jul 18 2017

Raspodjela stambenih kredita

Na osnovu zaključaka X sjednice Glavnog odbora Sindikata Uprave policije, a shodno odredbama Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije u toku je postupak rješavanja stambenih potreba - dodjela stambenih kredita u 18 sindikalnih organizacija.

Oglas i uslovi su raspisani i objavljeni po sindikalnim organizacijama u kojima će se vršiti raspodjela stambenih kredita.

Odluka i Obrasci se mogu preuzeti u ovoj objavi.

Sindikat Uprave policije.