Poštovane koleginice i kolege, danas su predsjednik Sindikata UP Mladen Šuškavčević i Koordinator Glavnog odbora Rade Krunić, imali sastanak u Vladi CG gdje ih je primio potpredsjednik Raško Konjević. Sastanku su prisustvovali direktor UP Zoran Brđanin, direktor Detektora Mup-a Hermin Šabotić, predstavnik Sindikata MUP-a Miško Đuretić. Na sastanku su usaglašeni dalji koraci za rešavanje zahtjeva Sindikata UP u najkraćem mogućem vremenu koji su precizirani datumima.

U nastavku prenosimo izjavu potpredsjednika Vlade Crne Gore Raška Konjevića, preuzetu sa sajta Vlade.

Potpredsjednik Konjević sa sindikatom UP: Plate policijskih službenika moraju biti veće (www.gov.me)

Potpredsjednik Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku Raško Konjević dogovorio je sa predstavnicima menadžmenta Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Sindikata Uprave policije aktivnosti kojima bi se riješio problem smanjenja zarada policijskih službenika i dugoročno poboljšao njihov materijalni status.

Imajući u vidu da već duže od mjesec dana imamo problem kreiran promjenom obračuna zarada inicirao sam sastanak kako bismo našli rješenje koje će narednog četvrtka biti predloženo Vladi, kazao je potpredsjednik Konjević nakon sastanka.

Rješenje, smatra on, treba tražiti u potpisivanju granskog kolektivnog ugovora koji bi imao dvostepenost u svojoj primjeni – jedan dio bi se primijenio odmah i na taj način bi se riješilo pitanje obračuna zarada: „Za to nema nikakvog razloga da ne stupi na snagu odmah jer u budžetu MUP-a postoje sredstva, tako da nema negativnog fiskalnog efekta“.

Drugi segment kolektivnog ugovora, kako je pojasnio potpredsjednik, koji bi popravio materijalni položaj pripadnika UP i MUP, primjenivao bi se najvjerovatnije od 01.01.2023. godine.

Takođe je dogovoreno da MUP u saradnji sa Kabinetom potpredsjednika Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku pripremi informaciju za naredni četvrtak gdje bi Vlada dala saglasnost na tekst kolektivnog ugovora kroz njegovu dvostepenu primjenu i time Ministarstvo finansija dobilo potrebnu političku saglasnost da se taj Kolektivni ugovor potpiše i samim tim problem prevaziđe, kazao je Konjević.

On je dodao da je na sastanku dogovoren i treći zaključak, a to je da

MUP i Ministarstvo finansija u narednom periodu, u toku kreiranja budžeta za 2023. godinu, rade na izmjenama Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika kako bi od fiskalne 2023. godine došlo do povećanja plata zaposlenih u Upravi policije.

Potpredsjednik Konjević je podsjetio da je poslednje povećanje zarada policijskih službenika bilo prije šest godina, a da je u međuvremenu zarada dva puta povećavana za zaposlene u prosvjeti i zdravstvu, kao i da je najavljeno povećanje od 10 odsto za zaposlene u vojsci.

„Naredni sastanak ćemo održati u ponedjeljak kada bismo trebali da finalizujemo materijal za Vladu koji bi Vlada trebalo da usvoji u naredni četvrtak i vjerujem da će za ovaj prijedlog, osim menadžementa UP,  razumijevanja biti i kod predstavnika sindikata jer čini mi se da pravimo prvi iskorak koji bi trebalo da znači poboljšanje materijalnog položaja kod ljudi koji rade u Upravi policije“, kazao je potpredsjednik Konjević.

Da su na putu ka pronalasku rješenja saglasni su i predstavnici Sindikata Uprave policije koji su zahvalili potpredsjedniku Konjeviću i predstavnicima MUP i UP na posvećenosti za rješavanje ovog problema.