Bijelo Polje

Naziv firme Djelatnost firme Adresa firme
“M.S.MIŠEL” d.o.o. Trgovina Ul. 3 Januar br. 3
"ZEBRA" Auto škola Obuka vozača Ul. Živka Žižića br. 28
“HAFEL KOMERC” d.o.o. Roba Ul. 3 Januar bb
"MD COM" d.o.o. Roba Ul. Tršova bb
"VIP TRADE” p.j. “VIP AUTO CENTER" Osiguranje vozila  
"WAGEN" d.o.o. Osiguranje vozila  
"OMEROVIĆ" d.o.o. Usluge i auto djelovi Potkrajci bb
"DAS" Auto centar Registracija motornih vozila  
"UNO NK"
Roba-obuća
Ul. 3 Januar bb, Živka Žižića br. 14,
Tržni centar
"IMPERIJAL" d.o.o. Roba  
"MONTAGENT" d.o.o. Osiguranje, teh.preg. i reg.vozila Ul. Tršova bb
"PROMOBIL" s.t.r. mobilni telefoni Ul.Slobode, Tržni centar
"IN.PRO" d.o.o. – “LOVĆEN AUTO” a.d. Poslovne jedinice 1 i 2 Osigu.teh.preg. i reg.vozila  
“MONTEPARTS” d.o.o. Roba Rakonje bb
“STUDENT” Školski pribor, knjige Kulina bb
“INŽINJERING PROMET” Garderoba  
TRADE COMERCE” d.o.o. Roba Ul. živka Žižića bb
“AUTOUNIA” d.o.o. Registracija motornih vozila Ul. Nedeljka Merdovića bb
“ND DENT” Stomatološke usluge Ul. Voja Lješnjaka bb
“BANE ZATON” Drva za ogrijev Zaton bb
“MONTENEGRO DEFENCE INDUSTRY” Ribolovni materijal Ul. Miljana Vukova
“MEDIKAL OPTIKA” Optika Novi T.C. bb
“INŽINJERING PROMET” Građevinski materijal Ul. Industrijska bb
“PARADIZO” Obuća Tržni centar Imperijal
“ITALIJAN – KOŽA - STIL“ d.o.o. Roba Rakonje br. 18/3
“MIKRO GRUPA MONTENEGRO“ d.o.o. Roba Ul. Industrijska bb
“EXIT SHOP MONTENA“ Roba  
„IPKO“ d.o.o. Sjemenska roba i sadni materijal Potkraci bb