okt 05 2015

Potpisan Sporazum o saradnji izmedju Sindikata Uprave policije Crne Gore i Sindikata Policije Kosova

Između Sindikata Uprave policije Crne Gore (SUP) i Sindikata Policije Kososva (SPK) potpisan je Sporazum o saradnji, koji su na sastanku održanom u Čanju dana 19.09.2015. godine potpisali predsjednik SUP Mladen Šuškavčević i predsjednica SPK Valbona Kamberi Hoxha.

Sprazum

Predsjednik SUP Mladen Šuškavčević pozdravio je prisutne i otvorio sastanak:
“Motivisani zajedničkom željom za jačanjem iskrene, kolegijalne, nepolitičke i stručne saradnje, uz međusobno uvažavanje i podršku između ova dva sindikata, potpisivanjem ovog sporazumom nastavlja se saradnja koja faktički nije ni prestajala.Ovi mehanizmi saradnje i partnerstva zamišljeni su kao osnova za otvoreniju komunikaciju i za jačanje aktivnosti između ova dva sindikata. Ideja o bližoj saradnji koja je već duže vrijeme prisutna u našim sindikatima danas će biti i zvanično potvrđena potpisivanjem ovog sporazuma čime se stvaraju preduslovi za jačanje sindikalne saradnje i zajedničke brige za sve naše članove. Ova naša ideja treba da bude primjer ostalim sindikatima policija iz okruženja da jačaju međusobnu saradnju, samim tim zbližavanje i zajedničko djelovanje u borbi za što boljeostvarivanje prava naših članova.”

            Sporazum 4                Sporazum 2              Sporazum 3

Sastanku je u ime Uprave policije prisustvovao savjetnik direktora Uprave policije g-din Sead Frljučkić, koji je, i pored svojih obaveza, izdvojio vrijeme da prisustvuje ovom sastanku. U uvodnom izlaganju je pozdravio prisutne, poželio im dobrodošlicu u Crnu Goru i između ostalog istakao:

“Mi jesmo mala država u kojoj postoji i mali policijski sistem, ali je primjetno da imamo jedan od najorganizovanijih i veoma značajan sindikat u Crnoj Gori. Ponekad nijesmo svjesni kakav pojedinačan doprinos možemo ponuditi i dati u jačanju sindikalne borbe, pogotovo mi kao rukovodioci, a od vas to očekuju svi policijski službenici. Čitajući ovaj sporazum shvatio sam da, pored sindikalne saradnje, on daje osnove za široku saradnju svih policijskih službenika na teritorijama Crne Gore i Republike Kosova.”
Predsjednica Sindikata policije Kosova Valbona Kamberi Hoxha je, u svom obraćanju, istakla da je ovo veoma bitan i značajan dan za njihov sindikat. U daljem izlaganju ona je konstatovala:

“Nakon dugogodišnje veoma iskrene i plodonosne saradnje izmedju naših sindikata, današnje potpisivanje sporazuma o saradnji izmedju Sindikata policije Kosova i Sindikata Uprave policije Crne Gore za oba sindikata predstavlja veoma značajan korak i otvara nove horizonte za pospješivanje i inteziviranje naše saradnje. Sindikat policije Kosova i Sindikat Uprave policije Crne Gore su reprezentativni sindikati naših policija tako da i ovaj sporazum potpisan izmedju naših sindikata predstavlja nastavak dobre saradnje koji se zasniva na iskrenoj, kolegijalnoj i nepolitičkoj saradnji, medjusobnoj podršci i uvažavanju. Upravni organi jednog i drugog sindikata zajednički će utvrdjivati programske oblike saradnje, po potrebi i osnivati zajednička tijela i komisije od zajedničkog interesa.”

Nakon što se pristupilo zvaničnom potpisivanju Sporazuma, za riječ se javio Slavko Milić, predsjednik Sindikalne organizacije CB Nikšić koji je čestitao potpisivanje Sporazuma o saradnji između ova dva sindikata i istakao sljedeće:

“Koristim priliku da sve Vas u ime Sindikalne organizacije CB Nikšić i u svoje lično ime pozdravim i zahvalim na trudu što ste nastavili već odavno dobro uspostavljenu saradnju između ova dva sindikata. Iskoristiću ovu svečanu priliku da ukažem koliko je težak posao policijskog službenika u zemljama našeg Regiona. Vjerujem da članovima Predsjedništva Sindikata Uprave policije Crne Gore i Sindikata policije Kosova jasno kako je na zalasku XX Vijeka došlo do krucijalnih promjena u međunarodnoj zajednici kao i tragičnih sukoba na našim prostorima. Ovo je uslovilo proces tranzicije socijalističkog bloka na ovim prostorima. Nastale su snažne reorganizacije sistema državne uprave ali i reforme policije i drugih službi bezbjednosti sa ciljem depolitizacije, dekriminalizacije, uspostavljanja savremene policijske organizacije. Postavlja se pitanje da li smo se kao policajci pronašli u njima?
O težini policijskog posla najbolje tumačenje je dao američki novinar Pol Harvi koji je, u namjeri da opiše težinu policijskog posla, istakao:

Oni su od svih ljudi i žena ponekada najpotrebniji, a ponekada i najnepoželjniji. Oni su neobična bezimena bića koja su „gospodin“ i „gospodjica“ u razgovoru, a “budala” kad okrenu ledja.Oni moraju biti takve diplomate da izjednače razlike medju ljudima na taj način da će svaki od njih pomisliti da je pobijedio. Ali…ako je policajac uredan, onda je uobražen; ako je neuredan, onda je skitnica. Ako su prijatni u razgovoru, onda flertuju, ako ne, onda su mrzovoljni. Oni moraju brzo donijeti odluku za koju bi pravnicima trebalo nekoliko mjeseci. Ali…ako jure, onda su nepažljivi. Ako su promišljeni, onda su lijeni. Oni su prvi koji izadju na lice mjesta i koji moraju dati nepogrešivu dijagnozu. Moraju znati da primijene reanimaciju, zaustave krvarenje, i iznad svega, da se pobrinu da žrtva ode kući bez klecanja. Ili će biti krivično gonjeni.Policajac mora poznavati svaki pištolj, biti brz na okidaču i udariti gdje ne boli. Mora biti spreman za sukob sa čovjekom koji je i dvaput jači i dvaput mladji od njega, a da pri tom ne ošteti uniformu ili bude „brutalan“. Policajac mora znati sve i – ne reći ništa. Moraju znati gdje se odvijaju sve nedozvoljene radnje, i ne učestvovati u njima. Policajac mora znati da na osnovu jedne dlake opiše krivično djelo, oružje i kriminalca – i da Vam kaže gdje se on krije. Ali… ako ga uhvate, onda su imali sreće. Ako ne, onda su nesposobni. Ako napreduju na poslu, imaju vezu nekog u politici, ako ne - onda su glupi. On mora da juri pijanice, rizikuje deset noći da bi došao do jednog svjedoka koji je bio očevidac – ali ne može da se sjeti. Policajac mora biti ministar, socijalni radnik, diplomata, snažan momak i džentlamen,i naravno, moraju biti geniji… Jer moraće da izdržavaju porodicu od plate u policiji.

Ovaj tekst nam pokazuje kolika je težina našeg posla, iako pri tome svi znamo da možemo dobiti 1000 bitaka ali nećemo dobiti rat, ukoliko ne promijenimo sebe! Svi smo svjesni činjenice da je težina policijskog posla dodatno otežana stresom, pritiscima poslodavca, kriminalaca, neredovnošću smjena i nepravilnim napredovanjem u službi. Teška je i materijalna situacija. Nekada su loši i stambeni ali i porodični uslovi. Zbog toga drage kolege moramo se zajednički boriti kako bi smo povećali i ojačali društveni status policijkog službenika i njegov integriteta, iako se od nas očekuje posvećenost poslu i misiji kojoj pripadamo to je težak zadatak ali ga moramo ispuniti.”

Sindikat Uprave policije Crne Gore