Danilovgrad

Naziv firme Djelatnost firme Adresa firme Broj rata
"UNO NK" Roba-obuća Njegoševa br.2 4-6 m. rata
 "AUTO-MOTO" d.o.o. Osigu.registracija i teh.pregled   4-6 m. rata
"MONTAGENT" d.o.o. Osigu.registracija i teh.pregled Ul.Baja Sekulića br. 1 12 m. rata
"AGROMARKET CG" d.o.o. Roba za potrebe poljoprivrede Grbe bb, Danilovgrad 3-9 m. rata