Plužine

Naziv firme Djelatnost firme Adresa firme Broj rata
“CORIDOR COM” d.o.o. Roba Šćepan polje 3 i više m. rata