Na osnovu člana 39 Statuta Sindikata Uprave policije Crne Gore, člana 33 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije i zaključka sa sjednice Glavnog odbora održane 28.03.2019. godine donijeta je Odluka za  izgradnju budućih stambenih objekta koji će se graditi u Nikšiću i Žabljaku. U Nikšiću će se graditi 93 stambene jedinice sa 93 podrumske jedinice kupovinom po povoljnim uslovima, od toga je 3 stana sa 3 podrumske jedinice kupovinom po povoljnim uslovima opredijeljeno za članove Sindikata koji su članovi Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama. Na Žabljaku se gradi 12 stambenih jedinica, 12 ostava i 5 garažnih mjesta kupovinom po povoljnim uslovima.

Oglas za rješavanje stambenih potreba u Nikšiću.