Da li SUP planira sklapanje sporazuma sa nekim drugim organizacionim strukturama ?

Sindikat Uprave policije je sa sindikatima Ministarstva Unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Vojske Crne Gore i Policijske akademije 04.04.2013. godine potpisao Sporazum o formiranju udruženja sindikata bezbjedonosnih struktura. Osnovni cilj ovog udruženja (grupacije) je jačanje snage i pregovaračke pozicije na svim nivoima. Mišljenja smo da ovakvim načinom možemo u mnogome pomoći jedni drugima u pravcu ostvarivanja ciljeva koji se tiču našeg članstva. Ovim činom smo jasno stavili do znanja i pokazali da imamo aktivan stav prema onome što je budućnost sindikalnog organizovanja, da uvažavamo realnost i shvatamo da samo udruženi možemo na pravi način manifestovati svoju snagu i ukupne potencijale kako bi, na bazi te zajedničke snage i moći, efikasno djelovati u cilju realizacije zahtjeva i zadovoljenja interesa našeg članstva.
Sindikat u cilju zaštite i ostvarivanja prava svojih članova može sarađivati i sa drugim sindikatima kako u zemlji tako i inostranstvu, a takođe ostvaruje saradnju i sa drugim sličnim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu, te svim drugim organizacijama.
Sindikat Uprave policije je punopravan član Saveza Evropskog policijskog sindikata (CESP ), jedne od najvećih policijskih organizacija.
Sindikat Uprave policije je primljen u ovu organizaciju na kongresu u Sarajevu dana 15.05.2009 godine. Prijem u organizaciju CESP-a predstavlja veliko priznanje našem sindikatu.

паркетный полноутбуки в рассрочкусковорода