sep 16 2015

Granski kolektivni ugovor

Granski kolektivni ugovor

U cilju rješavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u Upravi policije - Ministarstvu unutrašnjih poslova, a u skladu sa članom 151 stav 1 i 2 a u vezi člana 150 stav 2 tačka 5 Zakona o radu, danas je predsjedniku Vlade Crne Gore Milu Đukanoviću, u pisanoj formi, upućen prijedlog teksta Granskog kolektivnog ugovora.

Obzirom da Sindikat Uprave policije Crne Gore nema svoj Granski kolektivni ugovor, a na koji shodno Zakonu o radu ima pravo, zahtijevamo da se otpočne sa postupkom pregovaranja, jer usvajanje Ugovora je od izuzetne važnosti kako za članove našeg Sindikata, tako i za sve zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Potrebno je da se sa postupkom pregovaranja otpočne u najkraćem mogućem roku, tim prije što je postupak pregovaranja postepen, često veoma složen i traje duži vremenski period.

Sindikat Uprave policije

 

Tekst Granskog kolektivnog ugovora možete preuzeti na ovoj stranici.