sep 19 2018

IX Sportsko rekreativni susreti

Sindikat Uprave policje Crne Gore organizuje IX Sportsko rekreativne susrete, na kojima će učešće uzeti takmičarske ekipe Uprave policije – članovi Sindikata.

IX Sporske igreSportska manifestacija će se održati od 04. do 07. oktobra 2018. godine u hotelskom kompleksu »Slovenska plaža« u Budvi.

U cilju realizacije navedenih aktivnosti najpovoljniju ponudu je dostavio hotelski komleks »Slovenska plaža« u Budvi, od koga smo dobili cijenu trodnevnog boravka za učesnike u visini od 64,50 eura po osobi na bazi punog pansiona.

Dolazak ekipa planiran je za dan 04. oktobar 2018. godine poslije 12:00 časova, a prva usluga počinje večerom u navedenom hotelu.

Učesnici igara plaćaju iznos od 30,oo eura na 6 jednakih mjesečnih rata od ličnog dohotka, dok preostali iznos snosi Sindikat Uprave policije.

Za petak 05. oktobar  2018. godine u vremenskom periodu od 10:00 do 23:00 časa, moguće je izvršiti doplatu za neograničenu konzumaciju pića u iznosu od 6,00 eura po osobi (po karti pića hotela).

Za subotu 06. oktobar 2018. godine u vremenskom periodu od 10:00 do 01:00 časova, Sindikat je obezbijedio neograničenu konzumaciju pića u iznosu od 8,00 eura po osobi (po karti pića hotela). 

Obavezno je posjedovanje ličnih dokumenata prilikom prijave u hotelu (lična karta ili pasoš).

Planirane su sljedeće takmičarske discipline i to: mali fudbal, basket, odbojka na pijesku (mješovito M-Ž), streljaštvo (vazdušna puška mješovito M-Ž), nadvlačenje konopa, kao i rekreativne discipline pikado, stoni tenis, šah, bacanje kugle, po propozicijama i pravilniku koji ćemo naknadno dostaviti.

Takmičarsku ekipu  formira svaka Sindikalna organizacija pojedinačno. Broj učesnika je planiran oko 10% od ukupnog broja članova te Sindikalne organizacije, kao u prikazanoj tabeli. Izuzetno uz predhodno odobrenje Organizacionog odbora igara broj učesnika može biti i veći od navedenog broja. Sindikalne organizacije koje broje manje članova mogu zajednički formirati takmičarske ekipe, na principu udruživanja uz predhodnu konsultaciju sa Organizacionim odborom.

Spisak učesnika, prijave takmičarskih ekipa, kao i konfekcijske brojeve za izradu majica sindikalni predstavnici su dužni dostaviti najkasnije do 28. 09. 2018. godine. Svi članovi zainteresovani za učešće moraju kontaktirati svog sindikalnog predstavnika.

 

AGENDA

 1. oktobar 2018, četvrtak

poslije -12:00       Dolazak, smještaj i registracija učesnika

od 18 - 18:30       Otvoranje igara

od 19 - 22:00       Večera

20:30 - 22:00      Sastanak sa predstavnicima ekipa (sala za sastanke u Hotelu)

 1. oktobar 2018, petak

07:00 – 10:00       Doručak

09:00                    Početak takmičenja po disciplinama :

 • Mali fudbal od 09:00 časova
 • Odbojka na pijesku od 09:00 časova
 • Košarka od 09:00 časova
 • Streljaštvo od 15:30-17:30 časova
 • Rekreativne discipline :
  • Pikado od 15:30-17:30 časova
  • Šah (od 09:00-16:00 časova)
  • Stoni tenis

13:00 – 15:00       Ručak

19:00 – 21:00       Večera

 od 21:00              Zabavno veče

06.oktobar 2018, subota

07:00 – 10:00       Doručak

09:00                    Nastavak takmičenja po disciplinama :

 • Mali fudbal od 09:00-14:30 časova
 • Odbojka na pijesku od 09:00-11:30 časova
 • Košarka od 09:00-15:00 časova
 • Nadvlačenje konopca od 15:00-16:00 časova
 • Rekreativne discipline :
  • Bacanje kugle (od 12:00-13:00 časova)

13:00– 15:00        Ručak;

18:00– 19:00        Zatvaranje Sportsko-rekreativnih susreta, dodjela nagrada i priznanja

19:00– 21:00         Večera

       od 21:30          Zabavno veče

07.oktobar 2018, nedelja

07:30 – 10:00       Doručak

10:00 – 12:00       Razduženje soba i ispraćaj gostiju

Sindikat Uprave policije.