Šta je Sindikat učinio da poboljša socijalno-materijalni položaj zaposlenog?

Sindikat je preduzeo niz odlučnih koraka kako bi uveli punu finansijsku disciplinu.
Odmah smo željeli svima staviti do znanja da razumijemo aktuelni ekonomski trenutak u kome se nalazi država ali, da Sindikat, u skladu sa osnovnim postulatima svog postojanja, neće biti mjesto gdje je moguće vršiti bilo kakve pritiske, već ćemo se isključivo rukovoditi interesima našeg članstva.

Vezano za navedeno, Sindikat se u više navrata pisanim i usmenim putem obraćao relevantnim institucijama sa ciljem stvaranja mogućnosti za poboljšanje trenutnog lošeg materijalnog položaja svojih članova. Sredstva naših članova koja oni odvajaju od svojih mukotrpno stečenih zarada trošiće se isključivo na njihove stvarne potrebe i to u skladu sa Pravilnicima gdje će gravitirati princip jednakosti, solidarnosti i humanosti.

количество запросов в гуглноутбуки панасониккисти