jun 30 2015

Tužbe za povraćaj sredstava

Tužbe za povraćaj sredstava

U proteklom periodu jedan broj clanova Sindikata Uprave policije je podnio tužbe nadležnim sudovima za povracaj sredstava iz stambenog fonda. Kao radnicka organizacija kojoj je prevashodni cilj i smisao postojanja zaštita prava svojih clanova, osjecamo dužnost i obavezu da saopštimo sledece:

1. Glavni odbor Sindikata Uprave policije je na sjednici održanoj 25.05.2015 godine donio odluku da se svim službenicima koji su otišli u penziju nakon 15.01.2015 godine, a koji nisu koristili sredstva iz stambenog fonda, dodijeli novcanu pomoc, shodno clanstvu u istom. Trenutno se radi na sredivanju spiskova i utvrdivanju potrebnog iznosa nakon cega ce se odrediti model i dinamika isplate.
2. Svaki zahtjev za povracaj sredstava koja su uplacena kao clanarina u Sindikatu Uprave policije je neosnovan jer su to sredstva koja se uplacuju kako bi službenik imao status clana, a što donosi veliki broj benefita i razlicitih mogucnosti. Korišcenje povoljnosti koje donosi clanstvo u Sindikatu Uprave policije zavisi od svakog službenika pojedinacno i Sindikat na to ne može uticati.
3. Postupajuci po podnesenim tužbama za povracaj sredstava iz stambenog fonda Osnovni sud je odbio ove zahtjeve kao neosnovane a istu presudu je potvrdio i Viši sud u Podgorici. (presude P.br.178/14 i Gž.br.3534/14). Nakon ovih presuda i punomocnici drugih tužilaca su povukli tužbe podnesene po istom osnovu. (P.1370/15, 179/14, 1394/2014, itd.). Pomenute presude, svi zainteresovani mogu vidjeti na sajtu Osnovnog suda, Višeg suda, kao i licno uvidom u dokumentaciju Sindikata Uprave policije.
4. Sindikat Uprave policije ne spori nijednom clanu Sindikata pravo da pokrece sudske postupke i da svoja prava ostvaruje pred nadležnim organima, ali želi da ukaže na pravosnažne presude koje su odnosile na navedena utuženja, kako tužioci ne bi imali nepotrebne troškove, kod ovako izrecenih presuda.
5. Sindikat Uprave policije još jednom poziva svoje clanove da ne podliježu uticaju raznih “savjetnika” i kvazi pravnika koji ih upucuju da se išclane iz Sindikata, a zatim podnose tužbe protiv istog. Na taj nacin ce, a imajuci u vidu gore navedene presude i vec formiranu sudsku praksu, imati samo bespotrebne finansijske troškove i lažnu nadu koju im daju ovi “savjetnici”, zaogrnuti plaštom zaštitnika prava radnika.

Na osnovu svega gore navedenog Sindikat Uprave policije smatra da ovo nije pravi put za rešavanje zahtjeva svojih clanova vec poziva da se u konstruktivnom dijalogu nade rješenje koje je prihvatljivo za sve. Pokažimo da imamo i znanja i volje i odlucnosti da se zajedno izborimo sa problemima sa kojima se suocavamo. U tom cilju svi predsjednici Sindikalnih organizacija, clanovi organa i tijela kao i Sindikat Uprave policije u cjelini stoje apsolutno na raspolaganju svakom svom clanu.

Sindikat Uprave policije