Berane

Naziv firme Djelatnost firme Adresa firme
"V&M-DENT" Stomatološke usluge Ul. Pešića bb
"M.A.S.10" (desetka) Roba Rudes bb
“BOOMERANG” Obuća Ul. Njegošev trg
"OBUĆA MINJA" d.o.o. Obuća Ul. Mojsija Zečevića br. 7
"UNO NK" Roba-obuća Ul. Mojsija Zečevića br. 24
"MONTAGENT" d.o.o. Osiguranje, teh.preg. i reg.vozila Ul. Miljana Vukovića bb
"IN.PRO" d.o.o. – “LOVĆEN AUTO” a.d. Poslovne jedinice 1 i 2 Osigu.teh.preg. i reg.vozila  
“AMIPROM TRADE” Bijela tehnika  
“M&S COMPANY” Motorne testere… Ul Svetog Save bb
"N.V.-VUK" d.o.o. Garderoba