okt 05 2015

Kad srušimo zid ćutanja u policiji imaćemo i policiju s integritetom

Danilovgrad, 1. oktobra 2015. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, govorio je na tribini “Policija i građani” koja je organizovana na Policijskoj akademiji u Danilovgradu.

Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije je izlagao na temu “Policijski integritet i postupanje policije u skladu sa očekivanjima zajednice”.

“Ukoliko podržavamo istinske reforme, ukolikom hoćemo policiju s integritetom i ukoliko trebamo efikasnu policiju krajnje je vrijeme da se uspostavi nova policijska kultura” ocijenio je Zeković.
“Policija s integritetom znači da je riječ o servisu koji je oslobođen od korupcije i zloupotreba bilo koje vrste ili su takvi primjeri zaista rijetkost. Integritet policije znači da policija djeluje u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, u skladu s utvrđenim međunarodnim i domaćim standadima i postupcima, na pravedan i pošten način koji je u skladu sa očekivanjima zajednice” saopštio je Zeković na tribini upriličenoj povodom Dana Akademije.
“Policijski menadžment i policijska kultura su ključni za postojani, održivi, policijski integritet. Od upravljanja policijskom ogranizacijom zavisi i to kako će se policijski službenici ponašati prema građanstvu i koliko će sama policija biti, ne samo efikasna u sprovođenju zakona, već i kredibilna u javnosti koju štiti i kojoj služi” saopštio je Zeković.
“Poslednjih godina se svi skupa jako puno trudimo da promovišemo sasvim novu kulturu unutar policijske organizacije. To je kultura visoke posvećenosti policijskom poslu i zadacima i kultura poštovanja svih propisa koji uređuju policijske poslove. To je policijska kultura koja podrazumijeva odsustvo svake solidarnosti s onima koji nisu dostojni policijske profesije i posla i kultura koja ukazuje, bez štetnih posledica, na protivzakonitosti i zloupotrebe unutar policije” saopštio je Zeković.
Zeković je podsjetio da su se u ranijoj policijskoj praksi dešavala veoma ozbiljna kršnja ljudskih prava građana:
“Činjenice u vezi sa brutalnim primjerima kršenja prava često nismo moglo utvrditi iz razloga postojanja tzv. koda, pravila, plave tišine i policijske solidarnosti i “odanosti” u svakoj, čak i totalno protivzakonitoj, i neetičkoj, situaciji” podsjetio je Zeković.
“Nadzor nad policijom, koji reformski uspostavljamo od 2005. godine, ostvariće svoj puni uspjeh i smisao kada pritužbe i obavještenja od policijskih službenika u vezi sa zloupotrebom ili neprofesionalnom primjenom policijskih ovlašćenja, brojčano, nadmaše predstavke građana” zaključio je Zeković.
Zeković je polaznicima Policijske akademije čestitao na životnom izboru da budu policijski službenici i u službi primjene zakona:
“Za vas dolaze bolja vremena. Vremena u kojem neće biti važno da li ste bliski DPS, SDP ili nekoj drugoj tada vladajućoj partiji. Za vas će biti jedino važna činjenica da ste obrazovani policajci i da ste stručni i kompetentni da savjesno i profesionalno ali i uspješno obavljate povjerene policijske poslove” zaključio je Zeković.

Tribina je organizovana povodom obiježavanja 2. oktobra - Dana Policijske akademije.

Tekst je preuzet sa sajta Savjeta za građansku kontrolu rada policije
www.kontrolapolicije.me