jun 28 2017

Posjeta predsjednika Evropskog policijskog sindikata - CESP

Posjeta predsjednika Evropskog policijskog sindikata - CESP

 

Dana 27.06.2017.god. sa početkom u 09,00 časova u Svečanoj sali MUP-a upriličen je prijem predsjednika Evropskog policijskog sindikata (CESP) g-dina Andreasa Symeona sa delegacijom, kojii na poziv predsjednika Sindikata Uprave policije g-dina Mladena Šuškavčevića, borave u zvaničnu posjetu Sindikatu. Posjeta predsjednika Andreasa je došla u vrijeme kada Sindikat na sve načine pokušava da dođe do realnih pozicija za potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora, dokumentu od izuzetnog značaja za crnogorsku policiju, kao i za zaposlene u MUP-u.
Podsjećanja radi, CESP je najveća Evropska policijska organizacija i jedna od najvećih nevladina organizacija u Evropi, koja broji 18 članica. Registrovan je u Parizu, a sjedište je u Briselu i na Kipru. Imam veoma dobru saradnju sa predstavnicima Evropske unije i Savjetom Evrope u Briselu.

Prijem delegacije CESP je organizovao MUP a u ime domaćina sastanak je vodio Državni sekretar MUP-a g-din Dragan Pejanović koji je u uvodnom izlaganju prenio pozdrave ministra Nuhodžića kao i njegovo izvinjenje što nije bio u prilici da bude domaćin ovako bitnoj delegaciji iz Evropskog policijskog sindikata.
U daljem izlaganju, Pejanović je istakao zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Sindikatom Uprave policije što mu pričinjava lično zadovoljstvo. Kao cilj zajedničke saradnje postoje pozitivni rezultate od kojih je i Odluka Vlada Crne Gore o prenosu prava svojine građevinskog zemljišta na Starom aerodromu gdje je predviđena izgradnja stambenog objekta sa oko trista stambenih jedinica za službenike MUP-a, Uprave policije, Policijske akademije i Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Takođe, ističe on, zarade i dodaci na zarade policijskih službenika se redovno izmiruju dok se novim Zakonom o zaradama zaposlenih znatno poboljšan materijalnik položaj policijskih službenika i namještenika. U znatnoj mjeri izgradnjom novih zgrada i objekata u centrima i odjeljenjima bezbjednosti Uprave policije zaposlenima su poboljšani uslovi rada. Kroz više projekata kao i donacijama, izvršena je nabavka savremene opreme i tehnike, motornih i patrolnih vozila, kao i nova kvalitetna uniforma za policijske službenike.
Najvažnije pitanje za zaposlene i nas je rješavanje stambenog pitanja. U poslednjih 10 godina, zahvaljujući aktivnostima između Sindikata Uprave policije, Vlade Crne Gore i MUP-a, riješeno je blizu 700 stambenih pitanja u opštinama širom Crne Gore, dok se u narednoj godini očekuje izgradnja preko 400 stambenih jedinica, što je za jednu malu državu u geografskom, demokratskom i ekonomskom smislu respektabilan podatak. Ističe da se ima još puno toga uraditi i raduje se budućoj saradnji sa Sindikatom.

Savjetnik direktora Uprave policije g-din Sead Frljučkić je prenio pozdrave direktora Uprave policije g-dina Slavka Stojanovića i poželio dobrodošlicu dragim gostima. Zadovoljan je što je kao kontakt osoba ispred Uprave policije zadužen da sarađuje i prati rad Sindikata. Sindikat Uprave policije i njegovo rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Šuškavčevićem ima protokolarno isti tretman kao u rangu pomoćnika direktora, što znači da smo uvjek otvoreni za saradnju po bilo kom pitanju. Shvaćena je jednostavna filozofija, da je svaki problem Sindikata ujedno i problem menadžmenta Uprave policije pa se problem rješavaju zajednički.
Ponosni smo što imamo jedinstven Sindikat, jer mi smo mala država. Postoji jedno pitanje koje se uporno pokušava riješiti, pa smatram da smo na pragu rješavanja istog, a to je potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora. Sindikat je sve uradio na njegovoj implementaciji, a MUP i Uprava policije ga podržali. Predlog teksta GKU se nalazi na stolu ministra finansija u Vladi Crne Gore i čeka njegovo odobrenje kako bi se napokon pristupilo njegovom potpisivanju.

Predsjednik CESP-a Andreas Simeou se zahvalio prisutnima što su izdvojili vrijeme za današnji sastanak i zahvalan je što postoji konstruktivan dijalog između Vlade Crne Gore i Sindikata Uprave policije. Ističe da se problemi jedino rješavaju putem dijaloga, a ne jednostranim odlukama. CESP, kao policijska organizacija, upravo nastupa u državama gdje nema socijalnog dijaloga i gdje se odluke donose na jednostran način.
Naš posao je da štitimo ljudska prava, poboljšamo uslove policijskih službenika u zemljama članica CESP-a.
Shvatili smo da je jedan od najvećih problema policije Crne Gore potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora koji još nije donešen jedino u Crnoj Gori od svih članica CESP-a. U oktobru mjesecu tekuće godine u Albaniji je naredni sastanak Izvršnog komiteta CESP-a pa se nada da će do tada dobiti vijesti od predsjednika Sindikata g-dina Šuškavčevića da je GKU napokon potpisan.
Ističe da je policija jedna veoma važna institucija u društvu, kada se uporedi sa državnom službom, čak i kada se uporedi i sa vojskom. Ako se o policiji ne vodi dovoljno brige u ekonomskom smislu, kada su u pitanju zarade, oprema, uniforma i slično, onda niko ne može biti zadovoljan. Da bi građanin bio zadovoljan i osjećao se bezbjedno, policija treba da bude u mogućnosti da se bavi tim pitanjima na efikasan način. Ekonomski razvoj jedne zemlje znatno zavisi od statusa policije u toj zemlji. Posjećujući razne zemlje gdje policijski službenici funkcionišu besprekorno i bezbjednost zemlje je na visokom nivou i cijeli sistem fukcioniše dobro. Tako da je to jedna situacija gdje ishod mora da bude pozitivan, gdje Sindikat saradjuje sa policijom, a policija sarađuje sa Vladom. Imajući u vidu iskustvo u CESP-u iskazao je spremnost da Sindikatu pruže bezrezervnu pomoć, kao i da na svaki poziv ministra, direktora ili državnog sekretara daju određene savjete po pitanju radnih prava. Na kraju ističe da je veoma važno da se što hitnije potpiše Granski kolektivni ugovor i na taj način omoguće lakše rješavanje svih budućih problema i pregovora između Sindikata i Poslodavca.

Predsjednik Sindikata Uprave policije g-din Mladen Šuškavčević je pozdravio prisutne i zahvalio se na organizaciji sastanka sa delegacijom CESP-a. Posebno se zahvalio predsjedniku CESP-a što je našao vremena da lično posjeti Crnu Goru i pored svih obaveza koje ima na toj poziciji. Sa CESP-om naš Sindikat je u redovnoj komunikaciju putem elektronske pošte kada god su problemi u nekoj od članica ove organizacije. Kada su dešavanja, kao što su protesti, kompletan menadžment CESP-a se upozna sa tim događajem, zajednički nastupa i pruža punu podršku toj članici, što ga na taj način čini jedinsvenim. Što se tiče Crne Gor, do sada policija nije štrajkovali jer nijesu postojale prilike za štrajkom, i naše želje su da do toga i ne dođe. Ipak to ne znači da ako bude potrebe, Sindikat će se organizovati i pristupiti tom vidu borbe za ostvarivanja prava naših članova. Saradnja Sindikata i menadžmenta Uprave policije je na veoma visokom nivou i svi problem se rješavaju u hodu.
Naš najveći problem koji nikako da riješimo jeste potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora. Od strane MUP-a nemamo prepreke jer su isti dali pozitivno mišljenje u vezi predloga teksta GKU, ali imamo problem kod ostalih ministarstava za nastavak daljeg usaglašavanja među kojima prednjači Ministarstvo finansija. Iskoristio bih ovaj sastanak i zatražio od MUP-a da on bude jedna velika inicijativa za pronalaženje i prevazilaženje problema u vezi potpisivanja GKU, koji će nesumnivo biti naš i njihov zajednički uspjeh, kao i uspjeh svih policijskih službenika koji to čekaju još od 2006 godine. Uspjeh ove posjete će biti ostvaren ako u oktobru mjesecu budem u prilici da obavijestim članice CESP-a da je GKU konačno potpisan.

Prisutne je pozdravila i Sonja Radonjić, pravni zastupnik i predsjednica Statutarnog odbora Sindikata Uprave policije. U svojem obraćanju ističe da trenutno obavlja funkciju pomoćnika ministra MUP-a što joj ne predstavlja problem u pogledu rada u Sindikatu. Bez problema na svim sastancima sa ministrom zastupa interese Sindikata, što joj čini zadovoljstvo. Dolaskom na mjesto rukovodioca Službe za ljudske resurse, ministar se saglasio da ona nastavi rad u Sindikatu. Upravo joj ta pozicija daje mogućnost da prati odnos poslodavca sa sindikatom, rad policijskih službenika, njihov položaj napredovanje i probleme. Ističe da je veoma važno kolektivno pregovaranje i Granski kolektivni ugovor i smatra da Sindikat treba da dijeli tu odgovornost sa poslodavcem jer se njime poslodavcu omogućuje lakši i komotniji princip u saradnji sa policijskim službenicima. Granski kolektivni ugovor je pripreman duži vremenski period i smatra da je urađen veoma dobro. Optimista je da će se po tom pitanju do oktobra ove godine napraviti napredak i doći do usvajanja istog. Na kraju ističe da bez obzira na poziciju u MUP-u, i dalje će se zastupati interese Sindikata.

Sagovornici su se na kraju složili da je pitanje GKU prioritetno pitanje, pa je neophodno da se po istom radi mnogo više kako bi se što prije isti potpisao, što bi imalo veoma pozitivne reakcije na sastanku Izvršnog komiteta CESP-a u oktobru ove godine. Konstatovano je da je saradnja Sindikata i Ministarstva unutrašnjih poslova na visokom nivou i da se ona treba pojačati u narednom period i na taj način pokaže veća briga za ljude koji rade veoma častan i odgovoran posao, služeći svojim građanima i državi Crnoj Gori.


Sindikat Uprave policije