okt 09 2015

Usvojeni pravilnici

Na V sjednici Glavnog odbora Sindikata Uprave policije, održanoj dana 09.09.2015. godine sa početkom u 10,00 časova usvojeni su Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata, Pravilnik o korišćenja sredstava članarine Sindikata, kao i Poslovnik o radu Glavnog odbora Sindikata. 

Navedene pravilnike i poslovnik možete preuzeti na ovoj stranici.

 

 Sindikat Uprave policije