jun 30 2015

Donacija kompanije UNIQA Osiguranje

Donacija kompanije UNIQA Osiguranje

uniqa2 Zahvaljujući saradnji u prethodnom periodu i razumijevanju ljudi iz kompanije UNIQA Osiguranje Sindikalna  organizacija OGB Herceg Novi je uspjela da obezbijedi donaciju 12 kancelarijskih stolica. Ovim gestom kompanija  UNIQA Osiguranje pokazuje svoju društvenu odgovornost i spremnost na saradnju sa drugim društvenim  činiocima. Sa druge strane, Sindikalna organizacija OGB Herceg Novi kao i Sindikat Uprave policije u cjelini još  jednom pokazuju spremnost da rade u cilju poboljšanja uslova rada svojih članova .

 Prilikom preuzimanja donacije predsjednik Sindikalne organizacije OGB Herceg Novi Igor Rmandić izrazio  je  zahvalnost kompaniji UNIQA Osiguranje i gospođi Ljiljani Pićurić, vođi prodajnog tima njihove kancelarije  u  Herceg Novom na njenoj nesebičnoj angažovanosti prilikom realizacije ove donacije. Gospođa Pićurić se  osvrnula na prethodni period i, kako je rekla, odličnu saradnju koju imamo, uz očekivanje da će ista biti  unaprijeđena i podignuta na jedan još viši nivo.
 Donirani kancelarijski namještaj je odmah stavljen na raspolaganje OGB Herceg Novi i biće raspoređen na  graničnim prelazima koje pokriva ova organizaciona jedinica Uprave policije.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA
Odjeljenja Granične Bezbjednosti Herceg Novi
Predsjednik
Rmandić Igor