dec 01 2015
Obavještavamo sve članove Sindikata da smo sa PZU "Sine Morbo" ( Boljević) sklopili Ugovor o saradnji. Specijalistička internistička ordinacija sa biohemijskom laboratorijom PZU "Sine Morbo" našim članovima nudi kompletne laboratorijske usluge (hematološke, biohemijske, hormone, tumor markere i dr.) i specijalistički pregled interniste sa EKG-om, UZ štitaste žlijezde i vrata, UZ…
dec 01 2015
U cilju realizacije Projekta muzeja policije Crne Gore kao i Rješenjem ministra, broj 01-050/15-63836/2, od 26.10.2015. godine, obrazovana je Radna grupa za realizaciju Projekta muzeja policije Crne Gore. Projekat podrazumijeva objedinjavanje oružja, uniformi i drugih predmeta koji predstavljaju istorijat crnogorske Policije. S tim u vezi, sekretar ministarstva mr Dragan Pejanović…
nov 29 2015
Na poziv ministra unutrašnjih poslova g-dina Raška Konjevića, u petak 27.11.2015 god. u prostorijama MUP-a održan je radni sastanak kome su pored ministra prisustvovali i direktor Uprave policije g-din Slavko Stojanović i sekretar MUP-a g-din Dragan Pejanović. Delegaciju Sindikata Uprave policije činili su predsjednik Mladen Šuškavčević, potpredsjednik Aleksandar Mitrović kao…
nov 29 2015
Predsjednik Sindikata Uprave policije Mladen Šuškavčević, u svoje i u ime svih članova sindikata, uputio je punu podršku za štrajk koji su pokrenuli članovi Policijskog Sindikata Slovenije (PSS). Takođe je upućeno pismo i molba g-dinu Moćniku, veleposlaniku u Crnoj Gori, kako bi se založio da u svemu ovome pomogne PSS.…
nov 29 2015
Mini-fudbal ekipa Sindikalne organizacije OGB Herceg Novi i ove godine učestvuje u Biznis ligi Herceg Novog i na taj način pokazuje privrženost zajednici u kojoj živi. Kao i prethodnih godina ni ove to nebi bilo moguće bez naših sponzora. Pored već tradicionalnog i dokazanog sportskog prijatelja Uniqa Osiguranja od ove…
okt 29 2015
Sindikat Uprave policije poziva sve organizacije civilnog društva da prilikom davanja mišljenja, iznošenja javnih stavova i preuranjenih osuda policijskih službenika poštuju presumpciju nevinosti do okončanja pravnih i drugih postupaka koje predviđaju pozitivni zakonski propisi vezano za pojedinačno postupanje policijskih službenika.Takođe, pozivamo sve relevantne institucije da objektivno sagledaju postupke svih aktera…
okt 23 2015

Saopštenje

Written by Published in Aktivnosti
Kako se rad policijskih službenika bazira na zaštiti ustavnog poredka i zaštiti Ustavom zagarantovanih prava gradjana, policija djeluje u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, u skladu sa utvrđenim međunarodnim i domaćim standadima i postupcima, na pravedan i pošten način koji je u skladu sa očekivanjima zajednice”. Obavljanjem redovnih policijskih poslova, život…
okt 19 2015
Policijski službenici angažovani u vršenju policijskih poslova prilikom organizacije protesta još jednom su pokazali istrajnost, korektnost i veliku profesionalnost u toku nemilih događaja koji su se tom prilikom desili, a što pojedincima iz organizacije protesta može i treba biti primjer ponašanja. Njihov primjer ne može služiti nikome. Sindikat Uprave policije…
okt 09 2015
Na V sjednici Glavnog odbora Sindikata Uprave policije, održanoj dana 09.09.2015. godine sa početkom u 10,00 časova usvojeni su Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata, Pravilnik o korišćenja sredstava članarine Sindikata, kao i Poslovnik o radu Glavnog odbora Sindikata. Navedene pravilnike i poslovnik možete preuzeti na ovoj stranici. Sindikat Uprave policije