Poštovane koleginice i kolege, dragi sugrađani,

Svjedoci smo svakodnevnih nemilih događaja vršnjačkog nasilja koja se dešavaju u školskim ustanovama, kako u region, tako i kod nas. Nemili događaj koji se skoro desio u Srbiji kojom prilikom je stradalo nekoliko učenika, sve nas je duboko potresao i naveo na razmišljanje da se nešto preduzme po tom pitanju.

Ne želimo da razmišljamo da bi se sličan događaj mogao reflektovati na region, pa želimo da poduprijedimo našu ulogu kao dio sistema bezbjednosti u Crnoj Gori, koji svakodnevno mora razmišljati o bezbjednosti učenika u školama, da ne dođe do sličnog ili nekog drugog nemilog događaja i kod nas.

Zato smo pristupili izradi adekvatnog đačkog priručnika kojim učenicima i njihovim roditeljima želimo ukazati na sve češća vršnjačka nasilja u školama i na drugim javnim mjestima, što svakako predstavlja problem koji se mora rješavati što hitnije.

Ažurno smo reagovali i formirali priručnik ”Vršnjačko nasilje“ – Savjeti za djecu i roditelje koji će biti izrađeni uz podršku državnih institucija, privrednih društava i odgovornih pojedinaca.

Naša inicijativa za izradom edukativnih priručnika počela je u toku COVID 19 i možemo slobodno reći da smo postigli željeni cilj i opravdali našu ideju jer smo do sada uradili dva priručnika kroz teme ”Osnovi i zadaci prve pomoći“, kao i “Internet  bezbjednost  i mladi“. Naša omladina je obratila pažnju na sadržaje tako da se kao roditelji i pedagozi osjećamo spokojnije.

Zahvaljujući privrednim subjektima i stručnom kadru iznijećemo do sada najbitniju temu koju ćemo predstaviti djeci i roditeljima u jednoj od osnovnih škola u Podgorici. Takođe, ovu publikaciju u javnost ćemo predstaviti i medijski u jednoj tematskoj emisiji koju planiramo sa eminetnim stručnjacima iz ove oblasti.

Napominjemo da ćemo priručnike kao i do sada podijeliti besplatno svim školskim ustanovama u Crnoj Gori tokom maja.

Javnost ćemo blagovremeno obavijestiti o predstavljanju teme i interakciji sa djecom nakon podjele priručnika.

ZDRAVA DJECA – ZDRAVA BUDUĆNOST!

Izvršilac poslova za potrebe izrade priručnika je kompanija “ DRAF DOO“ iz Podgorice.