jul 04 2016

Dopis ministru Goranu Daniloviću

Predsjednik Sindikata Uprave policije Mladen Šuškavčević uputio je dopis Ministru unutrašnjih poslova Goranu Daniloviću u vezi izmjena Zakona PIO.
GoranDanilovic

 Šuškavčević se obratio u ime Sindikata SUP i između ostalog naveo da  smatramo da je  neprimjereno da se pomenute izmjene i dopune usaglašavaju bez učešća predstavnika  Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije, odnosno bez predstavnika  reprezentativnog Sindikata a računajući na našu obavezu i razlog postojanja, obzirom da  najveći dio poslova iz nadležnosti ovog organa jesu poslovi na kojima se staž osiguranja  računa sa uvećanim trajanjem. 

 Navedeni dopis u cjelosti prikazujemo.

dopis ministru Danilovicu benificirani sta page 001
dopis ministru Danilovicu benificirani sta page 002
dopis ministru Danilovicu benificirani sta page 003
 
Sindikat Uprave policije