jun 06 2019

Izgradnja stambenih objekata u Nikšiću i Žabljaku

Na osnovu člana 39 Statuta Sindikata Uprave policije Crne Gore, člana 33 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije i zaključka sa sjednice Glavnog odbora održane 28.03.2019. godine donijeta je Odluka za  izgradnju budućih stambenih objekta koji će se graditi u Nikšiću i Žabljaku. U Nikšiću će se graditi 93 stambene jedinice sa 93 podrumske jedinice kupovinom po povoljnim uslovima, od toga je 3 stana sa 3 podrumske jedinice kupovinom po povoljnim uslovima opredijeljeno za članove Sindikata koji su članovi Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama. Na Žabljaku se gradi 12 stambenih jedinica, 12 ostava i 5 garažnih mjesta kupovinom po povoljnim uslovima.

Oglas za rješavanje stambenih potreba u Nikšiću.

OGLAS 60 STANOVA0001

OGLAS 60 STANOVA0002

OGLAS 60 STANOVA0003

OGLAS 60 STANOVA0004

OGLAS 30 STANOVA0001

OGLAS 30 STANOVA0002

OGLAS 30 STANOVA0003

Oglas za rješavanje stambenih potreba članova Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama u Nikšiću.

OGLAS 3 STANA0001

OGLAS 3 STANA0002

OGLAS 3 STANA0003

Oglas za rješavanje stambenih potreba na Žabljaku.

OGLAS 12 STANOVA ZABLJAK0001

OGLAS 12 STANOVA ZABLJAK0002OGLAS 12 STANOVA ZABLJAK0003

 Zahtjevi i Obrasci potrebni za prijavu na Oglas se mogu preuzeti ovdje.