Riječ predsjednika

 

Predsjednik

Preuzimajući funkciju predsjednika, svjesno sam prihvatio obaveze prema svojem članstvu, kao i probleme u radu sa kojima se Sindikat Uprave policije (SUP) suočava u ovim teškim vremenima. 

I ako sam u predhodnom period aktivno učestvovao u radu SUP-a, dolaskom na mjesto predsjednika uvidio sam niz aktivnosti koje treba preduzeti u cilju rješavanja problema sa kojima se susrijeću službenici policije.
Sindikat Uprave policije predstavlja jedan veliki sistem čija je pozicija uvažena u svim strukturama sindikalnog djelovanja, kako u zemlji, tako i u međunarodnim sindikalnim strukturama. Otežavajuća okolnost u radu Sindikata jeste pasivni pristup određenih struktura u vezi sa riješavanjem znatnog dijela problema i potreba našeg članstva. U tom dijelu najviše je izražena problematika vezana za pojedine odredbe Zakona o policiji, Zakon o zaradama, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i Zakona o zdravstvenoj zaštiti policijskih službenika.

 

Takođe, SUP je suočen i sa problemima naših zaposlenik u dijelu isplate prekovremenih, noćnih, prazničnih sati, kao i po osnovu drugih socijalnih pitanja, a naročito u dijelu vođenja stambene politike koje ćemo, u procesu pregovaranja sa poslodavcem, pokušati da prevaziđemo. Smatram da sindikat i poslodavac treba da promovišu odnos isključivo na bazi socijalnog partnerstva, što predstavlja savremen odnos.

Savremeno organizovanom sindikatu trebaju sposobni saradnici koji će graditi imidž i ulogu koja je kadra da sebe izdigne do nivoa kada može nezavisno i kompetentno odlučivati o svim pitanjima od interesa za život i rad naših članova i biti toliko organizaciono i materijalno jaka i sposobna da dijelom i amortizuje spoljnje uticaje kao što su neminovne krize i finansijske teškoće i problemi u kojima se može poslodavac naći usljed objektivnih ekonomskih činilaca i kretanja.
Pred ovim sindikatom je budućnost.
Može neko od naših članova misliti da nisam realan u procjenama kada ovo kažem. Ovaj sindikat predstavlja jedan od najvećih sindikata u našoj državi koji ima veoma značajnu pregovaračku i finansijsku moć.
Naši članovi moraju da shvate da je glavni ključ u našem jedinstvu. Ne smijemo dozvoliti da nas bilo ko po bilo kom osnovu dijeli. Problemi u bilo kojoj sindikalnoj organizaciji SUP-a je zajednički problem svih nas.
U predhodnom periodu negdje se izgubila osnovna sindikalna nit! Ta nit se zove solidarnost.
Međutim, ne smijemo previše da gledamo iza sebe i žalimo za propuštenim jer nam to može napraviti dodatne probleme u radu a samim tim ne smijemo dozvoliti sebi da ponavljamo stare greške.
Moramo se fokusirati na budućnost.
Na žalost, iza svakog pojedinačnog događaja u prošlosti se krije jedna konkretna ljudska sudbina i žalim za svakom situacijom u kojoj ovaj sindikat nije preduzeo sve što je u tom trenutku mogao i trebao. To treba da nam je nauk.
Moramo problem uzeti u “ruke”, pa time i našu dalju sudbinu na način eliminisanja svake mogućnost pritisaka i opstrukcije, kako spolja, tako i od pojedinih članova edobronamjernih, da aktivnim zajedničkim pristupom gradimo ovaj sindikat na novim, zdravim osnovama, osnovama povjerenja, pravde, zajedničkog napornog rada i saradnje sa sindikatima u državi, regionu pa i šire, a sve u cilju zadovoljstva i dobrobiti svih naših članova i njihovih porodica.

 

зарегистрировать сайт в яндексе

как подключить ноутбук к плазме

посуда