jul 01 2016

VIII Sjednica Glavnog odbora Sindikata Uprave policije

DSC 0036Dana 27.06.2016.godine sa početkom u 10,30 časova u sali restorana “Bjelobor” na Žabljaku, održana je VIII sjednica Glavnog odbora. 

Obzirom da je prije par dana dobijena građevinska dozvola za izgradnju stambenog objekta namijenjenog članovima Sindikalne organizacije Ispostave policije Žabljak, predsjednik te SO Radenko Obradovic je predložio da se sjednica GO organizuje upravo kod njih.

Kako smo u ranijem periodu iznijeli ideju da sjednice GO mogu organizotovati i sindikalne organizacije po terenu, tako je i prihvaćen ovaj predlog organizacije na Žabljaku.

Na početku sjednice članovima Glavnog odbora se obratio načelnik OB Žabljak Dragan Slavulj. On je izrazio veliko zadovoljstvo što je sjednica GO održana baš na Žablajku. Pohvalio je rad Sindikata Uprave policije i zahvalio se na uloženom trudu u vezi pripremnih radnji za izgradnju navedenog stambenog objekta. Nakon izlaganja Slavulj je napuštio sjednicu i poželio ugodan boravak i uspješan rad.

Shodno odluci GO br. 692/15 od 29.05.2015. godine, otpočelo se sa isplatom novčanih sredstava za službenike koji su otišli u penziju bez otpremnine, do sada je isplaćeno više od pola, a ostatak se planira do sredine jula.

Shodno obavezama realizacije stambenog projekta u Budvi, isplate preostalog dugovanja penzionisanim službenicima, kao i obezbjeđenja sredstava za raspodjelu kredita po opštinama, data je saglasnost da se realizuje kredit u iznosu od 1.000.000 eura, kod Zapad banke uz povoljnu kamatnu stopu.


Glavne rasprave na pomenutoj sjednici vođene su oko rješavanja stambenih pitanja članova sindikata.
U Tivtu je izvršena raspodjela stanova članovima Stanice granične policije Tivat po ranije utvrđenoj listi, dok su u Odjeljenu bezbjednosti Tivat uloženi prigovori na rang-listu i čeka se rješavanje tog problema.
Na Žabljaku, kao što je gore navedeno, dobijena je građevinska dozvola za izgradnju stambenog objekta i očekuje se raspisivanje oglasa za odabir najpovoljnijeg izvođača radova.
Shodno članu 5, stav 1, tacka 6 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije, donešena je Odluka o raspisivanju oglasa za dodjelu stambenih kredita za članove SUP koji su učestvovali u programu Vlade. Shodno tome, članovi sindikata kojima se odobri kupovina stana u navedenom programu, dobiće stambeni kredit u iznosu od 6.000 eura uz povraćaj sredstava od 20% na otpatni period od 5 godina, a shodno članu 11 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije.
Članovi GO donijeli su odluku da se porodici člana sindikata Zorana Bulatovića, dozvoli korišćenje stambene jedinice sindikata koja se nalazi na Tuškom putu. Naime, Bulatović je ostvario pravo putem konkursa, ali zbog neizmirivanja obaveza u cjelosti i specifične situacije u kojoj se nalazi, ova stambena jedinica je i dalje upisana na SUP, te se porodici istog ustupa do rješavanja nastale situacije.
Posebni kolektivni ugovor je prošao sve postupke vezano za usaglašavanje, ali se čeka saglasnost Ministarstva  finansija, oko usaglašavanja traženog dodatnog povećanja zarada.
U nastavku sjednice od strane Stambene komisije smo upoznati da je stiglo dosta zahtjeva članova koji su individualno kupovali stanove i zatražili dodjelu kreditnih sredstava od SUP. Obzirom da ovakav vid rješavanja stambene problematike nije predviđen Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije, isti su dobili negativan odgovor jer to nije u skladu sa istim i zbog toga im se ne može izaći u susret. Imajući u obzir navedeno, jedini nacin za realizaciju stambenog kredita kod ovakvog vida individualne kupovine stambenih jedinica jeste prijava na konkurs za raspodjelu kredita koji ce biti raspisan po opštinama u nekom narednom periodu.
Donijeta je i odluka o održavanju policijskih sportskih igara za članove SUP. Iste su planirane da se održe u periodu od 29.09. do 02.10. 2016. godine. Dobijene su ponude tri ugostiteljska objekta, od kojih će biti odabrana najpovoljnija, nakon obilaska istih. O samom modelu i nacinu plaćanja svi članovi će biti pravovremeno obaviješteni.
Odobrene su tri veće novčane pomoći iz razloga teže bolesti kolega.

Sindikat Uprave policije.