maj 10 2017

X Sjednica Glavnog odbora Sindikata Uprave policije


Uvaženi članovi Sindikata Uprave policije, koristimo priliku da Vas informišemo da je održana X sjednica Glavnog odbora na kojoj su donijete veoma važne odluke koje su od bitnog interesa za sve sadašnje i buduće članove.
Kako je pomenuta sjednica održana u dva dijela, važno je istaći da je prvi dio organizovan u Podgorici dana 07.04.2017.god.dok je nastavak sjednice održan u Budvi.


Na sjednici održanoj u Podgorici su, nakon rasprava o izmjenama i dopunama Statuta i Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije, usvojena ova dva veoma bitna akta Sindikata a sve u cilju stvaranja boljih uslova za članove i definisanja određenih spornih članova.
Drugi dio X sjednice održan je 25.04.2017.god. u Budvi, a teme su bile veoma raznovrsne.
Obzirom da je sjednica organizovana na inicijativu Sindikalne organizacije CB Budva, u uvodnom dijelu sjednice se pridružio načelnik CB Budva Darko Ćorac koji je svima poželio dobrodošlicu i ugodan boravak u Budvi.
 
Počastvovan sam što danas prisustvujem sjednici GO Sindikata Uprave policije i što je baš Budva izabrana da bude domaćin. Izražavam ogromnu zahvalnost predsjedniku Sindikata i svim članovima GO na podršci koju ste dali oko izgradnje stambenog objekta u Budvi, gdje će dosta kolega koji su postanari, riješiti svoje stambeno pitanje. Na taj način ste pokazali da je Sindikat jedna veoma jaka institucija i da se bavi upravo onim stvarima za šta je i formiran.
Takođe se zahvaljujem u moje lično ime i ime kolege Veselina Jelića kome je dijete teško bolessno, a istom ste u više navrata dodjeljivali veće novčane pomoći za troškove liječenja.
Zahvalnost dugujem i mojem kolegi i dugogodišnjem saradniku Zoranu Bubanji na zalaganju kao najzaslužnijem za aktivnosti Sindikalne organizacije CB Budva”, istakao je Darko Ćorac.
Jedna od bitnijih tema je bila rasprava vezano za finansijske izvještaje Sindikata koji su usvojeni nakon dužih rasprava.
Tema o kojoj se puno pričalo u predhodnom period, a tiče se raspodjele kreditnih sredstava u opštinama u kojima u skorije vrijeme nije bilo stambene i kreditne raspodjele, je napokon urodila plodom. Nakon duže pauze, Sindikat je smogao snage da otpočne sa dodjelom stambenih kredita svojim članovima.

Ovom prilikom je na Glavnom odboru donijeta Odluka o dodjelli stambenih kredita u iznosu od 352.000,00 eura za 13 opština, u kojima je ranijim raspodjelama, na osnovu analize raspolozivih podataka, do sada najmanje dodijeljeno. Ovom raspodjelom obuhvaćene su sledeće opštine: Berane, Pljevlja, Rožaje, Plav, Andrijevica, Šavnik, Plužine, Kolašin, Mojkovac, Danilovgrad, Cetinje, Kotor i Ulcinj.
Postupak raspodjele biće sproveden u što kraćem vremenu. Na taj način ovaj Sindikat nastavlja da rješava veoma zahtjeve po pitanju rješavanja stambenih problema naših članova. Osnovni problem jeste nedostatak finansija jer se u predhodnom period puno ulagalo u stambenu izgradnju.

Sindikat ima u planu da i u narednom periodu nastavi sa raspodjelom stambenih kredita i u ostalim opštinama, obzirom da je dosadašnjom analizom Upitnika o stambenim potrebama članova Sindikata iskazana većinska volja za dobijanjem kreditnih sredstava.
Kada je rješavanje stambenog pitanja člana sindikata putem dodjele stambene jedinice u izgradnji, pohvalne su činjenice da je Sindikat uspio da obezbijedi sve preduslove za početak stambene izgradnje u Podgorici, Nikšiću, Zabljaku, Cetinju, kao i Ulcinju.
U Podgorici su napokon, uz veliku pomoć i podršku ministra MUP~a g~dina Mevludina Nuhodžića, stvoreni svi preduslovi da se krene u postupak stambene izgradnje objekta sa 288 stambenih jedinica za 4 sindikata (UP, MUP, ANB i PA) koji će biti raspodijeljeni shodno Sporazumu o diobenom bilansu. Sindikatu Uprave policije bi trebalo da pripadne oko 215 stambenih jedinica koje će biti raspodijeljene po Sindikalnim organizacijama koje gravitiraju u Podgorici. Smatramo da će u toku Jula biti ispunjeni svi uslovi za početak gradnje ovog objekta, a samim tim i raspodjele.

Vezano za stambenu izgradnju u Nikšiću, u toku je izrada projektne dokumentacije gdje bi za službenike policije bilo obezbijeđeno oko 100 stanova. U toku je postupak dobijanja građevinske dozvole, pa je realno očekivati da će se u toku Septembra stvoreni uslovi za početak gradnje

Obzirom da Sindikat ima urađen perojekat i da je dobio građevinsku dozvolu za stambeni objekat na Žabljaku, napominjemo da su u toku pregovori sa zaiteresovanim izvođačima kako bi se I ovaj projekat konačno realizovao.
Kako je Sindikat u ranijoj komunikaciji sa opštinskim organima Prijestonice Cetinja razgovarao o realizaciji rješavanja stambenog pitanja za članove sindikata u ovoj opštini, upućen je Zahtjev za dodjelu placa na nekoj prigodnoj lokaciji gdje bi se gradilo oko 20 stanova.  
 
Vezano za stambenu izgradnju u opštini Ulcinj, u toku su dogovori o izgradnji objekta i broju stanova koji bi bili ustupljeni našim članovima u ovoj opštini.

Kako je Sindikat u ranijem periodu pokrenuo aktivnosti vezano za izgradnju stambenog objekta u opštini Herceg Novi, još uvijek se nije krenulo sa početne pozicije. Niz problema je što se to pitanje nije do sada pozitivno riješilo, a bilo je puno obećanja pojedinaca koja nijesu izpoštovana. Sindikatu će biti prioritet da ovo pitanje riješi i da napokon, poslije decenijskog čekanja, krene realizacija projekta stambene izgradnje u ovoj opštini.

Nakon izcrpnih tema I završetka sjednice, članovi Glavnog odbora su obišli plac na kome je u toku izgradnja stambenog objekta u Budvi, gdje će 86 članova Sindikata riješiti svoje stambeno pitanje kupovinom stana pod povoljnim uslovima.
 
 
Sindikat Uprave policije.