreditno zadužio sa 600.000,00 eura na period od 18 mjeseci. Ova sredstva predstavljaju učešće Sindikata u cilju rješavanja stambenih pitanja svojih članova.
Osim pomenutih aktivnosti, Sindikat je za rješavanje stambene problematike dodjelom kredita u pomenutom periodu utrošio 1.243.000,00 eura za 214 svojih članova.

Sindikat Uprave policije sprovodi neposredne izbore za predsjednike sindikalnih organizacija gdje su istekli mandati. Ovo je po prvi put da se sindikalni predstavnici biraju od strane članova Sindikata, kojom prilikom se daje mogućnost svakom članu da bira, odnosno da bude biran.
Obzirom da još uvijek traje izborni postupak, Sindikat nije pokretao planiranu akciju izrade pristupnica, pa Vas ovim putem informišem da će ta aktivnost biti sprovedena ubrzo.
 
Koristim prilikom da Vas upoznam o problemu vezano za članarinu Sindikata Uprave policije. Problem je nastao kada je Služba za pravne, kadrovske i finansijske poslove dana 15.03.2015. godine svim članovima Sindikata Uprave policije obustavila izdvajanje sindikalne članarine. Na taj način su, u velikoj mjeri, narušili sva naša sindikalna prava.
Međutim, u punoj mjeri uvaženi su razgovori koje smo vodili sa ministrom MUP-a g-dinom Raškom Konjevićem, pa je nastali problem riješen na način što smo pomenutoj službi dostavili potpisane spiskove naših članova po kojima su postupili.
Prilikom dostave spiskova naših članova, jedan dio nedostaje jer nije dostavljen u predviđenom roku službi Sindikata.
Sindikalna organizacija je bila u obavezi da službi Sindikata dostavi potpisane spiskove svojih članova najkasnije do 27.02. 2015. godine. Odgovornost za neodbijanje članarine isključivo snose predstavnici sindikalne organizacije jer nijesu postupili po odluci Sindikata. Na taj način su u velikoj mjeri ovom dijelu članstva ugrožena prava koja oni imaju kao članovi Sindikata, jer je svima poznata činjenica da Sindikat svoje aktivnosti za dodjelu pomoći i pozajmica realizuje isključivo od sredstava članarine.
 
Moram napomenuti da je članstvo u Sindikat na bazi dobrovoljnosti i da svaki član može u bilo koje vrijeme pristupiti, odnosno istupiti.
U cilju što bolje lične informisanosti, molim Vas da postavljate pitanja u naznačenoj rublici kako bi ste dobili tačne informacije, a ne površne, odnosno netačne, što je nekima i cilj kako bi ukaljali ugled ovog Sindikata.

Predsjednik
Mladen Šuškavčević
mar 30 2015
Predsjednik Sindikata Uprave policije Mladen Šuškavčević uputio je dopis ministru MUP-a Rašku Konjeviću i direktoru Uprave policije Slavku Stojanoviću vezano za otpremnine službenicima kojima je odobren odlazak u penziju shodno izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima koji je stupio na snagu dana 13.01.2015.godine.
 
Poštovani članovi Sindikata,
ovom prilikom Vas upozoravam da članstvu ne dajete lažne informacije a odnose se na zaključke sa sjednice Glavnog odbora vezano za povraćaj novca uloženog u stambeni fond. Naime, ja sam iznio svoju ideju da bi bilo humano da se članovima Sindikata koji odlaze u penziju izvršiti povraćaj sredstava koja su oni ulagali u ovaj Sindikat od dana njegovog formiranja, odnosno od novembra 2006 godine. Vezano za pomenuto, Sindikat nema raspoloživih sredstava kako bi realizovao ovu moju ideju, pa sam iz tog razloga tražio od poslodavca da zajednički razmotrimo takvu mogućmost, a što je i sadržano u dopisu koji Vam prosljeđujem. 
 
 
PREDSJEDNIK
Mladen Šuškavčević
 
 
 
 
 
Dopis ministru unutrašnjih poslova Rašku Konjeviću
 
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTAR
G-din Raško Konjević
 
 
Uvaženi,
 
kako je obaveza Sindikata da štiti prava svojih članova, u cilju zaštite njihovih prava, primorani smo da Vam se obratimo, kako bi smo zajedničkim naporima zaštitili prava i interese policijskih službenika.
 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima koji je stupio na snagu dana 13.01.2015.godine, članom 109b utvrđen je,prestanak radnog odnosa na lični zahtjev’’ i utvrđeni su posebni uslovi za sticanje prava policijskih službenika na starosnu penziju. Policijski službenik kojem na lični zahtjev i uz saglasnost ministra radni odnos prestane do 01.04.2015. godine ima pravo na starosnu penziju, ako ispunjava posebne uslove. 
Takođe, navedenom zakonskom odredbom se utvrđuju i povoljniji uslovi za određivanje visine penzije od opštih uslova propisanih Zakonom o PIO.
Sastanak s ministrom


Utvrđen iznos starosne penzije uvećava se za 20%, s tim što ne može biti veći od najvišeg iznosa starosne penzije u Crnoj Gori. 

 
Nesporno je da su ponuđeni uslovi izazvali ogromno interesovanje, a što smo konstatovali na predhodno održanim sastancima po ovom pitanju. Zaključak je bio da su mogućnosti za odobravanje odlaska u penziju veoma ograničene i brojčano definisane. Bez obzira na loš obračuna visine penzije, zahtjeve za sticanje tog prava podnijelo je mnogo veći broj službenika od predviđenog.
 
Ovim zakonskim odredbama nije predviđema isplata posebne otpremnine (samo tri  minimalne neto zarade, shodno Opštem kolektivnom ugovoru  što ne prelazi iznos od 600,00 eura). Navedeni  obračun otpremnine, koji službenici dobijaju prilikom odlaska u penziju se veoma negativno odražava na i ovako  loše materijalno-finansijsko stanje policijskih službenika, koji su podnijeli zahtjev za penzionisanje.
 
Obzirom da policijskom službeniku koji je podnio zahtjev za prestanak radnog odnosa radi ostvarivanja prava odlaska u penziju nije predviđena adekvatna otpremnina kao što je to slučaj sa kolegama u ANB-u (otpremnine se kreću u iznosima od 8.000,00.do 15.000,00 eura),  veći broj ovih službenika se pisanim putem obratio Sindikatu Uprave policije kako bi se iznašla mogućnost za obezbjeđivanje veće otpremnine od pomenute. Takođe, sada službenici izražavaju nezadovoljstvo i pisanim putem obraćaju se Sindikatu radi regulisanja stambenog pitanja (dodjela kredita u iznosu od 5-6 hiljada eura).
 
U svim dostavljenim zahtjevima službenici upozoravaju da će, ukoliko im se ne pomogne po navedenim pitanjima, podnijeti tužbe kako bi ostvarili svoja prava, što bi izazvalo brojne sudske postupke i nepotrebne troškove.
 
Mišljenja smo da bi bilo veoma pozitivno, i nadasve po njih veoma korisno, da im se izvrši povraćaj uloženih sredstava u stambeni fond ukoliko nijesu do sada  koristili sredstva od istog. 
Takođe, mišljenja smo da treba preduzeti određene korake kako bi se ovim policijskim službenicima obezbijedila veća otpremnina od propisane, kao što je to bio slučaj prije nove godine, kako su službenici išli u penziju shodno javnom pozivu i dobijali otpremnine u iznosu od 5.000 do 11.000 eura.
 
U našoj ranijoj komunikaciji upoznao sam Vas sa činjenicom da ovaj Sindikat nema raspoloživih sredstava kako riješio ovu situaciju, jer nema drugih novčanih priliva osim članarine koja se izdvaja od zarada zaposlenih. 
Nažalost, mjesečan priliv od članarine do sada je išao na otplatu rate ranije preuzetog kredita. Nisam siguran da ste upoznati sa činjenicom da je služba za opšte poslove dana 15.03.2015. godine preduzela veoma nepopularan korak i ukinula obustavu članarine svim našim članovima! Na ovaj način dovodi se u pitanje funkcionisanje ovog Sindikata.
 
Sami čin ukidanja obustava za članarinu urađen je, po nas, u najgorem mogućem trenutku, jer sam velikim trudom i svojom upornošću uspio da, po prvi put od kada funkcioniše ovaj Sindikat, pokrenem i sprovedem do sada najpoštenije i najtransparentnije izbore u sindikalnim organizacijama širom Crne Gore.
 
Sada kada je najpotrebnije, ruka podrške nam je izmaknuta!
 
Sindikat Uprave policije će i dalje raditi i preduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi svojem članstvu pomogao da poboljša težak materijalni status, jer zbog njih i postoji!
 
S poštovanjem,
 
PREDSJEDNIK          
          Mladen Šuškavčević                  
 
mar 09 2015
Na trećoj sjednica Glavnog odbora Sindikata Uprave policije Crne Gore, održanoj 27.februara 2015.godine jednoglasno je donijeta Odluka o raspisivanju izbora u sindikalnim organizacijama gdje je istekao mandat sindikalnom predstavniku, t.j. predsjedniku sindikalne organizacije.
Na pomenutoj sjednici jednoglasno je usvojen Pravilnik o izborima u Sindikatu sa kojim je preciziran način i postupak izbora i imenovana  Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora.
Shodno Pravilniku o izborima, Centralna izborna komisija je u obavezi da  pripremi potrebnu dokumentaciju za sprovođenje izbora.
Predstavnici sindikalnih organizacija su dužni da dostave spisak predloženih kandidata za predsjednika sindikalne organizacije, kao i datum  održavanja izbora u svojoj sindikalnoj organizaciji, vodeći racuna da se  izbori u svim sindikalnim organizacijama moraju sprovesti najkasnije do 27.marta 2015.godine.
Pravilnikom o izborima, u sindikalnim organizacijama u kojima će se sprovoditi izbori formiraće se tročlana komisija koja će biti zadužena za sprovođenje izbora u okviru sindikalnih organizacija.
 
Shodno Odluci o izborima, sindikalne organizacije u kojim je potrebno sprovesti izbore za predsjednika su sljedeće:
 
Sindikalna organizacija (SO) Sektora za obezbjeđenja licnosti i objekata; SO Sektora policije opšte nadležnosti; SO Sektora kriminalisticke policije; SO Specijalne antiteroristicke jedinice; SO Sektora granične policije u sjedištu; SO Odjeljenja granične bezbjednosti Berane; SO Odjeljenja granične bezbjednosti Pljevlja; SO Odjeljenja granične bezbjednosti Nikšic; SO Odjeljenja granične bezbjednosti Bijelo Polje; SO Odjeljenja granične bezbjednosti Bar; SO Odjeljenja granične pomorske policije; SO Odjeljenja bezbjednosti policije CB Podgorica; SO Odjeljenja bezbjednosti kriminalističke policije CB Podgorica; SO Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad; SO Odjeljenja bezbjednosti Kolašin; SO Odjeljenja bezbjednosti Cetinje; SO Odjeljenja bezbjednosti Šavnik; SO Odjeljenja bezbjednosti Plužine; SO Centra bezbjednosti Herceg Novi; SO Odjeljenja bezbjednosti Kotor; SO Odjeljenja bezbjednosti Tivat; SO Centra bezbjednosti Pljevlja; SO Odjeljenja bezbjednosti Žabljak; SO Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac; SO Centra bezbjednosti Berane; SO Odjeljenja bezbjednosti Plav i SO Odjeljenja bezbjednosti Andrijevica.

Sindikat Uprave policije
mar 02 2015

Predsjednik Sindikata Uprave policije (SUP) Mladen Šuškavčević,  za  petak 27.02.2015. godine zakazao je petu sjednicu Glavnog odbora.  Sjednica je održana u prostorijama Sindikata u Zagoriču sa početkom u 12,00 časova.

Sjednici su prisustvovali: Mladen Šuškavčević, predsjednik Sindikata Uprave policije; Duško Janjušević, predsjednik sindikalne organizacije Sektora kriminalističke policije; Ljiljana Vlahović predsjednik Sindikalne organizacije za logistiku; Dejan Živković, predsjednik sindikalne organizacije CB Podgorica; Slavko Milić, predsjednik sindikalne organizacije PJ Nikšić, Tomislav Jovanović predsjednik sindikalne organizacije CB Bijelo Polje; Zoran Bubanja, predsjednik sindikalne organizacije CB Budva; Veselin Ćetković, predsjednik sindikalne organizacije Specijalne antiterorističke jedinice; Milan Marković, predsjednik sindikalne organizacije CB Pljevlja; Baćo Baćović predstavnik Sindikalne organizacije Sektora policije opšte nadležnosti, Maliković Veljko, predsjednik sindikalne organizacije Posebne jedinice policije; Zoran Žarić predsjednik sindikalne podružnice Biroa za telekomunikacione i informacione sisteme; Željko Rondović, predsjednik sindikalne podružnice OB Mojkovac; Dragomir Bašović, predsjednik sindikalne podružnice OB Šavnik; Ćalasan Zoran, predsjednik sindikalne podružnice OB Ulcinj; Milovan Marjanović, predsjednik sindikalne podružnice OB Andrijevica; Stanko Jokanović, predsjednik sindikalne podružnice OB Plužine; Milan Peruničić, predsjednik sindikalne podružnice OB Tivat; Aleksandar Mitrović, predsjednik sindikalne podružnice OB Cetinje; Slavko Ljutić, predsjednik sindikalne podružnice OB Plav; Mursel Agović, predsjednik sindikalne podružnice OB Rožaje; Čarapić Borislav, OGB Podgorica; Radenko Simonović, predsjednik OGB Berane; Ratko Starovlah, predsjednik OGB Pljevlja; Igor Rmandić, predsjednik OGB Herceg Novi; Hodo Ljuković, predsjednik OGB Bar; Zlatko Roćenović, predsjednik OGB Nikšić; Dejan Janković, predsjednik OG pomorske policije; Nada Gogić sindikalna organizacija SOLO (po ovlašćenju D. Dedića) Saša Radonjić sindikalna organizacija SOLO; Predrag Jokić, sindikalna organizacija CB Podgorica, Čović Svetislav, predsjednik sindikalne podružnice OB Danilovgrad.

Izostanak opravdali: Janko Radosavović predsjednik sindikalne organizacije SGP u sjedištu, Mirko Peruničić predsjednik sindikalne organizacije OB Kotor; Slobodan Đokić, predsjednik sindikalne organizacije CB Herceg Novi; Dragan Medenica, predsjednik OGB Bijelo Polje; Željko Obadović predsjednik sindikalne organizacije CB Berane; Žarko Radulović, predsjednik sindikalne organizacije CB Bar; Radenko Obradović predsjednik sindikalne podružnice OB Žabljak; Saša Ćetković predstavnik sindikalne organizacije OB Kolašin.

Predsjedavajući otvara sjednicu i čita dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
2. Informacija o trenutnim aktivnostima Sindikata Uprave policije;
3. Usvajanje Pravilnika o izborima i zakazivanje izbora po sindikalnim organizacijama;
4. Tekuća pitanja.

Rmandić predlaže da se u dnevni red uvrsti tačka gdje će se raspravljati i formirati novo predsjedništvo. Predlog jednoglasno usvojen.

Rondović je predložio takođe da se doda tačka dnevnog reda kako bi se raspravljalo o službenicima koji odlaze u penziju a nijesu ostvarili pravo na rješavanje stambenog pitanja. Predlog jednoglasno usvojen, da se o tome raspravlja pod tačkom tekuća pitanja.

Dnevni red usvojen uz prethodno navedene izmjene.

I tačka dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;

Predsjednik stavlja na glasanje predlog usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
Predlog usvojen, uz par primjedbi koje će biti pismeno dostavljene i biće sastavni dio predmetnog zapisnika.

Predsjednik predlaže da kao zaključak prethodnog sastanka bude da svi zahtjevi za dodjelu novčane pomoći povodom liječenja, ubuduće budu proslijeđeni komisiji na mišljenje i odlučivanje, a da se na Glavnom odboru o tome neće odlučivati, bez po predlogu Komisije za dodjelu novčane pomoći. Predlog je usvojen.

II tačka dnevnog reda: Informacija o trenutnim aktivnostima Sindikata Uprave policije;

Predsjednik je pročitao odluku koja je donijeta na osnovu zaključka sa sjednice Glavnog odbora održane 19.11.2015.godine, o produženju mandata predstavnika sindikalnih organizacija gdje je istekao mandat sve do novih izbora u toj sindikalnoj organizaciji.
Zatim je pročitao odluku – zaključak Glavnog odbora o dodjeli novčanih sredstava sa računa Stambenog fonda, da zbog velikog zaduženja Sindikata kod Hipotekarne banke za izgradnju stambenih objekata u Herceg Novom i Bijelom Polju neće biti niti umanjenja cijene stambenih jedinica niti bilo kakvih pomoći iz Stambenog fonda sve do donošenja novog Pravilnika o rješavanju stambenih pitanja članova Sindikata.

Tomo Jovanović prigovara jer se nesjeća da je takva odluka donešena.
Kolega Jovanović ističe da ima dva zahtjeva da pročita za rješavanje stambenog pitanja.
Predsjednik je odbio da se o tome odlučuje i čvrsto obećao da neće ništa potpisati do donošenja novog Pravilnika.

Milan Peruničić je istakao da će u Tivtu ubrzo početi da se gradi zgrada u kojoj bi trebalo da dio stambenih jedinica pripadne službenicima koji rade u toj opštini.

Predsjednik upoznaje prisutne da je održao sastanak u Mojkovcu, na tom sastanku je prisustvovao i kolega Medenica i Jovanović iz Bijelog Polja. Ističe da je na sastanku iznio mišljenje da bi trebalo po donošenju novog Pravilniika obezbijediti kreditna sredstva za članove sindikata u Mojkovcu i drugim opštinama u kojima nije bilo stambene raspodjele.
Dalje ističe da bi trebalo u novom Pravilniku da stoji stav da se službenicima koji odlaze u penziju izvrši povraćaj novčanih sredstava uloženih u stambeni fond Sindikata Uprave policije ukoliko službenik nije koristio sredstva iz ovog fonda.

Kolega Rondović ističe da pojedini članovi predsjedništva Sindikata Uprave policije šire priče kako je predsjednik na sastanku u Mojkovcu dolazio sa telohraniteljima i kako članovi Glavnog odbora imaju velika primanja, telefone, trinaestu platu itd, što naravno nije tako.

Ljiljana Vlahović ističe da za povraćaj novčanih sredstava je jako bitno voditi računa od kojeg datuma računati, tačnije od dana kada je registrovan Sindikat Uprave policije.

Kolega Mitrović ističe da je u saznanju da je 2006.godine kada je registrovan Sindikat Uprave policije, direktor Veljović sa računa stambenog fonda prenio određeni iznos na račun Sindikata. Predsjednik ističe da je taj iznos utrošen na projekte u Nikšiću, Beranama i Pljevljima a dio na raspodjelu stambenih kredita.

Predsjednik dalje upoznaje prisutne da su urađeni pečati za sve sindikalne organizacije i da je u tom dijelu dosta pomogao i kolega Maliković, koji ujedno i radi na izradi sajta Sindikata, pa ističe da će isti biti angažovan u radu Sindikata.

Kolega Rmandić je pozitivno ocijenio pomenuto i predložio da, ako će imenovani to raditi ubuduće, bude novčano i nagrađen. Predlog su prihvatili i ostali članovi.

Predsjednik ističe da je mandat dijelu članova Glavnog odbora istekao, a obzirom da novi Statut predviđa izbor novih, predlaže da isti obavljaju funkcije sve do sprovođenja izbora za predsjednika u sindikalnim organizacijama gdje je to neophodno.

Saša Radonjić traži da se Sektoru za obezbjeđenje ličnosti i objekata dozvoli da se izdijele u četiri sindikalne organizacije i da samostalno djeluju, shodno čl.20.st.2 Statuta, kao što je dozvoljeno i Sektoru granične policije.

Predsjednik ističe da je to sada nemoguće jer su odredbe Statuta definisale samo sindikalnu organizaciju Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata kao jedinstvenu.

Kolega Rmandić predlaže da predstavnici SO Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata zvanično upute dopis Statutarnom odboru koji će dati svoje mišljenje, a Glavni odbor na narednoj sjednici odlučiti o tome, jer je danas to novina i o tome se ne može odlučivati.

Predlog Rmandića je podržao i kolega Bubanja koji ističe da se treba uvažiti njihov problem ali da se treba ispoštovati procedura i dopis uputiti i Statutarnom i Glavnom odboru.

Kolega Jokić, član Statutarnog odbora je mišljenja da nije dovoljno uputiti inicijativu Statutarnom odboru, već i Glavnom odboru koji mora donijeti odluku o izmjeni i dopuni Statuta u tom dijelu.

Predsjednik je istakao potrebu da u radu Glavnog odbora, pored predsjednika SO CB Podgorica treba uključiti još jednog člana, shodno važećem Statutu.

Dejan Živković je odgovorio da će se to pitanje definisati nakon izbora.

Predsjednik dalje čita sastav predsjedništva Sindikata Uprave policije sve do izbora novih predstavnika u sindikalnim organizacijama; Mladen Šuškavčević, predsjednik Sindikata; Dragoljub Dedić, SO Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata; Dejan Živković, SO CB Podgorica; Ljiljana Vlahović, SO za logistiku; Igor Rmandić SO OGB Herceg Novi; Žarko Radulović SO CB Bar; Radenko Simonović, SO OGB Berane; Tomo Jovanović, SO CB Bijelo Polje i Slavko Milić, SO CB Nikšić.

U nastavku Predsjednik upoznaje prisutne da je osnovni sud u Baru, i nakon uležene žalbe, po tužbi penzionisanog službenika Dejana Kljajevića iz Bara, presudio u njegovu korist i nalaže da mu se obezbijedi stambena jedinica po ponovnom bodovanju. Isti je bodovan od strane komisije i utvrđeno da mu pripada stambena jedinica oko 69m2 sa pripadajućim umanjenjenjem po tada važećem Pravilniku o raspodjeli stambenih jedinica i kreditnih sredstava. Predsjednik navodi da Kljajević pristaje da mu se stambena jedinica obezbijedi bilo gdje na teritoriji primorja ili u Podgorici.


Ljiljana Vlahović ističe da on nije ništa uplaćivao na račun stambenog fonda od kako je penzioner i predlaže da isti izvrši uplatu za predhodni period.

Predsjednik navodi da će to biti definisano u sudskom poravnanju koje je neophodno potpisati u sudu.

Predsjednik je ukratko informisao prisutne vezano za zgradu u Bijelom Polju. Ističe da je na Vladi donijeta odluka da se socijalni slučajevi oslobode plaćanja stambenih jedinica, pa je dodijeljeno 8 stambenih jedinica za naše članove, čija je vrijednost 271.050,00 €, koje su ustupljene Crnogorskom fondu za solidarnu stambenu izgradnju, s tim da će Fond umanjiti cijenu za 48 stambenih jedinica u Bijelom Polju, tako da će kvadrat stambene jedinice iznositi oko 380,00 eura.

Ministarstvo Unutrašnjih poslova je pokrenuo postupak za prebacivanje placa koji se nalazi na Starom aerodrumu u Podgorici, na Sindikate Uprave policije, MUP-a, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Policijske akademije, na kojem bi se radio zajednički stambeni objekat od oko 270 stambenih jedinica.

Predsjednik je napomenuo da je, u saradnji sa ministrom, uspio da Sindikat uključi u izradi svih akata što do sada nije bio slučaj i da se na sastancima pravnog tima MUP-a koji se održavaju svakog petka, pozove predstavnik sindikata koji bi prisustvovao kada to pude potrebno. Predlaže da sastancima prisustvuje on ili Sonja Radonjić.

Predsjednik je upoznao prisutne vezano za zahtjeve službenika za odlazak u penziju. U saznanju je da je interesovanje ogromno a da će biti odobreno samo oko 110 zahtjeva za koje će biti data saglasnost. Ističe da su uslovi loši kao i činjenicu da će otpremnine biti oko 570 eura.

Kolega Peruničić smatra da bi Glavni odbor trebao odrediti neki rok, do kada bi se uradio Posebni kolektivni ugovor, jer to je prioritet za bolje ostvarivanje svih prava iz domena policijskih službenika.

Rmandić je istog mišljenja i smatra da ne treba puno vremena, već da Posebni kolektivni ugovor postoji samo ga treba urediti i proslijediti poslodavcu, što hitnije.

Živković ističe da je u saznanju da poslodavac ima formiranu komisiju za vođenje dijaloga i usvajanje Posebnog kolektivnog ugovora iz oblasti policije, tako da mi možemo ući u pregovore oko izrade istog, čim bude gotov radni materijal.

Predsjednik ističe da će se, obzirom na do sada izgubljeno vrijeme, po tom pitanju reagovati što hitnije jer je ovo pitanje prioritetno za naše članove.

III tačka dnevnog reda: Usvajanje Pravilnika o izborima i zakazivanje izbora po sindikalnim organizacijama;

Obzirom da je ponuđeni tekst Pravilnika bio na doradi, nije se puno diskutovalo.

Radonjić Saša je tražio pojašnjenje nekih članova iz Pravilnika o izborima, vezano oko načina izbora koji će se sprovesti u sindikalnim podružnicama na šta su mu dali mišljenje članovi Statutarnog odbora Predrag Jokić i Radenko Simonović.

Jedini konkretan predlog je iznio Zorana Bubanja. Isti je predložio da se u Pravilniku o izborima doda stavka da svaki kandidat ima pravo na imenovanje svojeg posmatrača prilikom sprovođenja izbora. Ovaj predlog je jednoglasno usvojen.

Nakon pomenutog, predsjednik je dao na glasanje Pravilnik o izborima u Sindikatu Uprave policije Crne Gore. Pravilnik je jednoglasno usvojen.

Predsjednik je predložio da se donese odluka o formiranju centralne izborne komisije koja će pripremiti i kontrolisati tok izbora po sindikalnim organizacijama. Predlog je jednoglasno usvojeno.
Ujedno je predložio da Centralna izborna komisija radi u sledećem sastavu: Biljana Dulović; Nenad Milikić, Maja Dabović; Dejan Živković i Veljko Maliković.
Maliković je odustao zbog radnih obaveza koje već ima, pa je umjesto njega predložen Slavko Milić. Sastav komisije je jednoglasno usvojen.

Predsjednik je pročitao sindikalne organizacije u kojima je potrebno sprovesti izbore jer je dosadašnjem predstavniku istekao mandat.
Predložio je da se donese jedinstvena Odluka o sprovođenju izbora u sindikalnim organizacijama. Rok za sprovođenje izbora je 30 dana od donošenja odluke.
Ovaj predlog je usvojen sa jednim glasom protiv.

Milikić smatra da treba odmah početi sa radom i da su svi dužni formirati komisije u svojim sindikalnim organizacijama i da u roku od 15 dana treba dostaviti spiskove kandidata centralnoj izbornoj komisiji, kako bi se blagovremeno mogao pripremiti potreban materijal.

Predsjednik je upoznao prisutne da postoje razne zloupotrebe kada su u pitanju izdate potvrde o kupovini robe na rate pa skreće pažnju da svi sindikalni predstavnici moraju voditi računa kada ih izdaju.

Prisutni su se složili sa mišljenjem Ljiljane Vlahović, da treba izmijeniti tekst ugovora o poslovnoj saradnji i da u njemu treba naglasiti da potvrda važi samo u originalu.

Zbog učestalih prigovora vezano za funkcionisanje Sekcije žena SUP-a u sklopu Glavnog odbora, predsjednik predlaže da se poništi prethodna odluka u kojoj stoji da predstavnik ove sekcije je i član GO, a što nije u skladu sa važećim Statutom, i da se donese nova odluka gdje bi predstavnik pomenute sekcije mogao biti prisutan u organima sindikata i imao pravo obraćanja kada je u pitanju neka njihova aktivnost.
Predlog je usvojen jednoglasno.
Takođe, predlaže da se članu sindikata u etičkom odboru Baću Baćoviću uplaćuje nadoknada, po potrebi sve u zavisnosti od njegovih aktivnosti.
Predlog je usvojen jednoglasno.

Kolega Baćović se obratio prisutnim i ukratko opisao njegove aktivnosti u radu etičkog odbora, što je pozdravljeno od većine prisutnih.

Obzirom da je došlo do određenih izmjena Zakona o policiji, a vezano za dodjele novčane pomoći usljed smrti člana porodice, predsjednik je dao na glasanje predlog da se donese odluka o ukidanju dodjele pomoći povodom smrti člana porodice, a da se sindikalnom predstavniku ostavlja mogućnost da sam procijeni ako je nekom potrebno

dodatno dati novčanu pomoć zbog materijalne situacije a da to više nije obaveza Sindikata. Predlog usvojen sa sedam glasova protiv.

Rmandić smatra da nije pravi trenutak da se donosi ovakva odluka, s obzirom da ima dosta nezadovoljnih članova.

Predsjednik je saopštio da je po pomenutom zakonu za policijskog službenika predviđena novčana pomoć u iznosu od 2.200,00 do 3.000,00 eura (zavisno od plate).

Aco Mitrović je predložio da novčana nadoknada za članove predsjedništva bude 50,00 eura.
Nakon više različitih mišljenja, predsjednik je stavio na glasanje predlog Aca Mitrovića, uz dopunu da članovima koji dolaze sa strane isplati dnevnicu koja po pravilniku iznosi 18 eura.
Ovakav predlog je usvojen, sa jednim uzdržanim glasom.

IV tačka dnevnog reda: Tekuća pitanja:

Predsjednik upoznaje prisutne sa presudom Osnovnog suda u Bijelom Polju i ističe da je svjedok u postupku bio član našeg Nadzornog odbora Kojović Dragan, tako da smatra da treba od strane sindikalnog predstavnika pokrenuti inicijativu za isključenje istog, pridržavajući se odredaba Statuta.
Prisutni članovi se složili da predsjednik SO CB Bijelo Polje Tomo Jovanović pokrene inicijativu prema predsjedništvu Sindikata shodno čl.14 Statuta, kako bi se o tome raspravljalo.

Bubanja predlaže da se uputi dopis prema Hipotekarnoj banci, kako bi se mini krediti koje odobravaju mogli dijeliti po gradovima a što bi značilo brže odobravanje.

Predsjednik je istakao da je to njihova procedura i da se ona mora poštovati ali da će po tom pitanju preispitati mogućnosti za to.

Kolega Rmandić se uključio u raspravu vezano za dan žena, 8.mart, i iznio svoje mišljenje da zbog ograničenih finansijskih mogućnosti nebi trebalo davati novčana sredstava. On je naveo da smo imali ograničene mogućnosti i prilikom akcije dodjele novogodišnjih paketića (bilo je ograničeno godište djeteta), a obzirom da je to obaveza poslodavca, smatra da to mi ne radimo.
Po ovom pitanju je odlučeno da se ne vrši isplata jer Sindikat nema finansijskih mogućnosti za to.

Rmandić ističe da je uputio dopis Biljani Dulović vezan za korišćenje godišnjeg odmora, a da je njen odgovor bio negativan. Smatra da je potrebno po tom pitanju reagovati zvanično od sindikata. Dalje ističe da prikupljeni potpisi nijesu članovi Sindikata i članovi Stambenog fonda, tako da te spiskove treba dobro provjeriti i razdvojiti. Takođe, predlaže da se pokuša osnovati stambena zadruga koja bi se bavila isključivo stambenom problematikom. Informiše prisutne da je potpisan u međuvremenu Crnogorski fond za solidarnu stambenu potpisao ugovor o stambenoj izgradnji u Tivtu po veoma nepopularnim uslovima o čemu treba povesti računa prilikom dogovora o pripadajućim stambenim jedinicama za naše službenike.


Ljiljana Vlahović upoznaje prisutne da se moraju što hitnije dostaviti spiskovi članstva, jer se ažurira nova baza podataka za obračun plata i neophodno je ponovni unos članarine i stambenog fonda.

Željko Rondović je iznio podatak vezan za problem službenika koji odlaze u penziju a nijesu ostvarili pravo na rješavanje stambenog pitanja. Ističe da su predviđene otpremnine veoma male, pa ukoliko ne dođe do bitnijih promjena u visini iste, doći će do masovnih tužbi po pitanju članarine za stambeni fond. Predlaže da se iznađe mogućnost povraćaja uloženih sredstava u stambeni fond za pomenute službenike.

Predsjednik ističe da bi to bilo veoma korektno od strane ovog sindikata ali ističe da se još uvijek ne zna tačan broj službenika kojima je odobren odlazak u penziju, a pored toga konstatuje da Sindikat nema finansijskih mogućnosti za realizaciju ovakvog predloga jer su to veći iznosi od godišnje članarine. Takođe, smatra da je neophodno uputiti dopis poslodavcu da obezbijedi dio novčanih sredstava sa kojima bi se dijelom moglo regulisati pomenuto pitanje.
Vezano za zahtjeve službenika koji odlaze u penziju a koji su se obratili ovom sindikatu za dodjelu kreditnih sredstava, predsjednik ističe da ovaj sindikat nema finansijskih sredstava kako bi u ovom trenutku udovoljio podnijetim zahtjevima. Zbog navedenog predlaže da se prilikom izrade novog Pravilnika o rješavanju stambenog pitanja ostavi mogućnost za povraćaj sredstava uloženih u stambeni fond onim članovima koji nijesu koristili to pravo.
Dalje ističe da će se o svim budućim aktivnostima vezano za raspodjelu sredstava sa stambenog fonda raspravljati i odlučivati na sjednicama Glavnog odbora a sve u skladu sa novim Pravilnikom. Još jednom je napomenuo činjenicu da je stambeni fond opterećen sa kreditom za stambene objekte u Bijelom Polju i Herceg Novom zaključno sa 31.03.2016. godine i da se o tome mora povesti računa kako se nebi dovodilo u pitanje finansijska održivost stambenog fonda.

Sjednica je završena u 14,40 h.


SINDIKAT UPRAVE POLICIJE

feb 25 2015

Fond PIO

Written by Published in Aktivnosti

Predsjednik Grupe Sindikata bezbjedonosnih institucija Mladen Šuškavčević, ujedno i presjednik Sindikata Uprave policije sa predsjednicima sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Vojske Crne Gore i Policijske akademije, podnijeli su Inicijativu o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

INICIJATIVAZAIZMJENU ZAKONAOPIO1INICIJATIVAZAIZMJENUZAKONAOPIO2INICIJATIVAZAIZMJENUZAKONAOPIO2INICIJATIVAZAIZMJENUZAKONAOPIO3

Odgovor Ministarstva rada i socijalnog staranja.

ODGOVOR1ODGOVOR2ODGOVOR3

 

dec 10 2014

Izvršni Biro Evropske policijske organizacije (CESP) je održan u Budvi od 06.12. do 09.12.2014.godine.
Evropski savez policijskih sindikata, odnosno CESP, jeste reprezentativna, demokratska, društvena i profesionalna sindikalna organizacija nezavisna od svih Evropskih nacionalnih javnih administracija, političkih partija, religioznih ili filozofskih pokreta i drugih nacionalnih organizacija. CESP sačinjavaju nezavisni i reprezentativni državni, policijski i radnički sindikati.
Na pomenutom Izvršnom Birou prisustvovale su delegacije sindikata policija, članice Cespa, iz 14 zemalja i to: Crna Gora (domaćin), Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Rumunija, Albanija, Francuska, Kipar, Holandija, Njemačka, Španija i delegacije dva sindikata policije Portugalije.
Obzirom na broj delegacija i država koje su bile zastupljene na pomenutom Birou, ogleda se i značaj članstva u ovu policijsku organizaciju, uz napomenu da puno policijskih sindikata godinama bezuspešno pokušavaju da pristupe ovoj međunarodnoj policijskoj organizaciji.
Centralna tema Biroa je usmerena u pravcu specifičnosti problema sa kojima se susrijeću službenici policije u Evropi, pod motom “Policijski sindikalni pokret, igrač i tvorac evropskih integracija”.
Sindikat Uprave policije smatra da je organizacija ovakvog skupa značajna, kako za policijski sindikat, tako i za Crnu Goru na putu evropskih integracija i članstva u EU.
Kao rezultat rada Izvršnog Biroa jednoglasno je usvojena Rezolucija o problemima u radu policijskih službenika, borbi i zalaganju sindikata za svoje članove.