sep 16 2015

Sudski postupci protiv Sindikata Uprave policije koji su pokrenuli aktivni i penzionisani službenici, a koji su ostvarili prava shodno važećim pravilnicima

Sudski postupci protiv Sindikata Uprave policije koji su pokrenuli aktivni i penzionisani službenici, a koji su ostvarili prava shodno važećim pravilnicima

PARNIČNI PREDMETI KOJI SU U RADU (AKTIVNI) KOD OSNOVNOG SUDA U PODGORICI, TUŽIOCI SU POLICIJSKI SLUŽBENICI, A TUŽENI JE SINDIKAT UPRAVE POLICIJE:

1. P 3664/2014 tužilac Draginja Radetić
2. P.4379/2014 tužilac Božović Miladin
3. P.4883/2014 tužilac Tomislav Mijović , Željko Babović, Dejan Ivanović, Zoran Srdanović, Bogić Jevrić, Saša Rakočević, Žarko  Mirković.
4. P.4256/2014 tužioci Radulović Zoran, Rečević Jovica, Rabrenović Radoje, Ilić Mirjana, Lakić Dragoljub, Kovačević Milan, Brajušković  Slavko, Vujović Miodrag, Spalević Rada, Dabović Milivoje, Đaletić Milivoje, Janjušević Ilija, Nikolić Ljiljana, Jokić Goran, Gorović Dragan,  Strugar Radmilo, Asanović Darko, Dedić Rajko, Cupara Željko, Muratović Esad, , Rujović Zeno, Vojinović Svetozar, Hodžić Ismet,  Osmanagić Senad, Tadić Nada, Bajčeta Zoran, Bašanović Žarko, Dakić Darinka, Perović Mijomir, Glavatović Igor, Dedić Rajko, Cupara  Željko, Muratović Esad, Gajović Dragoslav, Hodžić Ismet, Gogić Ljiljana, Vukoslavović Zdravko, Mijović Žarko, Milović Radmila,  Tomašević Olga, Nikolić Koviljka, Vlahović Janko, Cerović Mitar, Goranović Mira, Bulatović Radmila, Baćović Baćo, Đoković Bedrija,  Pajović Radovan, Asanović Esad i Radović Vladan.
5. P.4201/2014 tužioci Ljiljana Nikolić, Pejović Goran, Čekić Esad, Bošković Dmitar, Osmanagić Senad, perović Dragan, Brajušković        Slavko, Ražnatović Nebojša, Asanović Darko, Rujović Zeno, Gorović Dragan, Vojinović Svetozar, Đaleti Milivoje, Janjušević Ilija, Jokić  Goran i Strugar Radmilo.
6. P.4546/2014 tužioci Željko Babović, Zoran Srdanović i Mila Kažić
7. P.909/2015 tužilac Kurpejovič Jasmin
8. P.1368715 tužioci Džogović Šekib, Ademagić Anis, Dautović Esad, Murić Hamdo. Škrijelj Edin i Rifat Mujević
9. P.1567/2015 tužilac Miodrag Lutovac
10. P.910/2015 tužioci Čurović Željko i Bjelanović Branko
11. P.2462/2015 tužioci Radmila Milović, Milan Kovačević i Esad Muratović
12. P.5415/2014 tužilac Nada Pejović
13. P.6280/2014 tužilac Dragana Asanović
14. P.247/2015 tužilac Murić Fadil
15. P.2076/2015 tužilac Radmilo Strugar
16. P.2148/2014 tužilac Radomir Vučinić
17. P.5802/14 tužilac Keković Vučina
18. P.6074/14 tužilac Momir Savović
19. P.286/2015 tužioci Zoran Radulović, Rečević Jovica, Rabrenović Radoje, Ilić Mirjana, Lakić Dragoljub, Kovačević Milan, Vujović  Miodrag, Spalević Rada, Dabović Milivoje, Tadić Nada, Bajčeta Zoran, Bašanović Žarko, Dakić Darinka, Perović Mijomir, Glavatović  Igor, Dedić Rajko, Cupara Željko, Muratović Esad, Gajović Dragoslav, Hodžić Ismet, Gogić Ljiljana, Vukoslavović Zdravko, Mijović  Žarko, Milović Radmila, Tomašević Olga, Nikolić Koviljka, Vlahović Janko, Cerović Mitar, Goranović Mira, Bulatović Radmila, Baćović  Baćo, Đoković Bedrija, Pajović Radovan, Asanović Esad i Radović Vladan.
20. P.569/2014 tužioci Rabrenović Radoje, Brajušković Slavko, Đaletić Milivoje, Janjušević Ilija, Dabović Milivoje, Nikolić Ljiljana, Gorović  Dragan, Dakić Darinka, Strugar Radmilo, Perović Mijomir, Asanović Darko, Cupara Željko, Osmanagić Senad, Kažić Mila, Čekić Esad,  Bošković Dmitar, Goranović Mira, Pejović Goran, Pajović Radovan.
21. P.5830/14 tužioci Radulović Zoran, Jovica Rečević, Mirjana Ilić, Dragoljub Lakić, Milan Kovačević, Miodrag Vujović, Rada Spalević,  Nada Tadić, Zoran Bajčeta, Goran Jokić, Žarko Bašanović, Igor Glavatović, Rajko Dedić, Esad Muratović, Dragoslav Gajović, Zeno  Rujović, Svetozar Vojinović, Ismet Hodžić, Ljiljana Gogić, Zdravko Vukoslavović, Dragan Perović, Zdravko Mijović.
22. P.2347/2015 tužilac Dragana Asanović
23. P.1569/2015 tužilac Vojislav Šćekić
24. P.4539/2014 tužilac Slavko Jovanović
25. P.1599/2015 tužilac Perović Mijomir
26. P.1570/2015 tužilac Saša Osmajlić
27. P.5807/2014 tužilac Kujović Veselin
28. P.5745/2014 tužilac Savo Jovović
29. P.2594/2013 Strahimir Kljajić ( po žalbi)

PARNIČNI PREDMETI KOJI SU U RADU KOD OSNOVNOG SUDA U BIJELOM POLJU:

30.P.336/2014 tužioci Milićević Miroslav i Milorad Smolović
31. P. 379/14 tužioci Veselin Šećković i Željko Tomović
 Svi predmeti u radu uglavnom se odnose na stambenu problematiku, gdje se traže isplate, po nekoliko osnova, a manji dio predmeta  odnosi se na povraćaj članarine. Takođe, se može primijetiti da se više puta pojavljuje kao tužilac isti policijski službenik, koji traži  isplatu - naknadu, povodom stana koji je dobio. U svim predmetima tužioci su angažovali advokate i traže velike troškove postupka.

PARNIČNI PREDMETI U KOJIMA JE OKONČAN POSTUPAK, A KOJI JE RIJEŠEN U KORIST SINDIKATA:

1.P.1487/14 tužilac Braunović Zoran
2.P.1370/15 tužilac Đoko Džiknić idr.
3.P381/14 Nebojša Maslovarić
4.P. 51/14 Avram Joksimović
5. P.178/14 Brano Šišović
6.P.179/14 Šišović Danko
7.P.4780/14 Pešić Slavko
8.P.5502/14 Dragana Asanović
9.P.42072013 tužilac Svetozar Tošković
10.P.1786/14 Tripović Eduard
11.P.175/14 Rajko Savović
12.P.280/14 Zoran Marković
13. P.172/14 Vulanović Đorđije
14. P.1394/14 Milić Šestović
15. P.176/14 Milivoje Tomašević
16. P.174/14 Dragan Gojković
17.P.409/14 tužilac Kljajević Dejan uspio u sporu.
 Napomena: Dok je predsjednik Sindikata bio Marko Nikčević nekoliko predmeta su dati u rad advokatu Dušku Jovoviću, sa kojim je  zaključen ugovor. O ishodu tih predmeta i u kojoj su fazi i pored više urgencija nijesmo obaviješteni.
 Predmeti koji su kod njega u radu su:
1.P.5216/13 Dragan Rajović i dr,
2.P.5107/13 Veselin Đuković
3.P.4798/13 Željko Babović i dr.
4. P.5106/13 Babović Željko
 

Jasno je uočljivo da je u pitanju veliki broj predmeta, da se radi o veoma složenoj i obimnoj pravnoj problematici. Na svaku tužbu dat je pismeni odgovor u zakonskom roku.

Sindikat Uprave policije