Kada se očekuje održavanje prvih neposrednih izbora na svim nivoima u SUP?

Usvajanjem novog Statuta, stekli su se uslovi za organizovanje neposrednih izbora na svim nivoima, što će u značajnoj mjeri doprinijeti podizanju kredibiliteta Sindikata. Takođe, ubrzo se očekuje donošenje većeg broja Pravilnika koji će se uskladiti sa novim Statutom a što će predstavljati osnov za promjene u budućem funkcionisanju i radu koji će pojačati povjerenje naših članova u Sindikat Uprave policije Crne Gore.

постелить ламинат ценасмартфон новинкикак красиво