avg 23 2018

Za bolje uslove penzionisanja

Dana 22.08.2018.god. u sali Saveza sindikata Crne Gore organizovan je sastanak koordinacionih timova dvije sindikalne centrale ( Saveza sindikata Crne Gore i Unija slobodnih sindikata Crne Gore) u vezi izrade predloga teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO–u.

Poslije poziva upućenog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja u vezi javne rasprave predloga teksta Zakona PIO, dvije sindikalne centrale su potpisale Sporazum o sprovođenju zajedničke kampanje pod sloganom „ZA DOSTOJANSTVENO TREĆE DOBA“ u cilju pronalaženja boljih rješenja od predloženih.

U tom pravcu dogovoreni su termini održavanja javnih tribina i okruglih stolova sa članovima sindikata obije sindikalne centrale u skoro svim gradovima Crne Gore kako bi predstavili aktivnosti koje će se preduzeti u pravcu usvajanja predloga koje zastupaju dvije centrale. Prva tribina je zakazana za 3. Septembar u Pljevljima i na Žabljaku, zatim 4. Septembra u Beranama i Rožajama, 5. Septembra u Herceg Novom, 6. Septembra u Bijelom Polju (biće pozvani članovi iz Mojkovca i Kolašina), 10. Septembra u Budvi (biće pozvani članovi iz Tivta i Kotora) i u Baru (biće pozvani članovi iz Ulcinja), 14. Septembra u Podgorici i 17. Septembra u Nikšiću.

Kao Osnovni predlozi sindikata su:

  • Da 40 godina staža osiguranja bude kao jedini uslov za odlazak u starosnu penziju;
  • Da se smanji gornja starosna granica za odlazak u penziju na 65 godina;
  • Da osnovicu za obračun penzije čini prosjek zarada, odnosno da osnovica bude prosjek ostvaren u 20 najpovoljnijih godina rada i
  • Da najniža penzija ne može biti manja od 80% minimalne zarade, odnosno da starosna penzija ostvarena nakon 40 godina staža osiguranja ne može biti manja od 55% prosječne zarade.

Kao alternativni predlog odlaska u penziju u koliko se ne prihvati osnovni predlog da 40 godina staža osiguranja bude jedini uslov, utvrđen je predlog da se zaposlenima koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem omogući prijevremeno penzionisanje po povlašćenim uslovima. U smislu povlašćenog uslova većinom glasova prisutnih usvojen je predlog da se u prijevremenu penziju može poći sa navršenih 55 godina života i 30 godina provedenih na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Protiv ovakvog uslova bili su predstavnici služba bezbjednosti (UP, MUP, ANB, ZIKS, VCG i SZIS) a isti su predlagali da uslov bude 55 godina života i 30 godina radnog staža od čega 20 godina  provedenih na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Obrazloženje predstavnika službi bezbjednosti za ovakav stav  jeste što je nemoguće da se neki poslovi  mogu obavljati nakon određenih godina života (policijski i poslovi  vatrogasaca) jer je potrebna određena zdravstvena sposobnost za obavljanje istih.

Pored aktivnosti koju sprovodimo u okviru dvije sindikalne centrale, Sindikat Uprave policije je, prema poslodavcu uputio određene inicijative kada je u pitanju izrada novog zakona da se pitanje prijevremenog odlaska policijskog službenika u penziju reguliše odredbama koje bi bile precizirane novim Zakonom o unutrašnjim poslovima. Na taj način bi se ovo pitanje najbolje regulisalo i sa njime se nebi moglo manipulisati.

Sindikat Uprave policije se odlučan da sva pitanja u vezi radno-pravnog statusa zaposlenih rješava dijalogom. Drugačiji pristup bi ugrozio sve dosadašnje sindikalne aktivnosti i započeti pregovori u rješavanju krucijalnih pitanja koji se tiču policijskog službenika a od kojih Sindikat neće odustati. Smatramo da ćemo zajedno sa rukovodstvom Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Vlade Crne Gore pronaći odgovarajuća rješenja u odnosu na zahtjeve zaposlenih o čemu ćemo pravovremeno informisati.

Sindikat Uprave policije