mar 22 2018

Raspodjela stambenih jedinica u Podgorici

Kako su dana 21.03.2018.godine objavljeni Oglasi za raspodjelu stambenih jedinica po sindikalnim organizacijama za članove Sindikata UP radno angažovanih u Podgorici a koji se grade na urbanističkim parcelama 78 i 2090/1084, DUP “Konik - Stari Aerodrom” u informišemo vas o postupku i načinu raspodjele.
U odnosu na ranije utvrđen procenat zastupljenost zaposlenih u MUP-u, Upravi policije, Agenciji za nacionalnu bezbjenost i Policijske akademije, izvršena je podjela 288 stanova (ukupno projektom predviđenih za gradnju) na sledeći način:
• Sindikatu UP pripalo je 222 stana ( 77% ); 
• Sindikatu MUP-a pripalo je 37 stanova ( 13% );
• Sindikatu ANB pripalo je 20 stanova ( 7% ) i 
• Sindikatu PA pripalo je 9 stanova ( 3% ).
Sindikatu Uprave policije su pripali stanovi u stambenom objektu na UP 78 (64 stana ) i stanovi u objektu na UP 2090/1084 (ulaz 1–48 stanova, ulaz 2–64 stana i ulaz 3-46 stanova).
Glavni odbor Sindikata (u daljem tekstu: Glavni odbor) je od pripadajuće kvote stanova, shodno odredbama važećeg Pravilnika, opredijelio tri stana za raspodjelu članovima Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata, dok je jedan stan opredijeljen shodno sudskoj presudi Osnovnog suda u Baru. Za predmetna tri stana raspisan je poseban oglas.
U sklopu ovih aktivnosti Glavni odbor je donio Odluku o raspisivanju oglasa za raspodjelu kreditnih sredstava za članove Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata i to raspodjelu 6 kredita po 6.000,00 eura. Na ovaj oglas se mogu prijavljivati članovi Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata na nivou cijele Crne Gore. 
 
Glavni odbor je takođe dao saglasnost da se obezbijedi novi kreditni aražman kod neke poslovne banke za raspodjelu kreditnih sredstava u Podgorici. Kako je za postupak raspodjele stambenih jedinica u Podgorici velika zaiteresovanost, nije bilo moguće organizovati raspodjelu kreditnih sredstava, pa je samim tim raspodjela kredita planirana krajem ove godine o čemu će biti više riječi u nekom novom saopšttenju.

Raspodjela 218 stambenih jedinica koje su planirane u postupku raspodjele podijeljene su Sindikalnim organizacijama koje teritorijalno pripadaju Podgorici a na osnovu ukupnog broja članova stambenog fonda.


Raspodjela stambenih jedinica po SO izvršena je na sledeći način:
SO Sektor Obezbjeđenja ličnosti i objekata je pripalo 52 stana (413 članova stambenog fonda)

SOLO1

SOLO2

SOLO3

SOLO4

SOLO5

 

SO Centar bezbjednosti Podgorica je pripalo 44 stana (345 članova stambenog fonda) 

CBPG1

CBPG2

CBPG3

CBPG4
SO Odjeljenje Granične bezbjednosti Tuzi je pripalo 22 stana (170 članova stambenog fonda)

OGBTuzi1

OGBTuzi2

OGBTuzi3

OGBTuzi4


SO Administracija MUP-a je pripalo 19 stanova (155 članova stambenog fonda) 

AdminMUP1

AdminMUP2

AdminMUP3

AdminMUP4


SO Sektor Kriminalističke policije pripalo 19 stanova (150 članova stambenog fonda) 

SKP1

SKP2

SKP3SKP4
SO Kriminalistička policija CB Podgorica pripalo 13 stanova (104 člana stambenog fonda) 

CBKrim1CBKrim2CBKrim3CBPG4

SO Posebna jedinica policije pripalo 13 stanova (100 članova stambenog fonda)

PJP1PJP2PJP3PJP4

SO Sektor Granične policije u sjedištu pripalo 10 stanova (82 člana stambenog fonda)

SGP1SGP2SGP3SGP4 
SO Uprava policije u sjedištu pripalo 10 stanova (78 člana stambenog fonda) 

UP1UP2

UP3UP4

SO Sektor policije Opšte nadležnosti pripalo 9 stanova (71 član stambenog fonda)

SPON1SPON2SPON3SPON4 
SO Specijalna antiteroristička jedinica pripalo 7 stanova (54 člana stambenog fonda)

SAJ1SAJ2SAJ3SAJ3SAJ3

 
Sindikat Uprave policije.