Up

Zakoni i propisi

Zakon o drzavnim sluzbenicima i namjestenicima
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, preciscen tekst
Zakon o zaposljavanju i ostvarivanju prava od nezaposlenosti
Zakon o bezbjednosti saobracaja na putevima
Zakon o državnoj upravi - prečišćeni tekst
Zakon o državnim službenicima i namještenicima-prečišćeni tekst
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima
Zakon o matičnim registrima-prečišćen
 
 
Powered by Phoca Download