Kolašin

Naziv firme Djelatnost firme Adresa firme Broj rata
"GRINČ TRADE" d.o.o.
Roba
Trg Boraca bb 
10  m. rata
"UNO NK"
Obuća 
IV Proleterske br.8
4-6 m. rata
“ VUJISIĆ COMPANY" d.o.o.
Ogrijevno drvo
Ul. Boška Rašovića br 11 
4 m. rate
”S&M SERVIS” d.o.o.
Održavanje i tehnički pregled vozila
Bakovići bb
12 m. rata