jul 24 2015

Reagovanje povodom tragične smrti kolege

Reagovanje povodom tragične smrti kolege

Tragična smrt našeg kolege Irfana Kujovića koji je sinoć izgubio svoj mladi život vršeći dužnost još jednom je, ovog puta na žalost najsurovije, pokazala koliko je policijski posao težak, odgovoran i opasan. Odgovornost i opasnost su ono što smo svi prihvatili danom stupanja na rad u policiji ali ono što ne možemo i ne smijemo da prihvatimo je to da službenici policije budu nezaštićeni od državnih organa u obavljanju svojih profesionalnih zadataka. Čak i u slučajevima kada je napad na policajca značio i napad na najveću vrijednost svakog čovjeka – život.
Dani koji su pred nama pokazaće da li društvo u kojem živimo cijeni i poštuje nesebičan trud i požrtvovanost koju na poslu ispoljava svaki policijski službenik u cilju zaštite kako građana tako i njihove imovine.To će nam prije svih pokazati tužilaštvo vođenjem istrage o ovom slučaju a onda i sudstvo prilikom procesuiranja počinioca ovog teškog krivičnog djela. Iskreno vjerujemo da će vinovnik ovog zločina u najkraćem mogućem roku biti pronađen i izveden pred lice pravde. Takođe se, ne želeći ništa da prejudiciramo niti da vršimo pritisak na bilo koga, nadamo da će nadležni sud znati da odgovori postavljenom zadatku i ubicu našeg kolege, na osnovu Zakona, najoštrije kazni. Ono što posebno zaprepašćuje i ostavlja bez riječi svakog normalnog čovjeka je bezobzirnost i surovost sa kojom je ovo teško krivično djelo učinjeno. I zbog toga smatramo da u odnosu na učinioca ne mogu postojati bilo kakve olakšavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne.
Ne želimo da vjerujemo da će se ponoviti neki prethodni slučajevi kada su napadači na policajce bili kažnjavani za prekršaj a ne za krivično djelo, dobijali minimalne kazne i vrlo brzo se opet nalazili na slobodi gdje su nastavljali sa svojim ranijim ponašanjem. Stoga pozivamo sve državne organe da konačno naprave odlučan korak u zaštiti policijskih službenika jer se napad na policajca mora smatrati napadom na državu i prema tome mora biti najoštrije sankcionisan i tretiran.
Pozivamo medije da, koristeći svoj nesumnjivi uticaj u društvu, držeći pažnju na ovom slučaju i prateći njegovo rešavanje, pomognu da ovaj slučaj ne padne u zaborav a da počinilac dobije zasluženu kaznu.
Sindikat Uprave policije se najiskrenije zahvaljuje građanima koji su nesebično, pokazujući svoju odgovornost i humanost, pokušali da pomognu našem pokojnom kolegi.

Sindikat Uprave policije