maj 09 2015

REAGOVANJE

REAGOVANJE
Povodom postupka koje je pokrenulo Osnovno državno tužilaštvo protiv članova Glavnog odbora Sindikata Uprave policije u obavezi smo, a radi zaštite radničkih, sindikalnih i ljudskih interesa, prijavljenih, dati sledeće saopštenje:

U potpunosti podržavamo državne organe i tužilaštvo u njihovom nastojanju da pravedno i sa osnovanim činjenicama otkriju sve protivzakonite radnje, u čemu smo spremni dati pun doprinos njihovim istražnim radnjama i staviti im se na raspolaganju.
Prijavljeni su delegirani predstavnici zaposlenih u Sindikatu Uprave policije i tamo se nalaze zbog svojih profesionalnih i ljudskih kvaliteta i na tom mjestu su svojim dugogodišnjim radom pokazali da znaju štititi i zastupati interese zaposlenih u Upravi policije.
Ovo se može utvrditi iz same činjenice da su se upravo ti sindikalci izborili za dobijanje velikog broja stanova, kredita, otpremnina, pomoći prilikom bolesti i smrti članova porodice itd. Po stanovištu Sindikata ovaj postupak je usmjeren i ima za cilj slabljenje Sindikata Uprave policije i policije uopšte i doživljava se kao jedan vid pritiska na najaču i najugledniju sindikalnu organizaciju.
Ovo jasno proizilazi iz same činjenice što ovakav vid postupka i utvrđivanje kolektivne odgovornosti nije zabilježen u pravnoj praksi Crne Gore niti u uporednim pravima susjednih zemalja.

SINDIKAT UPRAVE POLICIJE