sep 15 2015

Sjednica Glavnog odbora

Sjednica Glavnog odbora

Shodno članu 35 Statuta Sindikata Uprave policije Crne Gore, dana 09.09.2015. godine sa početkom u 10,00 časova u sali SSCG, održana je V sjednica Glavnog odbora Sindikata Uprave policije.

Na pomenutoj sjednici, razmatrano je nekoliko veoma bitnih akata Sindikata Uprave policije (u daljem tekstu: Sindikat).

Ovom prilikom usvojen je Poslovnik o radu Glavnog odbora Sindikata.

Razmatran je i predlog teksta Posebnog kolektivnog ugovora službenika MUP-a i Uprave policije koji je, uz nekoliko izmjena i dopuna usvojen.
Ovom prilikom izabrani su članovi pregovaračkog tima koji će zastupati ovaj Sindikat u pregovaračkom postipku sa poslodavcem.
Za članove pregovaračkog tima izabrani su Mladen Šuškavčević, predsjenik Sindikata; Sonja Radonjić, pravni zastupnik Sindikata i predsjednik Statutarnog odbora; Radmila Jakšić, diplomirani ekonomista; Predrag Jokić, diplomirani pravnik i član Statutarnog odbora i Aleksandar Mitrović, podpredsjednik Sindikata.

U nastavku sjednice usvojena su dva veoma bitna pravilnika kojima se bliže preciziraju finansiranje i finansijsko poslovanje Sindikata.
Ovom prilikom usvojen je Pravilnik o finansiranju materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata kao i Pravilnik o korišćenja sredstava članarine Sindikata.

Kao predstavnik našeg Sindikata u Socijalnom savjetu, u procesu pregovaranja Saveza sindikata Crne Gore i Vlade Crne Gore, izabran je Igor Rmandić, predsjednik Sindikalne organizacije Odjeljenja granične bezbjednosti Herceg Novi.

Zbog rasprava i postupka razmatranja navedenih akata, Pravilnik o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata nije stavljen na razmatranje. O istom će se razmatrati elektronskim putem kako bi se došlo do konačne verzije koju će usvajati članovi Glavnog odbora.

Na sjednici je dogovoreno da se, shodno članu 11 stav 3 Statuta Sindikata, članstvu dostave Pristupnice. Svaki član je u obavezi da kod svojeg sindikalnog predstavnika ispuni pomenutu pristupnicu sa ličnim podacima. Upisani podaci će biti precizno evidentirani u bazu podataka.

Sindikat Uprave policije