Šta je SUP preduzeo po pitanju benificiranog radnog staža?

Vezano za donošenje Uredbe Vlade CG od 01.01.2011.godine značajan broj službenka Uprave policije je ostao uskraćen za benificirani radni staž, iako se nijesu promijenile objektivne okolnosti na radnim mjestima na kojim je došlo do ukidanja benificija. Dakle, praktično imamo situaciju da na terenu postupaju dva policajca u uniformi koji duže oružje i primjenjuju ovlašćenja, od kojih jedan nema benificirani radni staž a drugi ima, a praktično rade potpuno isti posao. Na ovaj način su u velikoj mjeri ugroženi i zakinuti službenici policije koji su izgubili pravo na benificirani radni staž čak i u slučajevima nakon 20 i više godina staža,tako da se nije poštovao ni institut „stečenog prava“. Napominjemo da su navedeni akti donijeti bez prethodno pribavljenog mišljenja i saglasnosti Uprave policije. Od strane Sindikata Uprave policije je u više navrata upućivana inicijativa za priznavanje prava na benificirani radni staž svim policijskim službenicima, što do sada nije dalo rezultata. U svim zemljama u regionu pravo na benificirani radni staž je nesporno kao i činjenica da je njihov materijalni položaj značajno bolji od položaja službenika Uprave policije Crne Gore .

анализ сайта примерalcatel one touch pop 3 ценасковорода чугунная