“Zaustaviti praksu da policajci moraju trpjeti nasilje”

Centar za pravnu zaštitu i edukaciju policijskih službenika Sindikata Uprave policije (CEPS) ukazao je na sve učestalije napade na službenike Uprave policije.

Policijski službenici su na braniku zaštite lične i imovinske sigurnosti građana i profesionalci koji svojim djelovanjem i vršenjem drugih povjerenih ovlašćenja žele da doprinesu što većem stepenu zaštite svih građana. Međutim, primjetno je da se u kontinuitetu povećava broj napada i ugrožavanja lične sigurnosti policijskih službenika, a nekada i članova njihovih porodica.

Jedan od takvih napada prilikom redovnog obavljanja policijskog posla, , dogodio se 21. decembra u Rožajama, kada je ozbiljno povrijeđen policajac Refik Dedejić, policijski službenik OB Rožaje, dok se nalazio na službenoj dužnosti.

Iz CEPS poručuju da javnost i institucije sistema moraju ozbiljno razmotriti bezbjednosne aspekte tog, ali i svih drugih slučajeva u kojima su, “nerijetko, čak u posljednjih nekoliko godina smrtno stradali policijski službenici prilikom obavljanja svog posla.”

“Sigurnost svakog građanina zavisi i od sigurnosti svakog policajca”

Želimo još jednom da kao tijelo Sindikata Uprave policije ukažemo svim donosiocima odluka ali i javnosti da sigurnost svakog građanina zavisi i od sigurnosti svakog policajca i da je potrebno da kao društvo zaštitimo svakog policijskog službenika kroz poboljšanje uslova u kojima rade veoma težak i odgovoran posao ali i da unaprijedimo legislativu kroz donošenje Posebnog kolektivnog ugovora i drugih neophodnih zakonskih rješenja.

CEPS će tokom 2022. godine pokrenuti široki društveni dijalog na stvaranju što boljih uslova za rad i povoljno penzionisanje policijskih službenika koji su “višedecenijskim mukotrpnim radom u interesu građana rizikovali svoje živote i zdravlje”, ali i sagledavanje realnih mogućnosti za izmjene odredaba Krivičnog zakonika kojima se još strože sankcionišu napadi i ugrožavanje službenika policije.

Sindikat će kroz svoje djelovanje na predlog Centra pomoći liječenje i oporavak našeg kolege Dedejića, a vjerujemo da će pravosudni organi u konkretnom slučaju preduzeti sve zakonske mjere da se učinilac napada što strože kazni kako bi se zaustavila započeta negativna praksa da policajci moraju da trpe nasilne akte kojima se ugrožavaju njihovi životi i zdravlje.