Predsjednik

Preuzimajući funkciju predsjednika, svjesno sam prihvatio obaveze prema svojem članstvu, kao i probleme u radu sa kojima se Sindikat Uprave policije (SUP) suočava u ovim teškim vremenima. 

I ako sam u predhodnom period aktivno učestvovao u radu SUP-a, dolaskom na mjesto predsjednika uvidio sam niz aktivnosti koje treba preduzeti u cilju rješavanja problema sa kojima se susrijeću službenici policije.
Sindikat Uprave policije predstavlja jedan veliki sistem čija je pozicija uvažena u svim strukturama sindikalnog djelovanja, kako u zemlji, tako i u međunarodnim sindikalnim strukturama. Otežavajuća okolnost u radu Sindikata jeste pasivni pristup određenih struktura u vezi sa riješavanjem znatnog dijela problema i potreba našeg članstva. U tom dijelu najviše je izražena problematika vezana za pojedine odredbe Zakona o policiji, Zakon o zaradama, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i Zakona o zdravstvenoj zaštiti policijskih službenika.

POŠTOVANI,

Dobrodošli na web stranicu Sindikata Uprave policije Crne Gore.

Sindikat Uprave policije Crne Gore je nezavisna, samostalna, dobrovoljna i nestranačka organizacija policijskih službenika zaposlenih u Upravi policije.Sindikat Uprave policije je organizacija zaposlenih, na bazi dobrovoljnosti koju čine 96% članova od ukupnog broja članstva u Upravi policije.Sindikat Uprave policije je organizacija koja se bavi socio-ekonomskim pitanjima  i poboljšanjem materjalnog statusa članstva Sindikata Uprave policije.

Takođe se bavi nabavkom prehrambenih proizvoda po povoljnim uslovima , obezbjeđenje ljetovanja za članove porodica, sa otplatom u više mjesečnih rata, obezbjeđenje besplatnog boravka u lječilištima banjama, kako na moru tako na planini, radi zaštite radne invalidnosti.