jan 26 2017

Nastavljena aktivnost pomoći djeci članova Sindikata sa smetnjama u razvoju

Nastavljena aktivnost pomoći djeci članova Sindikata sa smetnjama u razvoju

Sindikat Uprave policije Crne Gore je sproveo još jednu aktivnost kada su u pitanju djeca članova Sindikata sa smetnjama u razvoju.
Već tri godine ovaj Sindikat nastoji da ovoj kategoriji djece ukaže posebnu pažnju koja je njima veoma značajna.
Nastavljena je jedna od aktivnosti koju sprovodimo, a ovog puta Sindikat je, u saradnji sa međunarodnom policijskom asocijacijom IPA Crna Gora, organizovao donatorsko veče koje je upriličeno u vinskom podrumu “Šipčanik“ „13 Jul“ Plantaže kojom prilikom se uspjelo prikupiti značajna novčana sredstava koja su podijeljena ovoj djeci.

Koristimo priliku da se preduzeću „13 Jul“ Plantaže srdačno zahvalimo na besplatnim pruženim uslugama i organizaciji ove večeri i na taj način dali pun doprinos da ova aktivnost bude veoma uspješna. Takođe, pored svih donatora kojima se ovom prilikom zahvaljujemo, posebno izdvajamo preduzeće “Bravera - Sport Vision“ koje je ovom prilikom u značajnoj mjeri podržalo i pomoglo da aktivnost bude što uspješnija.

Pored novčanih sredstava koja ovaj Sindikat izdvaja dva puta u toku godine, nastojimo da svakom djetetu i njegovom roditelju obezbijedimo besplatan desetodnevni boravak u neku od raspoloživih zdravstvenih ustanova, a pretežno u institutu „ Simo Milošević“ u Igalu.


Takođe, Sindikat izdvaja značajna novčana sredstva na ime pomoći u liječenju ove djece u našim i zdravstvenim institucijama van naše države.
Ove godine, predstavnici Sindikata i sekcije IPA Crna Gora obišle su naše članove i njihovu djecu sa smetnjama u razvoju, ukupno 48-oro, na teritoriji Crne Gore i lično im uručili prikupljena sredstva. Za razliku od predhodnog perioda i pruženoj pomoći od ranije, ovaj put smo imali priliku i da osjetimo toplinu i radost i roditelja i njihove djece, a neka od njih smo i zabilježili.


“Sama pomisao na vaš trud, ideju i vrijeme koje ste potrošili, stvara takav osjećaj topline i saznanja da imamo, pored svoje familije i prijatelja još nekoga ko misli o nama, mnogo nam znači. Hvala vam na iskazanoj empatiji prema našim životima i svakodnevnoj borbi za nadu djece.” - Istakla je Jadranka Blažić, Lazareva majka.
Milošević Dragoman, otac Stefanov se zahvalio na cjelokupnoj organizaciji i na podršci koja je data, iako ista od ranije nije nedostajala od strane Sindikata Uprave policije, a sada se pridružila i IPA i svi ljudi dobre volje, kao i kolege na poslu koje obavlja u službi. Njegova borba, kako kaže traje 13 godina i 26 dana, koja ide, ne smije stati i ne žali i ne traži sažaljenje. Ima veliku podršku i od rodbine, komšija i prijatelja, ali podrška kolega mu je na posebno mjesto. Stefan je odličan učenik, svakodnevno donosi radost u kuć i njih dvoje se ne razdvajaju, svuda idu zajedno. Ne može a da ne pomene da ima ljudi koji ih čudno gledaju, ali sve su to prevazišli i ne predstavlja im vid opterećenja.

Sindikat će nastojati da poveća svoje aktivnosti kada su u pitanju ova kategorija djece naših članova, a sve u cilju da im omogućimo dodatni dio sreće u njihovim životima.

Sindikat Uprave policije.