O nama

POŠTOVANI,

Dobrodošli na web stranicu Sindikata Uprave policije Crne Gore.

Sindikat Uprave policije Crne Gore je nezavisna, samostalna, dobrovoljna i nestranačka organizacija policijskih službenika zaposlenih u Upravi policije.Sindikat Uprave policije je organizacija zaposlenih, na bazi dobrovoljnosti koju čine 96% članova od ukupnog broja članstva u Upravi policije.Sindikat Uprave policije je organizacija koja se bavi socio-ekonomskim pitanjima  i poboljšanjem materjalnog statusa članstva Sindikata Uprave policije.

Takođe se bavi nabavkom prehrambenih proizvoda po povoljnim uslovima , obezbjeđenje ljetovanja za članove porodica, sa otplatom u više mjesečnih rata, obezbjeđenje besplatnog boravka u lječilištima banjama, kako na moru tako na planini, radi zaštite radne invalidnosti.

 

Sindikat Uprave policije ističe kao novinu, u odnosu na rad ostalih sindikata, pruzimanje aktivnosti za rješavanje stambene problematike za zaposlene u Upravi policije, po povoljnoim uslovima.
Pored ovih prioritetnih aktivnosti Sindikat Uprave policije bavi se pružanjem pravne pomoći i zastupanjem pred Vijećem disciplinske komisije Uprave plicije.
 
Sindikat Uprave policije je Pravno lice koje ima svoj Statut, Pravilnik koji bliže uređuje raspodjelu finansijskih sredstava i Pravilnik o rešavanju stanbene problematike.
Zvanična registracija Sindikata je bila 2006. godine kada je ovaj sindikat samostalno počeo da djeluje.
Sindikat predstavlja članstvo, pregovara u ime članstva, štiti članove obezbjeđenjem pravne pomoći i sudske zaštite, pruža potrebnu novčanu pomoć, te organizuje i vodi štrajk i druge sindikalne akcije (razgovore, pregovore, pisanje saopštenja, istupi u medijima, davanje upozorenja i dr.), a koje nisu zabranjene Ustavom i zakonima Crne Gore.
 
Sindikat u cilju zaštite i ostvarivanja prava svojih članova može sarađivati i sa drugim sindikatima kako u zemlji tako i inostranstvu, a takođe ostvaruje saradnju i sa drugim sličnim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu, te svim drugim organizacijama.
Sindikat Uprave policije je punopravan član Saveza Evropskog policijskog sindikata ( CESP ), jedne od najvećih policijskih organizacija.
Sindikat Uprave policije je primljen u ovu organizaciju na kongresu u Sarajevu dana 15.05.2009 godine. Prijem u organizaciju CESP-a  predstavlja veliko priznanje našem sindikatu.
продвижение компанииноутбук ультрабукпосуда