maj 26 2015

Sjednica Glavnog odbora 25.05.2015. godine

Sjednica Glavnog odbora 25.05.2015. godine

Saopštenje sa VI sjednice Glavnog odbora Sindikata Uprave policije
održane 25.05.2015 god. u Podgorici

U Podgorici je juce, 25.05.2015 godine u 12,00 casova održana VI sjednica Glavnog odbora Sindikata Uprave policije, kojom je predsjedavao predsjednik Mladen Šuškavcevic. Na sjednici su razmatrane sledece teme:

  • Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice;
  • Opoziv mandata dosadašnjim clanovima Glavnog odbora i verifikacija novoizabranih clanova;
  • Informacija o sprovedenim izborima u sindikalnim organizacijama i aktivnostima Sindikata Uprave policije;
  • Zauzimanje stava vezano za aktuelna dešavanja u Savezu sindikata Crne Gore;
  • Tekuca pitanja.

Sjednica je u prvom dijelu bila svecanog karaktera, gdje su urucene zahvalnice i priznanja dososadašnjim clanovima Glavnog odbora na datom doprinosu u radu Sindikata, a radni dio sjednice je nastavljen u 13,00 casova. U nastavku sjednice izvršena je verifikacija novoizabranih predstavnika Sindikata.DSC 0017

Glavni odbor je donio odluku da se sve aktivnosti prema Savezu sindikata Crne Gore zamrznu do okoncanja postupka, odnosno rješavanja trenutnog stanja u istom.
Zamrzavanje clanstva podrazumijeva povlacenje predstavnika Sindikata Uprave policije iz svih organa i tijela Saveza sindikata, povlacenje svih predstavnika Sindikata Uprave policije u Upravnim odborima privrednih društava kao i prestanak uplacivanja clanarine.
Sindikat Uprave policije naglašava da se ovakvom odlukom ne svrstava niti daje podršku ni jednoj od suprotstavljenih strana vec je ova odluka donesena iskljucivo u cilju zaštite integriteta, ugleda i prava kako svojih clanova tako i Sindikata Uprave policije u cjelini.
Odluka o zamrzavanju statusa u Savezu sindikata važice do konacnog razrješenja novonastale situacije u Savezu.

Tokom izlaganja predsjednika Centralne izborne komisije Sindikata Uprave policije o aktivnostima vezanim za sprovodenje izbora, clanovi Glavnog odbora su upoznati da, i pored više pokušaja, izbori nisu sprovedeni u Sindikalnoj organizaciji sektora za obezbjedenje licnosti i objekata. Glavni odbor je nakon toga upoznat i od strane predstavnika te Sindikalne organizacije o problemima sa kojima se suocavaju kao i o njihovom zahtjevu da formiraju 4 samostalne Sindikalne organizacije.
Nakon iscrpne rasprave Glavni odbor je zakljucio da važeci Statut Sindikata Uprave policije ne predvida mogucnost formiranja ove 4 samostalne Sindikalne organizacije. Njihovo formiranje bi se moglo realizovati i predvidjeti eventualnim izmjenama Statuta ali za to je neophodno poštovati propisanu proceduru. Isto nije neizvodljivo ali zahtijeva vrijeme i odredeni stepen strpljenja zainteresovanih strana.
Takode je kao vrlo bitna cinjenica konstatovano da clanovi Sindikalne organizacije Sektora za obezbjedenje licnosti i objekata nisu ispoštovali odluke Glavnog odbora i Predsjedništva o sprovodenju izbora, a samim tim su prekršili i Statut. Svojim pasivnim i inertnim odnosom prema ovom pitanju najviše štete su nanijeli upravo sebi jer jedan broj njih, poveden ili poucen svojim predstavnicima, vec treci mjesec ne placa sindikalnu clanarinu a to je, prema Statutu, osnov za iskljucenje iz Sindikata.
U cilju rešavanja nastale situacije, a sve zarad dobrobiti svojih clanova kako nebi izgubili prava i benefite koji proisticu iz clanstva u Sindikatu, Glavni odbor je donio odluku da imenuje Sašu Radonjica za vršioca dužnosti predsjednika Sindikalne organizacije sektora za obezbjedenje licnosti i objekata koji ce u narednom periodu rukovoditi i organizovati rad te Sindikalne organizacije.
Glavni odbor Sindikata Uprave policije poziva clanove Sindikalne organizacije sektora za obezbjedenje licnosti i objekata na punu kooperativnost i saradnju, zajednicko djelovanje u cilju ostvarivanja svojih prava kao i poštovanje Satuta kao najvišeg akta Sindikata Uprave policije.

SINDIKAT UPRAVE POLICIJE