Sindikat Uprave policje Crne Gore organizuje XI Sportsko rekreativne susrete, na kojima će učešće uzeti takmičarske ekipe Uprave policije – članovi Sindikata.

Sportska manifestacija će se održati od 01. do 04. juna 2023. godine u hotelskom kompleksu »Slovenska plaža« u Budvi.

Dolazak ekipa planiran je za dan 01. jun 2023. godine poslije 12:00 časova, a prva usluga počinje večerom u navedenom hotelu.

Učesnici igara plaćaju iznos od 40 eura na 5 jednakih mjesečnih rata od ličnog dohotka, dok preostali iznos 60 eura po učesniku snosi Sindikat Uprave policije.

Planirane su sljedeće takmičarske discipline i to: mali fudbal, odbojka na pijesku (mješovito M-Ž), streljaštvo (vazdušna puška mješovito M-Ž), nadvlačenje konopa, kao i rekreativne discipline pikado, stoni tenis, šah, bacanje kugle, po propozicijama i pravilniku koji ćemo naknadno dostaviti.

Takmičarsku ekipu  formira svaka Sindikalna organizacija pojedinačno. Broj učesnika je planiran oko 10% od ukupnog broja članova te Sindikalne organizacije. Izuzetno uz predhodno odobrenje Organizacionog odbora igara broj učesnika može biti i veći od navedenog broja. Sindikalne organizacije koje broje manje članova mogu zajednički formirati takmičarske ekipe, na principu udruživanja uz predhodnu konsultaciju sa Organizacionim odborom.

Zbog rezervacije smještaja za sportske igre, potrebno je do 23.05.2023. god. dostaviti spiskove sa imenom i prezimenom, brojem lične karte i JMB, članova svoje SO koji ce uzeti učešće na istim. Svima koji se nađu na spisku, (došli ili ne došli na igre) od njihovog ličnog dohotka biće odbijeno 40 eura (5 rata po 8 eura). Prijavljivanje ekipa i takmičara vrše sindikalni predstavnici 01.06.2023 g. prilikom dolaska u hotel. Kako je broj učesnika ograničen procentualno na 10% od broja članova SO, za svako prekoračenje istog troškove će snositi SO umanjenjem mjesečne kvote od 60 eura.

Obavezno je posjedovanje ličnih dokumenata prilikom prijave u hotelu (lična karta ili pasoš).

A G E N D A

01. jun 2023, četvrtak

poslije -13:00       Dolazak, smještaj i registracija učesnika

18:00 – 21:00       Večera

20:30 – 22:00      Sastanak sa predstavnicima ekipa (sala za sastanke)

02. jun 2023, petak

07:00 – 10:00      Doručak

09:00 – 09:45     Otvoranje igara – bazen, nakon toga koktel za goste

10:00     Početak takmičenja po disciplinama:

•             Mali fudbal od 10:00 časova

•             Odbojka na pijesku od 10:00 časova

•             Streljaštvo od 15:30-17:30 časova

•             Rekreativne discipline :

o             Pikado od 15:30-17:30 časova

o             Šah (od 09:00-16:00 časova)

13:00 – 15:00      Ručak

18:00 – 21:00      Večera

 od 21:00   Zabavno veče – restoran, terasa, bazen kod restorana

03.jun 2023, subota

07:00 – 10:00      Doručak

09:00      Nastavak takmičenja po disciplinama :

•             Mali fudbal od 09:00-14:30 časova

•             Odbojka na pijesku od 09:00-11:30 časova

•             Košarka od 09:00-15:00 časova

•             Nadvlačenje konopca od 15:00-16:00 časova

•             Rekreativne discipline :

o             Bacanje kugle (od 12:00-13:00 časova)

13:00– 15:00            Ručak;

18:00– 19:00    Zatvaranje Sportsko-rekreativnih susreta, dodjela nagrada i priznanja – bazen

18:00– 21:00     Večera

       od 21:00     Zabavno veče – restoran, terasa, bazen kod restorana

04.jun 2023, nedelja

07:30 – 10:00      Doručak

10:00 – 12:00      Razduženje soba i ispraćaj gostiju