Nastavljeni pregovori reprezentativnih sindikata sa ministrom Damjanovićem u vezi zahtjeva Sindikata Uprave policije. Nadamo se ispunjavanju naših zahtjeva u maksimalno mogućoj mjeri i dugo očekivanom uvećanju zarada za policijske službenike koja ći biti ne manja od 20% na postojeće koeficijente uz obavezu da se GKU u narednom periodu planira novo uvećanje. Takođe se planira potpisivanje KU zaključno sa 31.12.2022. godine.

Objava na sajtu Ministarstva finansija.