mar 22 2018

Stanovi za djecu sa posebnim potrebama

Glavni odbor Sindikata je od pripadajuće kvote stanova u Podgorici, shodno odredbama važećeg Pravilnika, opredijelio tri stambene jedinice za raspodjelu članovima Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata. Za predmetna tri stana raspisan je poseban oglas na koji se mogu prijavljivati samo članovi Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata, koji su radno angažovani u Podgorici. Glavni odbor je takođe donio Odluku o raspisivanju oglasa za raspodjelu 6 kredita po 6.000,00 eura za članove Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata na nivou cijele Crne Gore.

Predsjednik Mladen Šuškavčević donio je Odluku o formiranju Posebne komisije za rješavanje stambenih potreba  članova Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama članova Sindikata Uprave policije.

Odluka o imenovanju komisije 6 kreditaPP

Centralna komisija za rješavanje stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije raspisala je Oglas o raspodjeli  tri stambene jedinice za  članove Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata, koji su radno angažovani u Podgorici.

PPstanovi1PPstanovi2PPstanovi3

Kao što je gore navedeno, Glavni odbor je donio Odluku o raspisivanju Oglasa za raspodjelu kreditnih sredstava za  članove Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata i to raspodjelu 6 kredita po 6.000,00 eura. Na ovaj oglas se mogu prijavljivati članovi Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata na nivou cijele Crne Gore.

Odluka6kreditaPP

KreditiPP1KreditiPP2

 
Sindikat Uprave policije.